Temaet for konferansen, som avholdes digitalt tirsdag, er å gjøre opp status etter to år med pandemi, og diskutere hvilke løsninger verden nå trenger.

Et knippe ledende tenkere, politikere, næringslivstopper, organisasjoner og akademia er samlet på konferansen for å diskutere hvordan verdenssamfunnet kan nå de hårete målene som å utrydde fattigdom og innfri klimamålet om null utslipp innen 2030.

Les også: Dette er Bill Gates største bekymring for 2022

Se Bill Gates sin hyllest til Norge over:

Bill Gates, som er grunnlegger av Microsoft og styreleder for Bill & Melinda Gates Foundation, er én av flere prominente gjester som holder innlegg på konferansen.

Gates har i en årrekke utvist et lederskap innen global helse og utvikling. Han mener vi står overfor et kritisk år i 2022.

Gates innleder med å takke de andre deltagerne på konferansen for å rette fokus mot bærekraftsmålene, som han påpeker utløper allerede om åtte år. Deretter går han videre til en hyllest av Norge, som han mener er en inspirasjon for hele verden.

Hyller Norge

- Jeg vil spesielt hylle den norske regjeringen for deres imponerende globale lederskap, både før og under covid-19-pandemien. Alt fra deres generøse bistand til utlandet hvert år, til deres støtte innenfor et bredt spekter av kritiske helse- og utviklingsspørsmål, er Norge en modell som verden kan bli inspirert av, sier Gates.

- Det at dere støtter noen av de mest effektive institusjonene innenfor global helse, har vært avgjørende for fremskrittet vi har gjort de siste 20 årene, sier han.

Gates gir også skryt til Norge for innsatsen innen globalt vaksine-samarbeid, og sikter til vaksinealliansen Gavi og koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI).

- Norge er en original Gavi-donor. Norge er også en av grunnleggerne av CEPI, og vertskap for CEPI, og vår stiftelse er beæret av å samarbeide med dere i prosessen med å fremskynde forskning og utvikling av vaksiner (FoU) rundt om i verden, og spesielt under pandemien, sier Gates.

Gates berømmer også Norge for å ha vært en viktig bidragsyter til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. Han påpeker også at Norge er den mest generøse giveren i verden hvis en deler opp summen på per innbygger.

- Deres ytterligere bidrag til responsmekanismene for covid-19 har vært kritisk avgjørende for å sørge for at vi ikke mister kontrollen på andre eksisterende epidemier mens vi har bekjempet denne pandemien, sier han.

FNs bærekraftsmål utløper snart

Deretter maner Gates opp til et forpliktet og fokusert samarbeid på tvers av ulike sektorer for å oppnå FNs bærekraftsmål, altså verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gates kommer også med et lite stikk til verdenslederne når han fremhever den ujevne fordelingen av verdens koronavaksiner.

- Med bare åtte år igjen før bærekraftsmålene utløper, må 2022 være et handlingens år. Det vil kreve innsats fra alle - at stater, filantroper, uavhengige organisasjoner og det private næringsliv forplikter seg til et fokusert samarbeid for å oppnå våre kollektive mål innen 2030, sier Gates.

- Dette er spesielt viktig ettersom covid-19 har forårsaket tilbakeslag i framskritt på mange fronter. Pandemien er en påminner om hvor vesentlig helse er for alle bærekraftsmålene, inkludert målet om å utrydde fattigdom. Vi har sett hvordan smittebølger har forårsaket nedstengninger, skadet økonomier og drevet millioner av mennesker tilbake til fattigdom.

- Disse ringvirkningene har rammet sårbare befolkninger uforholdsmessig. Og vi har utvidet gapet på kjønnslikestilling. Ulikheten har blitt forsterket ved at det til tross for at vi har gode vaksiner, er det altfor mange mennesker med høy risiko i lavinntektsland som ikke har fått sin første dose, sier han.

- Vår urettferdige distribusjon og finansiering av infrastrukturer har forsterket den ulikheten, sier Gates.

- Må være forberedt på neste pandemi

Gates tar også til orde for at verdenssamfunnet må være langt mer forberedt på neste pandemi enn det vi var for covid-19-pandemien.

- For å nå bærekraftsmålene innen 2030, inkludert fattigdomsutryddelse, må verden være mye bedre forberedt på den neste pandemien. Vi kan ikke tillate oss å bli tatt på sengen igjen, eller ha enda en urettferdig respons. Dette betyr at vi må bygge et system for å framskynde globale vaksineforsyninger, som innebærer flere doser og en mer rettferdig fordeling.

- Vi trenger også bedre verktøy til å holde kontroll på utbruddene når de inntreffer, større tilgang på hurtigtesting, mer genetisk sekvensering av varianter og mer sykdomsovervåking som kan oppdage pandemien i en tidlig fase, sier han.

- De gode nyhetene er at hvis vi investerer i disse offentlige tiltakene nå, kan vi redusere sannsynligheten for en ny covid-19. Disse investeringene vil også være fordelaktige når det ikke er pandemi. Disse systemene kan spore opp og bekjempe andre sykdommer som utgjør en stor byrde på lavinntektsland.

- Og mens vi jobber med å avslutte denne pandemien og forberede oss på den neste, må vi også forberede oss på en annen krise. Klimakrisen. Både dette året og alle år etter vil være vesentlige i den kampen, sier han.

Les også: Norsk toppsjef møtte Bill Gates: – Suveren intelligens

Andre deltagere på konferansen er professor Thomas Piketty ved Paris School of Economics, direktør Fatih Birol ved Det internasjonale energibyrået (IEA), Achim Steiner som leder FNs utviklingsprogram (UNDP), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Ola Rosling ved Gapminder Foundation og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.