*Nettavisen* Nyheter.

Birgitte Tengs' fetter får ikke erstatning

Fetteren til Birgitte Tengs har gått til sak mot Justisdepartementet. Arvid Sjødin fører saken for familien. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Fetteren til Birgitte Tengs og hans far får ikke erstatning for økonomiske tap og påkjenningene de har vært utsatt for i forbindelse med drapssaken, fremgår det av en kjennelse fra Oslo tingrett.

16.12.15 16:30

Staten ved Justisdepartementet frifinnes, og hver av partene må bære sine sakskostnader, skriver tingrettsdommer Per Gammelgård i slutningen etter den sivile saken som gikk i Oslo tingrett 16. til 20. november.

Fetteren ble i sin tid dømt og senere frikjent for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Siden det kreves lavere grad av sannsynlighet i sivilsaker enn i straffesaker, ble han likevel dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre for drapet han i straffesaken ble frikjent for.

Med utgangspunkt i frikjennelsen har han imidlertid senere vunnet fram i flere erstatningssaker mot staten og mot en bank som unnlot å ansette ham.

Rettsmidler uttømt
I tirsdagens kjennelse fremgår det at retten ikke kan se at anførslene om brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan føre fram.

«Konsekvensene for ... av erstatningsdommen synes beklagelige. De rettsmidler norsk rett stiller til rådighet har vært uttømt, og retten kan ikke se at staten i dette tilfellet blir erstatningsansvarlig for at bruken av rettsmidler ikke har ført fram», heter det.

Videre bemerker retten at avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som er påberopt, etter rettens syn gjelder saksforhold som ikke er sammenlignbare med nærværende sak.

«Retten konkluderer med at de påberopte grunnlag verken hver for seg eller samlet gir grunnlag for erstatning. Etter dette blir saksøkte å frifinne», heter det i begrunnelsen.

Retten har tvil
At retten har sine tvil, går likevel fram av avsnittet om sakskostnader. Selv om det er normalt at en tapende part dømmes til å betale den vinnende partens omkostninger, sier retten at den under noe tvil finner at det er tilstrekkelig tungtveiende grunner til å frita dem for å betale statens omkostninger.

Retten skriver at dommen om erstatning til foreldrene, til tross for at han ble frikjent for drapet, har vært en stor belastning for fetteren gjennom mange år, og at han og hans far har brukt store ressurser i saken.

Tidligere erstatninger
Fetteren har imidlertid vunnet fram i flere andre erstatningssaker gjennom årene.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte den norske staten til å betale 25.000 euro i erstatning til fetteren, og han har også fått 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten etter straffesaken.

I tillegg har han fått 925.000 kroner i erstatning fra Fokus Bank etter at han i 2011 saksøkte banken fordi den trakk tilbake et jobbtilbud da det kom fram at han er Birgitte Tengs' mye omtalte fetter. Selv om banken fikk medhold, ble den likevel dømt til å betale fetteren erstatning. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag