Fredag la regjeringen fram en melding til Stortinget om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke.

- I tråd med anbefalingene fra Den norske kirke går regjeringen inn for at det opprettes et tolvte bispeembete for å styrke presesfunksjonen i Bispemøtet. Regjeringen anbefaler at den tolvte biskopen lokaliseres i Trondheim, skriver fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i en pressemelding.

Les også: - Regjeringen overkjører kirken

Fredag skriver Adresseavisen at den nye biskopen får boplikt i Trondheim, men dette avviste statsråd Rigmor Aasrud på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

- Regjeringen har vedtatt at biskopen ikke har boplikt i Trondheim, men kan pendle til arbeidsplassen i Trondheim , sa Aasrud ifølge NRK.

- Vil styrke Trondheim
Lokalisering i Trondheim vil gi embetet en tydelig forankring i Nidaros domkirke, påpeker ministeren.

- Dette er med på å synliggjøre kirkens tusenårige historie i landet og styrke Trondheim som nasjonalt kirkesenter, uttaler Aasrud i pressemeldingen.

- Jeg har vært opptatt av å finne løsninger som bidrar til å styrke Den norske kirke som folkekirke. Det har vært viktig for regjeringen å styrke Bispemøtet, ikke minst i en krevende periode der det brede forliket om stat og kirke skal følges opp, sier hun videre.

Utnevnes blant biskopene
Regjeringen går inn for at den tolvte biskopen skal utnevnes blant de sittende biskopene, etter en forutgående kirkelig prosess som leder fram til forslag til departementet om tre kandidater. Det nye embetet skal i hovedsak ha de samme oppgavene som preses i dag har.

- Etter Stortingets behandling av meldingen vil departementet følge opp saken i kontakt med kirkelige instanser. Det gjenstår enkelte spørsmål som vil måtte finne gode, praktiske løsninger når ordningen skal iverksettes, skriver departementet.