5. februar 2019 mottok de profilerte Frp-erne et brev i posten. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var det påført brennmerke.

Brevet hadde følgende tekst:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02. kl 20.

Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»

- Reagerte sterkt

I tiltalen går det frem at PST mener brevet var utformet slik at det fremstod som at avsender mente mottakerne var rasister, at det var en sammenheng mellom brevet og handlingene rettet mot justisminister Tor Mikkel Wara i perioden 6. desember 2018 til 17. januar 2019 (se egen faktaboks med tidslinjen for de ulike hendelsene under).

- Trusselbrevet var skremmende og noe Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde reagerte sterkt på, spesielt Ingvil. Brevet ble mottatt få dager atter at hun ble utnevnt som statsråd. Hun oppfattet at dette var den direkte foranledningen, sier bistandsadvokat Hermann Skard til Nettavisen.

Det var 22. januar 2019 hun ble utnevnt til beredskapsminister.

Les også: Tidligere justisminister trenger ikke vitne i saken mot samboeren

Trusselbrevet er ett av en rekke forhold Laila Anita Bertheussen er tiltalt for (se egen faktaboks om tiltalen under), og er rammet av den strenge straffelovens paragraf 115. Øvre strafferamme er ti års fengsel. Men siden Bertheussen er anklaget for flere tilfeller av trusler mot toppolitikere utvides den øvre strafferammen til 16 års fengsel.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld for alt hun er anklaget for.

I tiltalegrunnlaget heter det videre:

«Truslene anses som en trussel mot Ingvil Smines Tybring-Gjedde og var egnet til å påvirke hennes arbeid som minister, blant annet i spørsmål om politikkutforming og -gjennomføring. Trusselen var videre egnet til å innvirke på hennes arbeid som minister i form av begrensninger i hennes frie bevegelighet og tilgjengelighet».

- Mine klienter synes denne saken er svært ubehagelig. Det gjelder både trusselbrevet og det å være virvlet inn i denne saken. Det er en trist sak for alle involverte. Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde skulle gjerne vært denne saken foruten, sier Skard.

Les også: Dette er bevisene mot Laila Anita Bertheussen

Ingen av Frp-politikerne ønsker å kommentere saken overfor Nettavisen.

Trusselbrevet ble mottatt på samme tid som Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara, også han fra Frp, var justisminister. Wara og Tybring-Gjedde var altså kollegaer i regjeringen og det var også Wara som overrakte blomster og nøkkelen til det nye kontoret til Tybring-Gjedde da hun skulle inn i regjeringen.

- Ønsker å få dette unnagjort

- Hvordan reagerte dine klienter på at det var tiltalte, en person de kjenner, som ble utpekt som gjerningsperson?

- Jeg har ingen kommentar til det, sier Skard.

- Hvordan blir det for dine klienter å vitne i retten?

- Det er en samfunnsplikt å avgi forklaring i retten. Det er ikke noe lystbetont og de ser begge frem til å bli ferdig med saken. De er ofre i saken og ønsker å få dette unnagjort. Det er viktig for alle at saken blir avsluttet.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer til saken fra Bertheussen-forsvarer John Christian Elden.

Statsadvokat Frederik G. Ranke vil ikke si mye om vitnemålene til de to fornærmede Frp-erne.

- Men jeg kan bekrefte at kontakten mellom Tybring-Gjedde og tiltalte blir tema i retten fordi de er bekjente. Utover dette ønsker jeg ikke å si mer, sier Ranke til Nettavisen.

PST mener Bertheussen ved ulike anledninger tagget på hennes og Waras felles bolig og bil, sendt truende brev, startet brann i en søppeldunk ved huset, festet tøyremser til plastflasker som inneholdt bensin på parets bil og startet brann i bagasjerommet til bilen 10. mars i fjor.

Blant bevisene PST mener å ha mot den tiltalte kvinnen er:

  • En rød tusj som er funnet i boligen.
  • Data fra helseapp som forteller om bevegelsesmønsteret hennes.
  • Fornærmede Tor Mikkel Waras egen forklaring.
  • Skriftanalyser hvor eksperter slår fast at Bertheussens håndskrift er tilnærmet lik håndskriften i minst ett av trusselbrevene.
  • Det skal være samme papirtype i huset til Bertheussen som er brukt i enkelte av trusselbrevene.

PST pågrep samboeren til justisministeren

Bertheussen ble pågrepet 14. mars i fjor. Få dager etter at deres bil ble tent på. Brannen ble raskt slukket.

Wara gikk av som justisminister to uker etter at samboeren Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken. Det ble også utført omfattende ransaking i boligen.

6. desember 2018 skjedde den første av flere ubehagelige episoder, med tagging på huset og bilen til Wara. Dagen etter, 7. desember, uttalte han seg for første gang, og mente angrepet var en trussel mot norsk demokrati.

- Det er ille og vi ønsker ikke å ha det slik i Norge, sa den daværende justisministeren.

Noe av bakgrunnen for alle truslene mot Wara er teaterforestillingen «Ways of Seeing», mener PST. Høsten 2019 ble opptak av boligen til Wara vist fra scenen under et teaterstykke. Boligen til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde ble også vist.

Wara avviste i sin tid spekulasjoner om at truslene måtte ses i sammenheng med teaterstykket.

Før jul 2019 anmeldte Bertheussen flere av personene i teaterforestillingen. Saken ble senere henlagt.

PST mener at ett av forholdene Bertheussen nå er tiltalt for går på at hun ville at det skulle se ut som at hun selv og Wara ble truet til å trekke anmeldelsen.