Statens legemiddelverk har så langt talt opp 276 rapporter om mistenkte bivirkninger etter vaksinering med Pandemrix. Noen av de mulige bivirkningene kommer overraskende på ekspertene, blant annet tre meldinger om folk som har mistet eller fått nedsatt smakssans. Nå skal dette undersøkes nærmere.

- Angrer på vaksinen
En 30 år gammel kvinne fra Svalbard fortalte til Nettavisen mandag at hun fem uker etter vaksinering fortsatt er uten smak- og luktesans. 48 år gamle Grethe Iversen fra Bjugn i Sør-Trøndelag sier til Nettavisen at hun ble dårlig etter vaksinering 27. oktober og også mistet smak og luktesansen.

- Jeg angrer på at jeg tok vaksinen. Hadde jeg visst det jeg gjør i dag, ville jeg ikke tatt den, sier hun.

- Lavt antall meldinger
Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understreker at rundt en million nordmenn så langt har fått vaksinen og antallet rapporter om bivirkninger er lavt. I uka som gikk var det så langt kommet inn bivirkningsmeldinger fra 276 pasienter i alt.

- Det er et lavt tall. Vaksiner er generelt sett de tryggeste medisinene vi har. Vi tar likevel alle meldinger om bivirkninger på alvor, og rapporter om alvorlige bivirkninger blir undersøkt nærmere, sier Madsen.

Overrasket ekspertene
Han innrømmer at nedsatt smakssans er en bivirkning som ikke var forventet. I den samme gruppen med såkalt nevrologiske symptomer er det i alt talt opp 274 reaksjoner. For eksempel er det 17 meldinger om folk som har opplever metallsmak i munnen. Hodepine, nedsatt bevissthet, svimmelhet, bevissthetstap, nummenhet, lammelser og kramper er andre ting i denne gruppen. Antallet pasienter som har meldt om dette er langt lavere enn 274, siden mange har flere symptomer.

- Nei, det med nedsatt smakssans var ikke noe vi hadde regnet med. Det med metallsmak i munnen er ikke så uvanlig i forhold til legemidler. Det går som regel over i løpet av et til to døgn, men nedsatt smakssans var ikke noe vi forventet, sier han.

Prøver å finne en forklaring
Torsdag skal Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet diskutere nettopp disse meldingene i et møte der de gjennomgår rapporterte bivirkninger så langt.

- Vi har ikke noen forklaring på hvorfor noen opplever dette. Vi må forsøke å finne ut om dette er en virkning av vaksinen eller om det er andre forhold hos pasienten som spiller inn, for eksempel at de er forkjølet. Forkjølelse kan typisk nedsette smak og luktesans, sier han.

Sykehus ville ikke rapportere
- Kvinnen fra Sør-Trøndelag som mistet smak- og luktesansen etter vaksinering 27. oktober forteller at hun på sykehus fikk beskjed om at dette ikke skulle rapporteres inn som en mulig bivirkning. Ønsker dere å få inn slike rapporter?

- Ja, leger skal rapportere inn på mistanke når det gjelder alvorlige eller nye og uventede bivirkninger.

- Du sier at denne vaksinen er trygg, og svært mange nordmenn har valgt å ta den, men hvor sikker kan dere være på at det ikke dukker opp langtidsvirkninger dere ikke hadde regnet med?

- Det er vi så sikre på som det går an. Vi har 50 års erfaring med influensavaksiner. Vi forventer ingen langtidsvirkninger, og nå har de også gått et par måneder siden de første vaksinene med Pandemrix ble satt i de landene som begynte først.

- Forstår du likevel at det fortsatt er en del som er skeptiske til vaksinen?

- Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg mener det ikke er noen grunn til å være mer skeptisk til denne vaksinen enn alle andre vaksiner. Vaksiner er generelt den tryggeste medisinen vi har.

Tror dødsfall er tilfeldigheter
Av 83 rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger så langt er det meldt inn åtte dødsfall som i tid skjedde få dager etter vaksinering. Statens legemiddelverk mener det ikke er noen sammenheng mellom dødsfallene og vaksinen, men skal undersøke tre av tilfellene nærmere før de trekker en endelig konklusjon. Det gjelder en kvinne på 89 år som døde tre dager etter vaksinering, en kvinne på 92 år som døde fem dager etter vaksinering og en mann på 85 år som døde tre dager etter vaksinering.

- I de fleste av disse tilfellene hadde pasientene også underliggende sykdommer, sier Madsen.

De foreløpige konklusjonene om tilfellene av spontanabort og fosterdød som er meldt inn er også at dette ikke skyldes vaksinen. Endelige konklusjoner vil helsemyndighetene likevel ikke trekke før de ser resultatene av obduksjonsrapportene.

- Når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen, sier Madsen.

Alle vaksinerte blir registrert
Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland opplyser i en twittermelding at alle nordmenn som vaksinerer seg mot svineinfluensa blir registrert i helseregisteret PANVAK. –Registrering av vaksinerte er viktig for senere vurdering av effekt og bivirkninger av vaksinasjon, ifølge Aavitsland.