Gå til sidens hovedinnhold

Bjerke: Mye jobb med unge og eldre

Har bydelen et overskudd/ underskudd i sitt regnskap for 2006?
Bydelen hadde et mindreforbruk på 20.9 millioner på driftsdelen og 1,4 millioner som er øremerkete statlige midler.

Hva er hovedårsaken til et overskudd/ underskudd?
Vi fikk nye overføringer, 10 millioner, fra kommunen sent på året. I tillegg er det store innsparinger på husleiene ved sykehjemmene og økning i overføringer fra staten når det gjelder barnehagene.

Hvordan ligger det an for 1. kvartal 2007?
Prognosene viser noe overforbruk, men regner med balanse ved årsskiftet. Har da ikke tatt hensyn til overføringene fra i fjor.
Hva var regnskapsresultatet for årene 2004 og 2005.
Overskudd begge årene. Henholdsvis 4.3 millioner og 9.2 millioner. Dette inkludert øremerkete statlige midler.

Hvordan bruker bydelen overskuddet, event. hvordan dekker bydelen inn et underskudd?
10 millioner er innarbeidet i budsjettet på de ulike postene. 10 millioner satt av til problemområder.

Hva har vært bydelens hovedutfordring siste tre år?
Hva er hovedutfordringen nå?
Sykehjemsdrift og barnehageutbygging er og har vært de største utfordringene.

Kilde:
Økonomisjef Gro Solberg.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen