Gå til sidens hovedinnhold

Bjørnar Moxnes om Rødt: - Kall det gjerne kommunisme

- Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme, står det i programmet.

LOMPA (Nettavisen): Rødt rundet av partienes sommeroppsummering og inviterte til «agurker, jordbær og raske replikker».

Partiet fikk 4,9 prosent oppslutning i juni-målingen til Vårt Land og ikke mindre enn 11,8 prosent i siste Oslo-måling.

Partileder Bjørnar Moxnes og 1. nestleder Marie Sneve ledet an på pressekonferansen.

- Etter stortingsvalget sa Carl I. Hagen at Rødt kom til å bli et humorinnslag på Stortinget. Men jeg tror ikke han så like humoristisk på at vi fikk felt justisminister Sylvi Listhaug, sa Moxnes blant annet på pressekonferansen.

Her skrøt han og Sneve også av medlemsvekst og nå 6000 medlemmer og gjorde det klart at partiets prosjekt er å skape et vendepunkt for forskjells-Norge. Ansettelsen av Norges rikeste kvinne, Ferd-arving Katharina G. Andresen, i en ikke utlyst stilling i Innovasjon Norge, brukte Sneve som eksempel på de økende forskjellene:

- Vi ser at samfunnseliten bruker statseide selskaper som en lekegrind for kompiser og venninner. Dynastitendensen i samfunnet er et problem. Det er to ting vi vil gjøre til høsten. Det ene er en ny modell for arvingskatt, eller dynastiskatt, om du vil. I tillegg mener vi formuesskatten må tilbake, men kanskje i en ny form, sa Sneve.

«Det er dette Karl Marx kalte kommunisme ...»

Nettavisen har snakket med professor og valgforsker Bernt Aardal ved universitetet i Oslo (UiO).

- Er Rødt et kommunistisk parti?

- Det er lite kommunisert, og i opinionen oppfattes nok ikke partiet slik, men mer som et parti som tar en «vaktbikkjerolle» og «den lille manns forsvarer», sier Aardal til Nettavisen og blar i Rødts prinsipp-program, hvor det på side 17 står:

«Et sosialistisk samfunn vil i den første perioden bære preg av det samfunnet det oppsto på grunnlag av. Gjennom klassekamp og kvinnekamp må sosialisme utvikles i retning av et samfunn uten klasser, uten undertrykking – og der skillet mellom styrende og styrte er opphevet. Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme.»


- Moxnes slipper ofte for lett unna

- Dermed må vi vel forstå Rødt som et kommunistisk parti?

- Det er interessant å utfordre Rødt-leder Bjørnar Moxnes på dette, han slipper ofte for lett unna. Hva står Rødt egentlig for og hvilket samfunn vil de ha, sier Aardal.

Det står videre i Rødts program at:

«Rødt baserer sin forståelse av samfunnet på marxistisk teori. Vår ideologi og politikk utvikles med bakgrunn i denne forståelsen og våre egne politiske erfaringer. Som andre teorier må marxismen alltid prøves mot praksis, slik at den blir et stadig bedre verktøy i den politiske kampen. Marxistisk teori må hele tida kritiseres og bygges ut i tråd med hvordan samfunnet endrer seg. Kunnskapen om verden vil alltid være i utvikling. Derfor vil studier med diskusjon og uenigheter ikke være et problem, men en kilde til utvikling og ny erkjennelse som trengs i kampen for en bedre verden.»

Rødts prinsipp-program kan du lese her.

- En vakker tanke

Nettavisen stilte Moxnes følgende spørsmål:

- Er du stolt av å lede et kommunistisk parti?

- Jeg er stolt av at Rødt er et sosialistisk parti ..., prøvde Moxnes seg først.

- Et kommunistisk parti?

- Det er vi ikke, men vi ønsker et klasseløst samfunn, svarte han og la til at det trodde han et flertall av befolkningen ønsket seg.

- Dine muligheter skal ikke være bestemt av arv. (...) Et samfunn uten klasseskiller er en vakker tanke og et viktig mål, synes jeg.

- Kall det gjerne kommunisme

- Karl Marx kalte dette kommunisme, og det står i deres prinsipp-program. Hvorfor gjør ikke du det?

- Kommunistpartiet AKP ble lagt ned i 2007. (...) Rødt er et sosialistisk parti, men kall det gjerne kommunisme, hvis du vil ... Det er et fint navn, men det er ikke et kommunistisk parti. Det fins ikke i Norge lenger.

Clemet: Hva vil Rødt?

Civita-leder Kristin Clemet tar opp dette i sin blogg «På tide å ta Rødt alvorlig».

«Selv om man legger godviljen til, er det ikke lett å forstå hva Rødt vil - eller hvordan partiets idealsamfunn skal fungere. Det er for eksempel umulig å forstå hvordan dette samfunnet skal bli mer demokratisk, hvem som får være med å bestemme og hvem som ikke får være med, hvordan beslutninger skal fattes, hvordan det skal greie å dekke borgernes og forbrukernes behov eller om det overhodet finnes noe som beskytter mindretallet mot overgrep fra flertallet.Det er uansett mange som ikke bør føle seg trygge, for selv Arbeiderpartiet og SV fremstilles som fienden; som noen som arbeider for å få kapitalismen til å bestå, og som brukes til å undertrykke arbeiderklassen og holde den i ro,» skriver hun.

Siv Jensen:- Rødt er et kommunistisk parti

Frp-leder Siv Jensen er bekymret over Rødts fremmarsj.

- Rødt er et kommunistisk parti, tuftet på verdier jeg tar sterk avstand fra. Jeg er opptatt av frihet for enkeltmennesket. De vil skattlegge folk hardere og ha statlige kontroll på det meste, er imot konkurranse og private løsninger. Det bidrar til ensretting, ikke mangfold, sa Jensen til Nettavisen fredag.

Se videointervjuet med Jensen her:

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken