*Nettavisen* Nyheter.

Blandet tankmarked

Den siste uken har vært noe flat for VLCC-eierne i den Arabiske Gulf, men i Atlanterhavet har supertankerratene steget markert

19.05.08 00:26

Det går frem av den ukentlige markedsrapproten til skipsmeglerhuse P.F. Bassøe.De ser fortsatt en positiv underliggende trend i VLCC-markedet, men foreløpig har ikke rederne klart å surfe på oppgang som var ved inngangen til uken. VLCC-raten fra den Arabiske Gulf til Fjerne Østen var flat gjennom uken på worldscale 75, mens ratene vestover fra Gulfen steg 5 poeng til ws 75.Dette gir timecharterrater på henholdsvis 28.400 og 38.800 dollar pr. dag østover og vestover fra gulfen.Bassøe mener det imidlertid er grunn til å være positiv sett med rederøyen, og viser til oppgangen i ratene i Vest-Afrika og at antallet VLCC'er som er ventet til Gulfen er det laveste på to måneder. Men Bassøe påpeker at trenden videre vil være avhengig av befrakternes neste skritt.VLCC-raten fra Vest-Afrika til US Gulf steg 17,5 poeng den siste uken til ws 85, som gir rater rett under 40.000 dollar dagen.Noe mer aktivitet også for suezmax'ene i Atlanterhavet, og ratene steg 5 poeng til ws 125. Det gir dagrater på 30.400 dollar dagen. I Det indre Middelhav var det fortsatt svakhet å spore, ratene kom ned et par poeng til ws 115, eller 37.000 dollar dagen.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.