Gå til sidens hovedinnhold

Ble dømt for å ha truet med å sende kona tilbake til Thailand

Høyesterett har nå vurdert hvor alvorlig det er å true med å sende kona tilbake til Thailand.

Presisering: Denne artikkelen omhandler en avgjørelse der Høyesterett besluttet å oppheve en lagmannsrettsdom. Påtalemyndigheten henla etter dette saken. Den omtalte mannen ble dermed offisielt frikjent. Du kan lese Høyesterett-avgjørelsen som artikkelen er basert på her.

Mannen, som nå er i slutten av 60-årene, hadde giftet seg med en nå 42 år gammel kvinne fra Thailand. Hun hadde flyttet til Norge og fått jobb.

Forholdet var turbulent. Mannen drakk mye og var aggressiv overfor sin kone. Flere ganger truet han henne med å få henne sendt ut av landet. Gjentatte ganger ba henne pakke sakene sine og komme seg ut av huset. Kvinnen levde i konstant frykt og usikkerhet for fremtiden i et ukjent land.

Fra lagmannsrettsdommen

«Han kjeftet på henne for alt han var misfornøyd med, for eksempel for husarbeid som ikke ble korrekt utført eller for at hun ville sove om natten i stedet for å være våken sammen med ham. Ved flere anledninger holdt hun seg våken fordi hun visste at han i beruset tilstand ville trenge hjelp til toalettbesøk og annet, og fordi han truet med å sørge for at hun mistet (jobben) hvis hun ikke hjalp ham» står det i dommen fra lagmannsretten.

Mannen misbrukte også kvinnens uvitenhet om norsk lov til å true henne med at han hadde det i sin makt å sende henne ut av landet.

«Tiltaltes adferd overfor fornærmede medførte at hun var vedvarende redd for at han i beruset tilstand skulle miste kontrollen og utøve fysisk vold mot henne. Hun følte seg som en slave og var svært engstelig for at tiltalte skulle (...) sørge for at hun ble sendt tilbake til Thailand, slik han gjentatte ganger truet med» står det i dommen.

Dømt

Ved et tilfelle dyttet han henne fysisk ut av boligen deres med hånden rundt halsen hennes, og dro igjen døren mens foten til kvinnen sto i døråpningen. Det var etter denne hendelsen at politi ble tilkalt og kvinnen fikk hjelp.

I januar 2017 dømte Hålogaland lagmannsrett ham etter straffelovens paragraf 219, straffebestemmelsen om vold i nære relasjoner. Paragrafen har en strafferamme på fire års fengsel, og mannen ble dømt til 120 dager i fengsel.

Mannen erkjente at han hadde truet og utøvet vold mot kvinnen, men mente at straffen var for streng.

Les også

– Vold i nære relasjoner er ikke bare et kvinneproblem

- Ikke grovt nok

Saken ble anket til Høyesterett som nå har opphevet dommen fra lagmannsretten. Høyesterett mener at truslene og overgrepet ikke kvalifiserte til grov eller gjentatt mishandling, slik 219 krever.

«Ingen av krenkelsene var grove, men de var gjentatte. Spørsmålet er derfor om de samlet sett har karakter av mishandling. På dette punkt har jeg et annet syn enn lagmannsretten» skriver førstevoterende i høyesterettsdommen.

- Forholdene er ikke så alvorlige at de rammes av særbestemmelsen for vold i nære relasjoner. Høyesterett peker på at det kan rammes av andre bestemmelser, sier advokat Arne Gunnar Aas, som representerte mannen i Høyesterett.

Les også

- Kan være livsfarlig etter en uke

- Markert ubalanse

Høyesterett mener at mannen har krenket kvinnen, men at de straffbare handlingene bør betegnes som vanlig legemsfornærmelse etter paragraf 228, som har en strafferamme på ett års fengsel.

Aas sier at det nå er opp til påtalemyndigheten om tiltalen skal henlegges, eller om mannen skal møte på nytt i lagmannsretten.

Mindretallet mente derimot at truslene i denne saken er å regne for vold i nære relasjoner, fordi kvinnen var ny i Norge og svært avhengig av mannen. «Da fornærmede kom til Norge – etter at de hadde kjent hverandre i mindre enn ett år – var hun svært avhengig av tiltalte (...) Grunnlaget for fornærmedes oppholdstillatelse var ekteskapet med tiltalte. Etter mitt syn forelå det en markert ubalanse i forholdet mellom de to som gjorde fornærmede særlig sårbar» mener mindretallet.


Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken