Tidligere i november ble det klart at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fratok Stiftelsen Født Fri statsstøtte i andre termin. Dette på bakgrunn av for dårlig økonomistyring.

Født Fri med daglig leder Shabana Rehman i spissen har siden vedtaket ble kjent reagert sterkt på at støtten ble holdt tilbake.

- Klagens kjerne er større enn Født Fri, IMDi og departementet. Denne saken handler om hvorvidt rettsstaten fungerer, sier Rehman til Nettavisen.

Les mer: Født Fri: Tre spørsmål til integreringsminister Guri Melby (V)

Klager på vedtaket

Vedtaket betyr at stiftelsen ikke får utbetalt tre millioner kroner i andre termin. Det er dette vedtaket advokat Harald F. Strandenæs på vegne av Født Fri nå har klaget inn til Kunnskapsdepartementet.

I klagen skriver Strandenæs vedtaket er totalt ubegrunnet, og at det blant annet har hatt fire forskjellige begrunnelser.

- Vedtakets skriftlige form slik det nå kommer til uttrykk 2. november 2020 er fortsatt feilaktig både i rettsanvendelse og i faktumsbeskrivelse, nå på et nytt grunnlag, står det i klagen.

Les også: Født Fri: Ni spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn

Skjønnhetsfeil

Videre i klagen står det intet regnskap eller økonomistyring er feilfri, og at dette også gjelder Født Fri, men at de avvik og feil som er funnet kun er «skjønnhetsfeil».

Feilene går ifølge klagen ut på manglende reiseregningsskjema, og at styrets kontroll av daglige leders småinnkjøp har i noen grad skjedd på etterskudd. Her står det også at styret fremdeles har tillit til daglig leder.

«Det er ingen forholdsmessighet mellom de skjønnhetsfeil som foreligger i økonomistyringen og et vedtak om å tilbakeholde offentlig støtte.» heter det i klagen.

Les mer: Regningen fra Ernst & Young femdoblet

Mottok varsel

IMDi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen. På bakgrunn av varselet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring.

Undersøkelsene ble utført av revisjonsselskapet Ernst & Young, som konkluderte med at stiftelsen manglet god økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Født Fri avviste allerede i starten av oktober anklagene om dårlig økonomistyring og krevde at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

Les også: Født Fri slår tilbake etter IMDi-vedtak: - Misvisende