- Vi lever i et tillitsbasert samfunn der vi stoler på hverandre. Når svindlere først har vunnet din tillit, så senker man «guarden». Man står ubeskyttet på en helt annen måte.

Det sier Hans-Henrik Egede-Nissen. Han er én av mange norske investorer som ble lurt til å investere penger i United Beverages International AS (UBI AS). Egede-Nissen eier og driver eiendomsselskapet Rabarbra Eiendom AS. Våren 2019 ble han forledet til å investere 2 millioner kroner i UBI AS.

Våren 2019 ble han kontaktet av NN (den ene domfelte), som ville diskutere en god investering med ham. Han kjente NN fra en tidligere investering som hadde gått bra. I møtet med NN og Edisan Kastrati ble han tilbud å kjøpe aksjer i UBI AS til fire kroner aksjen. UBI forpliktet seg til å kjøpe aksjene tilbake etter 12 måneder for fem kroner. Han ville altså oppnå en gevinst på 25 prosent på ett år. Sikkerheten var en personlig garanti fra selskapets hovedaksjonær.

Kastrati er også tidligere dømt til å betale tilbake penger som han har fått småsparere til å investere i fiktive prosjekter. Du kan lese mer om det her.

Vanskelig å snakke om

- NNs funksjon her var å holde på tilliten som var etablert gjennom selskapet han tidligere hadde representert. Kastrati «did the talking». Hvis man møter ham uten forkunnskaper, fremstår han meget overbevisende, sier Egede-Nissen til Nettavisen i dag.

For å skape en tillitsvekkende ramme, hadde selskapet leid fasjonable kontorlokaler på Fridtjof Nansens plass, i Karl Johans gate og på Kronprinsesse Märthas plass i Oslo. Her tok selgerne imot potensielle svindelofre, og fikk dem til å investere betydelige beløp i verdiløse aksjer.

Egede-Nissen har brukt lang tid på å klare å snakke om svindelen. Nettavisen har også snakket med andre ofre i denne svindelsaken som har opplevd det som skamfullt å ha blitt lurt. Til andre som har blitt svindlet, sier han:

- Når man først åpner opp, går det med en gang lettere. Det er frigjørende, og det er godt å tenke at man kanskje kan hjelpe andre til å unngå å havne i klisteret, sier han.

Hovedmannen i svindelen - Svend Olav Dunick Larsen - ble tidligere i år dømt til fire års fengsel for å ha lurt sju investorer til å investere over 12 millioner kroner i verdiløse aksjer. Egede-Nissen var ikke blant investorene som tiltalen og dommen omhandlet, men Dunick Larsen har fått en tilståelsesdom i den sivile saken Egede-Nissen tok ut mot ham, NN og Kastrati.

Les om den dømte antatte hovedmannen i artikkelen nedenfor:

Kastrati: - Trodde det var en god investering

I dommen mot Dunick Larsen ble Edisan Kastrati utpekt som en av de sentrale selgerne i svindelsaken. Kastrati er siktet i saken, og påtalemyndigheten vurderer nå om det skal bli tatt ut tiltale mot ham og flere andre personer.

Nå er han altså dømt i en sivilsak, etter at Egede-Nissens selskap Rabarbra Eiendom AS saksøkte ham, Dunick-Larsen og NN for to millioner kroner.

Til Nettavisen sa Kastrati tidligere i år at han trodde at UBI AS var en god investering, og at han selv hadde blitt lurt. I forbindelse med denne saken, har Nettavisen i flere dager forsøkt å komme i kontakt med Kastrati. Han har ikke tatt telefonen eller svart på sms eller e-post.

Les intervju med Kastrati i artikkelen nedenfor:

Både Kastrati og NN hevdet i Oslo tingrett at de trodde at UBI AS var en god investering, og at de ikke kan klandres for at Egede-Nissen betalte 2 millioner for verdiløse aksjer.

Nå er de begge, samt bakmannen Dunick Larsen, dømt til å betale tilbake 2 millioner kroner til Egede-Nissen. Oslo tingrett mener at de to burde hatt kunnskap om, og informert Egede-Nissen om, at UBI AS var en dårlig investering.

Advokat Henning Borge, som er NNs prosessfullmektig, er uenig i at hans klient er dømt til å være erstatningsansvarlig på lik linje med Kastrati og Dunick Larsen.

- NN har hatt en meget beskjeden rolle i det samlede sakskomplekset her. Han var på ingen måte pådriver overfor denne investoren. Han forholdt seg passivt i møte. Han har heller ikke hatt noen vinning i saken, utover en provisjonsbasert avlønning, sier Borge.

- Jeg har ikke lest igjennom hele dommen eller hatt møte med min klient ennå, men jeg vil anbefale ham å anke dommen, sier Borge.

Kastrati var selvprosederende i saken. Han har derfor ingen advokat som kan snakke hans sak overfor Nettavisen.

Dette sier Oslo tingrett

Oslo tingrett skriver: «Dersom Kastrati og NN hadde gjort det som retten betrakter som et minimumsarbeid før et investeringsprosjekt legges ut og markedsføres som en sikker investering, ville de ha konstatert at man sto overfor et selskap uten noen inntektsbringende aktivitet. De ville også ha konstatert at selskapet forholdt seg ubundet av en rekke plikter som påligger et selskap, blant annet en plikt til regnskapsføring. Disse observasjoner ville ha fått enhver investeringsrådgiver til ikke å anbefale noen investering i selskapet, men derimot å fraråde dette sterkt dersom de av en kunde hadde blitt bedt om råd. Rettens inntrykk er at de saksøkte utelukkende hadde et salg med en påfølgende provisjon til dem selv i tankene og helt så bort fra den vurderingsplikt som påligger en investeringsrådgiver».

Egede-Nissen vant saken fullt ut, og Kastrati og NN ble også idømt sakskostnader.

Forbannet på politiet

5. mai 2019 overførte Egede-Nissen 2 millioner kroner til det som skulle vise seg å være Dunick Larsens private konto. Da Dunick Larsen ikke kunne gi et godt svar på hva den påståtte «personlige garantien» besto i, forsto Egede-Nissen at han var blitt lurt.

Han anmeldte forholdet 5. juni 2019.

- Jeg har sett dokumenter fra etterforskningen. Jeg var blant de første som overførte penger, sier han. I månedene som fulgte, ble en rekke investorer lurt til å overføre penger - til sammen minst 14 millioner kroner.

- Først 18. september 2019 begynte penger å gå ut av den kontoen. Hadde politiet handlet på blant annet min anmeldelse, og begjært arrest i kontoen, så hadde vi unngått veldig mye.

- Politiet fikk hele saken på et sølvfat: DnBs hvitvaskingsavdeling hadde informert meg via min bank om at kontoeieren var suspekt, de fikk hele historien. Men politiet så bare en annen vei. Åtte måneder brukte de på å henlegge saken. Først da anmeldelsene var blitt så mange at de ikke lenger kunne ignoreres, gikk politiet til aksjon, og da satte de inn betydelige ressurser, på etterforskning, rettsprosess og etter hvert fengsling av hovedmannen. Tenk hva som kunne vært unngått ved en kontant aksjon! Av elendighet for oss ofrene, og utgifter og ressursbruk for det offentlige! Svindlere svindler, det er på en måte jobben deres. Men politiets jobb er å beskytte oss. Jeg er rystet over unnfallenheten, sier Egede-Nissen.

Se politiets svar lenger nede i saken.

- Fikk litt av troen igjen

Svært lite av de 14 millionene har kommet til rette. Selv om svindlerne blir straffeforfulgt, får altså ofrene ikke pengene tilbake.

Da politiet henla anmeldelsen hans i februar 2020, hadde Egede-Nissen gått til sivilt søksmål mot Dunick-Larsen, Kastrati og NN. Han er glad for å ha vunnet saken fullt ut, og håper at pengene etter hvert kommer inn.

- Etter at saken ble henlagt av politiet, var det en slags revansj i det å høre opplest, i rettsalens høytidelige ramme, hvilke bestemmelser som faktisk skal beskytte oss mot denne type adferd. Det var varmende, nesten rørende. Jeg fikk nesten tilbake litt av troen på samfunnskontrakten, sier han.

Nettavisen har tidligere omtalt dette sakskomplekset i denne og denne saken. I 2020 avdekket Bankenes sikkerhetssenter 200.000 transaksjoner knyttet til investeringsbedrageri og avverget svindel for totalt 700 millioner kroner. Det var en kraftig økning fra 2019. Da ble 100.000 slike transaksjoner avdekket og 450 millioner kroner ble avverget fra å forsvinne til svindlere. «Det synes å være en overrepresentasjon av menn i alderen 30–50 år blant de som forledes» står det blant annet i rapporten. Du kan lese mer i denne saken.

- Anmeldelsen fremsto svært usikker

I svar til kritikken fra Egede-Nissen, har Oslo politidistrikt ved politiadvokat Helge Vigerust forklart følgende om hvorfor saken ble henlagt.

- Samlet sett fremstår anmeldelse med dokumentasjon som svært usikker, og en etterforskning ville medført ett betydelig merarbeid, kun for å dokumentere innledning til sak. Dette var ikke ressurser vi hadde tilgjengelig høsten 2019, og kort etter at saken ble henlagt, ankom covid-19, skriver Vigerust i e-posten.

I faktavindu nedenfor kan du lese mer detaljert om informasjonen politiet sier de mottok:

Anmeldelse ble henlagt 10. februar 2020 på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Politiadvokat Vigerust forklarer videre:

- Undertegnede kjenner ikke til tidligere dialog mellom fornærmede og politiet. Til vedleggene til anmeldelse bemerkes at vi ikke kan se at aksjelovens bestemmelser om egne aksjer er fulgt, jf bl a aksjeloven § 9-4 fjerde ledd hvoretter foretakets fullmakt til erverv av egne aksjer skal kunngjøres. Vi forstår derfor ikke hvordan foretaket kunne ha egne aksjer for salg. Pålydende per aksje er ikke opplyst, men det fremstår som underlig om aksjekapital på kr 30.000 var fordelt på 40 mill. aksjer med pålydende kr 0,00075. Det er ingen opplysninger i anmeldelse om betaling, konto mv eller opplysninger om registrering av aksjer i aksjebok med dokumentasjon. Det er heller ikke opplyst hvorfor selskapet er villig til å gi fra seg en 25 % gevinst på kort tidshorisont (12 mnd). Klausulene knyttet til gjenkjøp sier ikke hvem som har rett til å kreve gjenkjøp, foretak eller investor. Selskapspresentasjonen er ikke verifisert av andre og opplysningene er umulig å kontrollere, skriver Vigerust som forklaring på hvorfor saken ble henlagt i første omgang. Etterforskning ble altså startet da flere andre anmeldelser forelå.