Gå til sidens hovedinnhold

Ble voldtatt: - Straffen hadde blitt strengere hvis jeg var kvinne og ikke homofil

Oslo tingrett mente det var så mange formildende omstendigheter ved voldtekten at de gikk langt under vanlig minstestraff. - De hadde ikke tenkt slik hvis jeg var kvinne og ikke homofil, sier voldtektsoffer Tor-Erik Håvie (32).

Oslo tingrett mente den domfelte spøkte, og at det aldri var noe seksuelt ved voldtekten. Blant argumentene for lav straff var også at de begge var del av et homofilt miljø der såkalt «dick slapping» og hard festing er vanlig.

- Jeg opplevde det ikke som en spøk, sier 32 år gamle Tor-Erik Håvie til Nettavisen. Han hadde forventet at domfelte skulle få en mild straff.

- Jeg setter stor pris på at han erkjente straffskyld. Det har gjort det mye lettere for meg å stå i rettssaken, sier Håvie.

Han reagerer likevel på at domstolen gikk langt under vanlig straffenivå for voldtekt. Han tror ikke domstolen hadde tatt like lett på hendelsen, hvis det var en jente som hadde sovnet på sofaen på festen, og hadde blitt forgrepet på, slik han ble.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tre og et halvt års ubetinget fengsel. Normalstraff for denne typen voldtekt er fire år, og minstestraff er tre år. 30-åringen ble dømt til fengsel i tre år, der to av dem ble gjort betinget. Han må dermed sone ett år. I tillegg skal han betale 150.000 kroner i erstatning til Håvie.

- Min klient har i dag akseptert dommen og han kommer ikke til å anke. Han angrer dypt på både selve handlingen og hva han har utsatt fornærmede for, sier forsvarer Bernt Heiberg til Nettavisen.

Hendelsen

Hendelsen skjedde en lørdag formiddag i november 2019.

- Jeg ønsker å stå fram med navn og bilde fordi ingen, verken kvinner eller menn, skal trenge å skamme seg over å ha opplevd et seksuelt overgrep. Dette har preget meg, og jeg velger å ta ett oppgjør med det, sier Håvie.

Sovevoldtekt: Jente (17) voldtatt på nachspiel av ukjente menn mens venninnen så på

30-åringen og en kamerat hadde vært på byen kvelden før, og ville fortsette festen på nachspiel. På morgenkvisten havnet de på en privatfest med flere andre menn. Blant dem var Håvie.

Det var en god tone mellom alle på festen. Utpå morgenen sovnet Håvie på sofaen, mens 30-åringen fortsatte festen med tre andre utover formiddagen. På dette tidspunktet var de svært beruset og spilte klespoker.

Det var på dette tidspunktet 30-åringen begynte å tulle med Håvie. Han stakk penisen inn i munnen hans mens han sov. Det hele ble fotografert med Håvies telefon. En annen festdeltaker filmet hendelsen og sendte videoen som en snap til Håvies venninne. I dommen står det at hendelsen varte i kort tid og at penisen ikke var erigert eller fikk utløsning. Den ble altså ikke definert som «ikke seksuelt ment».

Fikk sjokk

Ved 13-tiden samme dag gikk Håvie og nå domfelte sammen til bussen, på vei hjem fra festen. 32-åringen ble da oppringt av sin venninne som lurte på hva som hadde skjedd på festen. Hun hadde sett videoen og lurte på om noe hadde skjedd.

Tingretten skriver: «Fornærmede var usikker på hva hun mente, og hun sendte derfor videoen hun hadde mottatt fra (en annen på festen), som viser tiltalte naken bakfra. Fornærmede spurte tiltalte om det hadde skjedd noe han ikke var kjent med, og tiltalte svarte da at de hadde «tullet med ham». Han ble først kjent med at han hadde (blitt voldtatt) da han oppdaget de to bildene tiltalte hadde tatt med hans telefon på kvelden. Fornærmede forklarte at han fikk sjokk, og følte seg utsatt for et overgrep. Følelsen av å ha blitt krenket har deretter vokst seg gradvis sterkere. Han anmeldte forholdet 19. desember 2019».

Erkjente voldtekt

Håvie hadde både video og bilder av hendelsen da han gikk til politiet. 32-åringen erkjente også forholdet. Hva som objektivt skjedde, har derfor ikke vært noe tema. Handlingen omfattes av voldtektsparagrafen som har en minstestraff på tre års fengsel. Normalstraff for innføring av penis i munn, er fire år ubetinget fengsel.

Oslo Tingretten skriver: «Retten er etter dette sikker på at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at han, bedømt som edru, har utvist den nødvendige grad av skyld. For ordens skyld bemerkes at innføring av penis i munn sidestilles med voldtekt, skriver Oslo tingrett i dommen».

Delt i synet på straff

Det var i diskusjonen om straffeutmålingen at dommerne i saken ikke kunne bli enige. De to meddommerne mente at normalt straffenivå burde fravikes. Begrunnelsen for dette var at det manglet seksuelt motiv for voldtekten. Penis var ikke erigert. Overgrepet varte kort. Hensikten var å være morsom og ikke forgripe seg.

«Det er flertallets vurdering at dette er en ren impulshandling begått i overstadig beruselse og som en spøk, og hvor tiltaltes dømmekraft var kraftig nedsatt. Selv om dette ikke har betydning for skyldspørsmålet, mener rettens flertall at det spiller inn ved straffverdigheten av handlingen», står det i dommen.

Dommerne viste også til at festkulturen i det homofile miljøet var hard og ekstrem, og at handlingen måtte sees i lys av det.

«Det er videre flertallets vurdering at tiltaltes handling ikke kan ses løsrevet fra «stemningen» på festen denne kvelden, samt hva som er vanlig festkultur i dette konkrete homofile miljøet, som tiltalte og fornærmede er en del av. Flertallet viser særlig til forklaringen til (et vitne som var på festen) om at det ikke er helt uvanlig at det utføres såkalte «dick slaps» på festene (dvs. klasking av penis i ansiktet på noen), og at det for øvrig er en forholdsvis hard og ekstrem festkultur» står det i dommen.

Videre mente flertallet av dommerne: «Den dårlige spøken har fått gjennomgripende konsekvenser for både tiltalte og fornærmede. Tiltalte har lagt seg «paddeflat» og opplagt forstått alvoret i saken. Et øyeblikks ubetenksomhet og innslag av dårlig dømmekraft har ført til at også hans fremtid i vesentlig grad har blitt ødelagt. Således er det ingen individualpreventive hensyn som tilsier en lang straff».

- Bagatelliserer egen atferd

Håvie reagerer på at beskrivelsen av et ekstremt miljø, blir brukt i formildende retning i dommen.

- Hvis det er så ekstrem festing i det homofile miljøet som det står i dommen, så burde jo dommen sendt et tydelig signal om at det ikke er greit. Skal ikke slike dommer ha en oppdragende effekt? spør han retorisk.

- Jeg opplevde at vitnene bagatelliserte egen atferd, og at flertallet av dommerne har lent seg på vitnenes fremstilling av det homofile miljøet. Selv har jeg aldri opplevd ekstrem festkultur og at «dick slaping» er vanlig på fest, sier Håvie.

Han mener derimot at menn som opplever voldtekt og overgrep, i større grad blir bagatellisert, og at dette gjenspeiles i holdninger hos deler av det homofile miljøet. I NKVTS sin studie «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv», svarte fire av 24 voldtatte menn at de hadde anmeldt forholdet.

- En av grunnene til at jeg anmeldte, var at jeg ønsket å si fra. Det skjer mye overgrep i miljøet som aldri kommer fram, og som blir bagatellisert i miljøet. Jeg ønsket å sende et signal om at det ikke er greit. Jeg ønsket å gå foran og si at også menn kan bli voldtatt. Da er det trist at domstolen er med å bagatelliserer slike hendelser, og at fagdommer ikke blir hørt av lekdommerne, sier Håvie.

Mindretallet ville gi fire år ubetinget

Han mener det er nærliggende å tenke at dommen ville vært en annen hvis ei jente hadde sovnet der på sofaen og noen gutter hadde «tullet» med henne.

Hoveddommer i saken, som altså utgjør mindretallet, mener at lovgiver og Høyesterett har gitt tydelige signaler om at straff for slike handlinger må være ubetinget fengsel i fire år.

Les også: - Et overgrep er et overgrep, uansett om gjerningspersonen er mann eller kvinne

«Selv om også mindretallet mener at handlingen er mindre grov enn de normale voldtektssakene, blant annet fordi den ikke er seksuelt motivert og mer er et uttrykk for ekstremt dårlig dømmekraft begått i rus, foreligger det også straffeskjerpende omstendigheter» står det i dommen.

Mindretallet trekker fram at det var flere til stede da overgrepet skjedde, og at det ble tatt bilder av hendelsen som kunne ha kommet på avveie.

«I tillegg har Høyesterett vært tydelig på at manglende seksuell motivasjon ikke anses å være en formildende omstendighet» argumenterte mindretallet.

Forsvarer Heiberg sier til Nettavisen at han er glad for at tingretten har sett de spesielle momentene i denne saken, og gjort to år av straffen betinget.

- Bruk av minstestraffer i straffelovgivningen er problematisk fordi man risikerer at saker unike særegenheter ikke kan hensyntas ved straffeutmålingen. Bruk av minstestraff, uten at retten samtidig har tilstrekkelig mulighet for å gjøre deler av dommen betinget, er svært betenkelig. En delvis betinget dom i denne saken er et riktig resultat, sier han.

Påtalemyndigheten har ikke tatt avgjørelse på om dommen blir anket eller ikke. Spørsmålet blir behandlet av Oslo statsadvokatembete.

Kommentarer til denne saken