Det er skremmende når det ifølge politiet er «snakk om større gjenger med menn som uprovosert går til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper». De sier at «gjerningspersonene er av utenlandsk opprinnelse og anslås å være seint i tenårene», og at «De har gått hardt til verks og slått ned folk og sparket dem mens de har ligget nede».

Det er også grunn til å merke seg det politiet sier om at «De har en offensiv væremåte og en opptreden som gjør at vi har grunn til å tro at de har vært i bråk tidligere. De var i hvert fall ikke førstegangsreisende». Alle sitater er fra NTBs og Aftenpostens oppslag 19/10.

Jeg kan også føye til at dette ikke er de eneste tilfellene vi ser av denne typen uprovosert vold vi ser rundt i byen vår. Blant annet i mitt gode gamle oppvekstmiljø på Kalbakken, som er kjent for å være et trygt og rolig blokk-område, har vi dessverre opplevd noe av det, og satt inn tiltak som natteravning.

Jeg mener vi må ta dette på største alvor. Blind vold er faktisk en slags terror mot det gode bymiljøet vårt som uten forvarsel kan ramme hvem som helst. Jeg mener følgende bør gjøres for å hindre nye hendelser:

1. Politiet bør legge opp til ekstra tilstedeværelse i de områdene og i de tidsrommene da risikoen for blind uprovosert vold er størst.

2. Natteravnene bør også mobilisere ekstra slik vi gjorde da Oslo var truet av en voldtektsbølge for noen år siden. Nærvær av trygge voksenpersoner viser seg å være effektivt for å forebygge hendelser.

3. Straffereaksjonene mot de som tas bør være klare og tydelige, så de kan virke preventivt og gjøre at andre ikke prøver seg. Voldsutøverne bør ikke kunne kalkulere med å slippe unna med bortvisning og milde reaksjoner når de terroriserer tryggheten i byen vår.

4. Vi bør få vite mer om hvem som utøver den blinde volden. Når politiet sier det er «gjenger» må de si om de mener kriminelle gjenger, eller bare noen som henger sammen denne kvelden. Hvis det er noen grupper som driver systematisk med dette, f eks også koplet til bruk av dopingmidler, kokain, ol, må det avdekkes slik at miljøene kan oppløses.

5. Vi bør også få vite mer om hvem som rammes. Er det noe mønster i hvilke type ofre de voldelige gjengene velger seg? Det er ikke sagt noe om dette fra politiet i forbindelse med nattens hendelser. Kunnskap om ofrene vil gjøre det lettere å forebygge og forstå hva vi må ta tak i.

La oss gjøre vårt beste for å forebygge og hindre slike hendelser nå mens byen vår i hovedsak er trygg. Vi nærmer oss julebord-sesongen da mange som ellers ikke er ute på byen, skal kunne kose seg og føle seg helt trygge. Vi må vise all verden og disse gjerningspersonene at blind vold tolerer vi ikke.