Mandag morgen starter rettssaken mot den terrortiltalte kvinnen fra Oslo øst. Politiets sikkerhetstjeneste mener hun har deltatt i Islamsk stat (IS) fra juni 2013 til mars 2019.

Hun dro fra Norge, via Sverige og Tyrkia, til Syria allerede i februar 2013, men i Norge ble det ikke ulovlig å delta i en terrororganisasjon før i juni 2013.

Det er ventet omfattende bevisføring og saken er berammet i fire uker, inkludert rettsfri og forberedelser til avsluttende prosedyrer.

Avlyttet IS-kvinnens ektemann

Nettavisen er kjent med at ett av flere viktige bevis mot kvinnen er telefonavlytting av hennes første ektemann i Syria, IS-krigeren og Skiens-mannen Bastian Vasquez. Han dro til Syria i oktober 2012 og rykket senere opp til å bli en lederskikkelse i organisasjonen.

Ifølge Nettavisens opplysninger ble det utført telefonavlytting av ham i slutten av 2012 og noe i begynnelsen av 2013. I samtalene mellom de to skal det ha kommet frem opplysninger om at reisen hennes var frivillig, at hun omtalte Kalifatet som noe positivt og noe hun hadde lyst til.

Vasquez ble drept da han sammenstilte bomber for IS i april 2015.

Les også: Disse dommene kan skape trøbbel for IS-kvinnen

Statsadvokat Geir Evanger bekrefter telefonavlyttingen på spørsmål fra Nettavisen.

- Det blir noe av bevisførselen. Det var noe avlytting da han dro ned i slutten av 2012 og i 2013. Avlyttingen av ham er også dokumentasjon på hvordan hun opplevde å skulle reise ned og at hun reiste ned med åpne øyne og visste hva hun gikk til, sier Evanger.

Nettavisen er også kjent med at PST har prøvd å få på det rene om hun i tillegg drev med aktiv rekruttering av andre IS-bruder i Norge til fremmedkrigere i Syria.

Les også: Forsvarer nekter innsyn i femåringens helsetilstand

Hun skal i flere sammenhenger ha omtalt Kalifatet som noe de burde reise til og i minst en SMS fra juni 2012 oppfordret hun en norsk kvinne til å reise ned. Men det er ikke funnet nok bevis for å tiltalte henne for rekruttering til terrororganisasjon.

- Rekruttering har vært i fokus, hun har omtalt IS som noe bra til flere kvinner i Norge, men vi har ikke gode bevis for noen direkte rekruttering. Men hun har hatt kontakt med andre kvinner og fremsnakket organisasjonen, sier Evanger.

Søndag uttalte han at det er skjerpende at IS-kvinnen reiste frivillig til Syria.

Fra arkivet: Derfor bruker terrorgruppen IS grusomme drapsvideoer i sin propaganda

Dette er bevisene

Statsadvokaten sier også at følgende bevis kan bli aktuelt å legge frem i retten:

  • Chattelogger.
  • Tekstmeldinger.
  • Annen dokumentbevis (det kan være bilder, flybilletter, nettsøk m. m.).


I tillegg kommer det frem av bevisoppgaven at følgende bevis og vitner vil bli ført:

  • Familiemedlemmer av IS-kvinnen.
  • Venner av henne.
  • Sakkyndige vitner.
  • Tidligere advokat for kvinnen.
  • En ekskone av avdøde Bastian Vasquez.
  • Fengselsbetjent i Bredtvet fengsel.

PST mener IS-kvinnen har deltatt i terrororganisasjonen ved å gifte seg med tre IS-krigere i perioden 2013 til mars 2019 og legge til rette for deres aktive deltakelse i kamphandlinger og terrorvirksomhet.

De mener dette ble gjort ved at hun passet på barna hun fikk med to av de tre mennene og hennes bidrag til å gjøre oppgaver i hjemmet. Kvinnen erkjenner å ha reist til Syria og sluttet seg til IS, men nekter straffskyld fordi hun mener hun er holdt der mot sin vilje.

Hennes forsvarer mener dette er et frikjennende element. PST mener heller ikke at hun har deltatt i aktive kamphandlinger.

- Vår klient nekter straffeskyld. Hun mener at hun ikke har deltatt i terrororganisasjon, og at en eventuell deltakelse var fremtvunget av andre. En kort utdyping av dette vil vi tilby retten under våre merknader til aktors innledning, sa kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus til Nettavisen søndag.

Han har unnlatt å svare på en rekke spørsmål vi har sendt ham.

Frp reagerte på løslatelse

Kvinnen ble løslatt fra varetektsfengsling forrige mandag, noe som fikk Frp til å rase.

Øvre strafferamme for terrordeltakelse er seks års fengsel.

Kvinnen endte i mars 2019 i Al Hol-leiren og ble hentet hjem til Norge av regjeringen i 2020 på grunn av påberopte helseproblemer for hennes nå seks år gamle sønn.

Regjeringen bestod den gangen av Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre.

IS-kvinnens retur til Norge var årsaken at Frp trakk seg fra regjeringen.