- Hvis det er riktig at spionasjedelen av tiltalen er avvist, så kan ikke jeg se annet enn at dette gjør diplomatiske forhandlinger om en soningsoverføring mye lettere, sier Fafo-forsker Morten Bøås til Nettavisen.

Bøås er Kongo-ekspert og seniorforsker ved Fafo.

Dødsdømt og frifunnet
Joshua French og Tjostolv Moland ble torsdag frifunnet for tiltalen om spionasje for staten Norge. I tillegg ble også milliardkravet mot den norske stat frafalt. French og Moland ble derimot for tredje gang dømt til døden, en dom de på forhånd har sagt at de kommer til å godta.

- At spionasjeanklagene og milliardkravet mot Norge er frafalt, og vi står igjen med noe som minner om hva dette vel egentlig er; en vanlig kriminalsak som involverer to norske statsborgere. Det betyr at den norske stat ikke er en direkte involvert part i saken, sier Kongo-eksperten.

Etter at dommen falt torsdag, ble Moland og French fraktet ut av rettsalen i hui og hast. De får nå noen dager på seg til å lese gjennom dommen før de og påtalemyndigheten må svare militærtribunalet i Kisangani på om de aksepterer dommen eller vil anke.

- Kan starte forhandlinger neste uke
Om begge parter aksepterer dommen, vil dommen bli rettskraftig så snart dommen blir skrevet ut.

- Da kan norske myndigheter starte de diplomatiske forhandlingene, sier Bøås.

Hvor lang tid forhandlingene tar, er vanskelig å si, mener Bøås.

- Det kommer helt an på hva som er målet til president Joseph Kabila og hvor mye forarbeid som allerede er gjort mellom de to statene. Det er ikke utenkelig at han vil ønske å få denne saken ut av verden før årsskiftet. I så fall kan samtalene gå fort, og de (Moland og French, red. anm.) kan være tilbake i Norge allerede til nyttår, sier Bøås.

Avgjørelse før presidentvalget
En siste «frist» er oktober neste år.

- Da skal Kongo avholde presidentvalg, og det vil ikke se bra ut for presidenten om denne saken fortsatt hefter ved ham da, forklarer Bøås.

Det er også uklart om det i det hele tatt blir nødvendig med en soningsoverføring. En annen mulighet er at presidenten benåder de to nordmennene. Skulle det skje, kan Tjostolv Moland og Joshua French sette seg på første fly hjem til Norge.

- Kan kreve politisk støtte
Om det derimot blir forhandlinger om soningsoverføring, så er et annet spennende punkt hva som kommer til å være kravet fra kongolesiske myndigheter.

- Det er ikke utenkelig at de vil be om politisk kapital eller velvilje fra den norske stat, i for eksempel FN-sammenheng. Det kan også være andre internasjonale, politiske sammenhenger hvor norsk støtte vil bli satt pris på. Kongo er for tiden sure på britene, vil at omverden skal stille strengere krav til Rwanda og er misfornøyde med det internasjonale pengefondets håndtering av en avtale Kongo har inngått med Kina, sier Bøås.

- En slik politisk avtale vil selvsagt ikke bli nedskrevet på papir, legger Børås til.