Blogger Jørgine Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli tapte kampen om prisavslag og erstatning etter å ha kjøpt en leilighet med skjeggkre.

Det sier den ferske dommen som kom fra Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Vasstrand og ektemannen tapte fordi domstolen mener at reklamasjonen ikke ble gjort innen tidsfristen.

Gikk 12 dager over reklamasjonsfristen

Vasstrand og ektemannen overtok leiligheten på Torshov i Oslo 13. juli 2017.

Tingretten mener at Vasstrand og ektemannen burde ha oppdaget mangelen 7. november 2017, og mener derfor at reklamasjonsfristen begynte å løpe på denne datoen.

7. november ble det hengt opp en rapport i oppgangen til paret, der det fremgikk av skjeggkre var oppdaget i flere leiligheter i oppgangen. Oslo tingrett mener at Vasstrand og Sundli på dette tidspunktet burde ha sjekket om de hadde skjeggkre i sin leilighet.

Tingretten mener at undersøkelsesplikten på denne datoen er forsterket fordi skjeggkre også ble nevnt i en Facebook-post allerede i september, der kre-problematikken i borettslaget var tema. Denne posten svarte Vasstrand på og har derfor lest.

- Kjøper fremsatte nøytral reklamasjon 19. februar 2018. Det er tre måneder og 12 dager etter reklamasjonsfristen begynte å løpe. Dette oppfyller ikke kjøpers plikt til å fremsette reklamasjon «innen rimelig tid», skriver Oslo tingrett i dommen.

- Hysterisk

I Oslo tingrett fortalte blogger Jørgine Massa Vasstrand om livet med skjeggkre. Hun krevde 10 prosent prisavslag på boligen fordi det ikke hadde vært opplyst at det var skjeggkre i leiligheten.

- Jeg har vært rimelig hysterisk. Det var ganske ubehagelig og vi skjønte at det var en helt annen problemstilling enn da vi trodde da vi kjøpte bolig og vi skjønte vi måtte selge bolig videre med skjeggkre og ikke sølvkre, sa Vasstrand i Oslo tingrett.

- Det har vært veldig belastende. Vi har hatt skjeggkre i senga vår og i senga til de to største ungene og da den minste ble født ble jeg ganske hysterisk for at han ikke skulle få skjeggkre i senga.

- Levde med kre i 17 år

Selgeren fortalte at hun hadde levd med det hun trodde var sølvkre siden hun flyttet inn i 2001 da blokka var ny.

- Vi antar at sølvkre kom inn med flyttelasset, sa kvinnen i retten.

Sølvkre hadde vært en problematikk i borettslaget i mange år, men først etter at leiligheten var solgt ble hun klar over at det også var skjeggkre i borettslaget og i leiligheten hun hadde solgt.

- Jeg har bodd med kre i 17 år og klarer ikke å se den store forskjellen på kre. Jeg vet ikke når det gikk fra å være sølvkre til skjeggkre, sa hun.