Gå til sidens hovedinnhold

Blokkerte inngangen til eldre ektepar i tre dager

Mestas kontakttelefon etter kontortid henviste til Oslo kommune, som også var stengt etter kontortid. Ingen svarte heller på kontaktmail som var oppgitt.

VOKSEN: - Fredag kveld oppdaget jeg at innkjørselen vår var blokkert av store snømengder etter brøyting. Lørdag morgen var det lempet ytterligere mer snø foran vår inngang og langt ut i gaten. Det var ikke en vanlig brøytekant. Snø fra gaten var dumpet foran inngangspartiet. Vi er to eldre mennesker som ikke hadde noen mulighet for å måke eller ta oss gjennom snømassene. Selv bruker jeg for tiden krykker, forteller Odd Grann, som bor i Arnebråtveien, til dittOslo.

Ingen kontakt
På internett fant han på Oslo kommunes nettsider ved Bymiljøetaten at det var Mesta som hadde ansvaret for brøyting i området. Der var det oppgitt kontakttelefon til Mesta.

- Jeg ringte og fikk en automatisk telefonsvarer som startet med «Hei. Denne kontakttelefonen er stengt for sesongen». Det er jo ganske merkelig midt i brøytesesongen. Det ble så henvist til Oslo kommunes telefonnummer. Der svarer en ny automatisk telefonsvarer at «følgende er døgnåpne tjenester.......» Altså Legevakt, brann, politi og så videre, men ingen ting om snømåking. På kommunens nettside fant jeg en mailadresse som gjaldt «Meld fra om manglende brøyting». Jeg sendte en melding til denne adressen. Søndag formiddag hadde intet skjedd. Vi sendte purring uten at noe skjedde. Det var altså ingen hjelp å få, sier Grann.

- Dette er et problem
Ekteparet fikk etter hvert hjelp av sin sønn for å få en gjennomgang i snøhaugen.

- Det er ingen fare for oss, men det er jo mange eldre og bevegelseshemmede som ikke har tilgang til slik bistand, sier Grann.

- Mandag formiddag så jeg brøytebilen ute i gaten. Jeg tok fatt i krykkene og gikk ut. Der fikk jeg kontakt med sjåføren som fikk fjernet snømassene, sier han.

Odd Grann er blant annet tidligere leder av Norges Røde Kors og er i dag leder av Det sentrale eldreråd i Oslo.

- Vi opplever at mange eldre og bevegelseshemmede lider under manglende snøbrøyting Dette er et problem som Det sentrale eldreråd og rådet for funksjonshemmede har tatt tak i. Vi har bedt kommunen ved Bymiljøetaten om å innskjerpe overfor entreprenørene som har kontrakt med kommunen at det blir måkt slik at tilgjengeligheten for eldre og funksjonshemmede blir bedre, sier Grann.

Innenfor tålegrensen
Kommunikasjonssjef i Mesta, Anja Sivertsen, informerer om at de er i sin fulle rett til å brøyte inn mot private eiendommer og viser til Bymiljøetatens nettside om brøyting. Her står det blant annet: «Når det må brøytes snø inn på private eiendommer må dette som hovedregel ansees innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser.»

- Det kan da ikke bety at Mesta kan dumpe lass med snø foran inngangspartiet, sier Grann.

Mesta har siden kommet med følgende skriftlige forklaring ved Anja Sivertsen: «Mesta har publikumstelefon åpen på dagtid, utover dette må eventuelle feil/mangler meldes til Oslo kommune Bymiljøetaten. Mesta jobber på oppdrag fra Oslo kommune Bymiljøetaten for å holde veiene åpne for bilister og andre trafikanter.» (Mestas publikumstelefon har ikke åpent lørdag eller søndag, men mandag til fredag mellom klokken 09.00 og 15.00 – journ.anm.).

Ringte og ringte
Vi ringte Mestas kundetelefon for Oslo mandag ettermiddag eller kontaktinformasjon som det står på Bymiljøetatens hjemmeside. Der får vi opplyst kundetelefonens åpningstider og at man kan ringe 175 med hensyn til vei og føreforhold utenom åpningstid. Vi ringte 175 for å høre om de eventuelt kunne hjelpe til hvis føreforholdene ble dårlige i Oslo vest. Her kommer du til Statens vegvesen med diverse tastevalg, blant annet om du selv har opplysninger om vei og trafikkforhold.

Vi ventet oss gjennom alternativene til vi fikk kontakt med en operatør. Her fikk vi beskjed om at Statens vegvesen ikke hadde noe med de kommunale veiene i Oslo å gjøre. Vi blir bedt om å ringe Oslo kommune eller entreprenøren som har ansvar for brøytingen, altså i dette tilfellet Mesta. Da ringte vi 02180 som er det andre nummeret opplyst hos Mesta. Da var vi dessverre litt for sent ute da sentralbordet i Oslo kommune var stengt for dagen og dessuten ikke er åpen i helgene.

Ring 175 utenom kontortid
Vi beskrev situasjonen med Odd Grann med vedlagt bilde og stilte følgende spørsmål til Bymiljøetaten: Når man blir brøytet inne og det er nødvendig å få fjernet snømassene som ikke er mulig å forsere av eldre eller funksjonshemmede, hvor skal man da henvende seg for å få hjelp?

Svaret fra Bymiljøetaten ved seniorrådgiver Odd Olav Bratteberg er per mail følgende: I boligveier uten fortau er det vanlig med brøyteranker på begge sider av veien. Det medfører at det kan oppleves som om man blir «brøytet inne». Ved slike store snøfall som vi hadde før helgen har både undertegnede og flere tusen andre som har utkjørsel i veier uten fortau, måtte rydde seg vei gjennom brøyterankene. Mesta har forholdt seg korrekt til kontrakt hvor det står beskrevet «i veier uten fortau fordeles snøen til begge sider, hvis ikke ett av sideområdene er klart bedre egnet til utbrøyting og lagring av snø.» Når det gjelder telefon, svarer våre leverandører på telefon i kontortiden. Utenom kontortid skal en telefonsvarer gi beskjed om hvor en kan ringe. Bymiljøetaten har avtale med vegvesenets vaktsentral på kvelds- og nattestid.

Bratteberg understreker at «Gangen er at publikum skal henvende seg på 175 utenom ordinær arbeidstid. Vegtrafikksentralen tar så igjen kontakt med Bymiljøetatens vakthavende ingeniør som har 24 timers vakt. Vakthavende tar så kontakt med entreprenøren som har området, eller om han kaller ut vaktbilen i sentrum som skal gi service til alle områder mellom klokken 15.00 og 07.00.»

Bratteberg sier også at han vil sørge for å rydde opp i misforståelser knyttet til hvilke ansvarlige som skal kontaktes.

Vaktmesterkompaniet som har ansvaret for brøyting i andre deler av Oslo har for øvrig døgnåpen telefon. Vaktmesterkompaniet forsikrer om at de vil fjerne snø/brøytekanter i sitt område om det dreier seg om en nødssituasjon for å komme ut.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken