Blottlegger skole-Norge

Lurer du på hvilken skole som er best og verst? Nå er du bare et tastetrykk fra å få vite sannheten om skolen du er involvert i, enten du er elev, forelder eller lærer.

Norge er et av de landene i Vest-Europa hvor man har minst kunnskap om tilstanden på skolene. Åpningen av den omstridte Skoleporten.no skal bøte på dette, og er i følge Kristin Clemet en stor begivenhet for skole-Norge.

Si din mening om skoleporten.no her

Skoleshopping
Alt fra trivsel, karakterer og mobbing blir målt på det nye statlige nettstedet Skoleporten som ble lansert mandag. Ved å klikke deg inn på skolens navn vil du få vite hvor mange elever det er per ansatte ved skolen, hvor mye mobbing elevene synes det er og hvordan elevenes eksamensresultater. Du kan sammenligne din skole med andre skoler, eller med gjennomsnittet for kommunen, fylket eller landet. Nettstedet, som har fått internasjonal oppmerksomhet, har over 370 indikatorer som sier noe om tilstanden ved skolene.

Alt på ett sted
En av de viktige tankene bak Skoleporten.no er å gjøre sentral informasjon om ulike sider ved kvalitet i skole-Norge tilgjengelig på ett sted. Portalen inneholder informasjon og data fra alle grunn- og videregående skoler i Norge. Hensikten er å oppnå større åpenhet om hva som skjer i norske skoler samt å gi et utgangspunkt for å kunne drive med systematisk kvalitetsvurdering. Nettstedet tar mål på å bidra til økt åpenhet om skolen, og gi foreldrene og elevene et bedre grunnlag for å engasjere seg i den.

Omstridt
Det mest kontroversielle med Skoleporten er at eksamenskarakterer og resultatet av nasjonale kunnskapstester legges ut. Mange lærere er skeptiske til det nye nettstedet fordi de frykter media vil lage ligatabeller over beste og dårligste skoler. De frykter at skoler med dårlige eksamensresultater kan komme inn i en negativ spiral der lærere og elever med ressurssterke foreldre forsvinner.

Clemets baby
Sammen med skoleporten.no er de nasjonale prøvene bærebjelken i Kristin Clemets system for kvalitetsvurdering i skolen. - Skoleportalen.no skal ikke være en rangeringsliste av skoler, men et verktøy for kvalitetsvurdering, sa statsråd Kristin Clemet mandag da hun åpnet nettstedet som mange frykter – og noen håper blottlegger skole-Norge. Clemet mener åpningen av nettstedet var en merkedag for skole-Norge. Hun påpekte at Norge er ett av få land som ikke har hatt et system for kvalitetsvurdering av skolen. Statsråden tror nettstedet vil bidra til å heve kvaliteten på norsk skole.

Må skjerpe seg
Kristin Clemet tror Skoleporten vil legge et press på alle skolene om å skjerpe seg. Statsråden mener at skolene nå raskere kan få vite mer om hvem som ikke lærer nok, mistrives eller mobbes på skolen. Hun legger vekt på at nettstedet gir en nyansert oversikt over forholdene ved den enkelte skole, noe som gir veiledning og hjelp slik at skolene kan forbedre seg.

Norge verst i klassen
Norge er et av de landene i Vest-Europa hvor man har minst kunnskap om tilstanden ved offentlig skole. Både Utdannings- og forskningsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, som står bak portalen, mener kunnskapsnivået om skolen har vært for dårlig. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget om å opprette et nasjonalt system for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, som nettstedet skoleporten.no er en del av. Gjennom skoleporten.no skal alle som har interesse for norsk skole få et verktøy for kontinuerlig oppdatering og utvikling.

Hva er Skoleporten.no?
¿ Skoleporten.no drives av Læringssenteret og vil være et nettsted som skal vise et bredt bilde av norsk skole.

¿ Alle grunnskoler og videregående skoler i landet vil inngå i databasen, som samler allerede offentlige opplysninger fra Statistisk sentralbyrå, Elevinspektørene (årlige brukerundersøkelser om læringsmiljø) og Utdanningsdirektoratets egne databaser.

¿ På Skoleporten.no vil du blant annet få vite mer om hva slags resultater norske elever oppnår, hvordan de trives på skolen og hvor mye ressurser som brukes.

¿ Ingen opplysninger på nettstedet kan knyttes til enkeltelever. Det som presenteres på Skoleporten er gjennomsnittstall for klassetrinnet, skolen, kommunen, fylket og landet.

¿ Skoleporten.no skal inngå som en del av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av den norske skole.

¿ Målgruppene for skoleporten.no kan deles i tre:

1.) Skoleeiere, skoleledere, lærere samt regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter.
2.) Foresatte, elever og lærlinger.
3.) Forskere, journalister og allmenheten

Les mer på www.skoleporten.no

Relaterte saker på ung.no:
Nasjonale prøver i skolen
Skolen din
Skal gå på videregående?
Rett til grunnskoleopplæring

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.