Forfatteren mener det går en rød tråd gjennom Aps historiske maktspill, fra Martin Tranmæl til og med Jan Bøhlers exit. Nettavisen har fått et redigert utdrag av kapittel 10:" Lot Ap seg kjøpe av First House"?

Arbeiderpartiets maktspill. Veien, sannheten og partiet.
Aage G. Sivertsen

Kapittel 10

Lot Ap seg kjøpe av First House?

Høsten 2010 skulle bli kjøligere og mørkere enn vanlig i Tromsø. I midten av september dette året opplevde ishavsbyen sin største politiske skandale noensinne. Det handlet om hvor langt Arbeiderpartiet var villig til å gå for at energiselskapet Troms Kraft skulle få godkjent en emisjon. Nettverket var til slutt surret så godt sammen at floken virket umulig å løse opp. Men journalist Peter Reinholdtsen i lokalavisen iTromsø ville ikke gi seg. Til slutt skulle han få lønn for strevet.

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune eide henholdsvis 40 % og 60 % av aksjene i Troms Kraft. De hadde de ti siste årene fått cirka hundre millioner i årlig utbytte. 24. juni 2010 skiftet Troms Kraft A/S styreleder. Robert Hermansen (A) gikk av som følge av at han var under granskning for korrupsjon, mens Odd Roger Enoksen (Sp) overtok. Samme dag gikk Troms Kraft til et dramatisk skritt. De kjøpte seg inn i to selskaper. Kjøpesummen var 2,2 milliarder. Det gjenstod bare en liten ting. Å betale. De hadde ikke penger. Det problemet kunne de løse ved å få endret eierskapet i bedriften. Hvis Troms Kraft fikk ordnet en eierskapsmelding som ble vedtatt av Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, ville mye være gjort. Da ville man få anledning til å delprivatisere Troms Kraft. Fylkeskommunen godkjente eierskapsmeldingen, men Tromsø Arbeiderparti var ikke tilhenger av å selge ut arvesølvet. De måtte overtales. Det var da Jan- Erik Larsen og First House kom på banen.

Jens Stoltenberg skriver i sin bok, «Min historie» fra 2016, at han både ble skuffet og overrasket over at Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen valgte å jobbe i PR-bransjen: ... jeg skulle ønske at de hadde valgt å fortsette å jobbe for Arbeiderpartiet. Det er der de egentlig hører hjemme. Det spørs om Stoltenberg ville ha ment det samme om han hadde kjent til detaljene i det som fremkommer på de neste sidene: dokumentet som ble kalt Operasjon Troms.

Hvem lot seg kjøpe av First House?

Troms Kraft hadde neppe konsulentfirmaer i bakhodet da de kjøpte aksjer i Salten Kraftsamband (SKS) og Nordkraft. Fordelingen var slik: 1 milliard til SKS og 1,2 milliarder kroner til Nordkraft. De antok at kommunen skulle behandle saken om emisjon rett etter at handelen var utført. Hadde Troms Kraft hatt samtaler eller avtaler med eierne i forkant av kjøpet? Det måtte gjøres en åpning for private eiere.Da Troms Kraft gjennomførte handelen, la de ikke inn noen forutsetninger om at eierne åpnet for en slik løsning. Eierskapsmeldingen måtte endres, men Tromsø Arbeiderparti var ikke klar for det. Avgjørelsen ble utsatt. Først til slutten av august og så enda noen uker.

Privatiseringen av strøm basert på vannkraft, var og er i kollisjon med gamle konsesjonsprinsipper som går helt tilbake til 1906.Delprivatisering er ikke kjent for å ha vært Arbeiderpartiets ideologi. De har ment at det er myndighetene som skal forvalte og eie felles- goder som naturreservater, fossefall etc. Selv om det finnes naturreservater i Norge som eies av private, hadde Troms Kraft AS undervurdert prosessen med å gjennomføre den nødvendige emisjonen. Det gikk etter hvert opp for administrasjonen i Troms Kraft at eierskaps- meldingen ikke ville bli så lett å få godkjent i Tromsø kommune. Aksjekjøpene var finansiert via kortsiktig lånegjeld. I de kommende ukene ble det i lokalpressen ytret motstand mot at kommunen skulle godkjenne eierskapsmeldingen. Det ble derfor varmt under føttene til det store energiselskapet. Kommunikasjonsrådgiver i First House, Jan- Erik Larsen, hadde registrert hva som foregikk i nord og skrev en mail 27. juli 2010. Den var sendt til konsernsjef i Troms Kraft, Oddbjørn Schei, og innledes på denne måten:

Mitt navn er Jan-Erik Larsen. Jeg er partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsrådgivningselskapet First House. Før det har jeg i to om ganger vært statssekretær ved Statsministerens kontor, og rådgiver for Jens Stoltenberg i nærmere ti år i ulike roller.

Troms Kraft var i en desperat økonomisk situasjon på det tidspunktet Larsen tok kontakt. Etter samtaler og mailer ble partene enige om å møtes i Tromsø 30. august. Nå var det kun et par uker til representantskapet i Arbeiderpartiet skulle avgjøre Troms Krafts skjebne.

Her dukket det opp sensitive spørsmål: Hvor langt var Troms Kraft villig til å gå om ikke ting gikk i orden? Og hvor langt ville Jan-Erik Larsen og First House tøye strikken for å lande pro- sjektet? Ikke minst var det interessant å vite om politikere ville endre standpunkt. Ville de la seg påvirke av ambisiøse lobbyister? For First House var saken økonomisk innbringende, men like viktig var det å oppnå et fremtidig samarbeid både med Troms Kraft og andre store selskaper i regionen.

I nødens stund spiser fanden fluer. Nå var det nød i Troms Kraft (TK). De manglet 2,2 milliarder. 1. september sender ordfører Arild Hausberg (A) en tekstmelding til konsernsjef i TK, Oddbjørn Schei, som videresender den til styrets leder Odd Roger Enoksen og nestleder Gerd Kristoffersen Sollid:

... Vi har kartlagt, d blir nok flertall mot strategimeld i vårt Reprsk 16sept.! Går på følelser, mange eldre medl husker salgsforsøket på 90 tallet, og andre e hysterisk redd for at priv slipp inn.

... Hilsen Arild

Kommunens ordfører, som er fra Arbeiderpartiet, informerer ledelsen i Troms Kraft om at det går mot nederlag 16. september. I så fall vil det ikke bare få konsekvenser for Troms Kraft, men også for Hausberg som ordfører. At Hausberg er habil og dermed stemmeberettiget i det kommende representantskapsmøtet 16. september, er alfa og omega for at Troms Kraft skal vinne saken. Men her var det skjær i sjøen. For det første hadde han permisjon fra jobben i Troms Kraft. For det andre, om enn langt mindre alvorlig, var at hans svigersønn, Børge Sørvoll var administrerende direktør for Troms Kraft Invest AS. Det var eid av Troms Kraft. Siden Sørvoll var gift med ordførerens datter, var det verdt å nevne. I Nordlys kunne man lese på forsiden 2. september: Kommunestyret var krystallklar: Erklært inhabil.

30. august 2010 hadde iTromsø en artikkel som het TKtrøbbel for Ap, med ingressen: Ordførerens sterke ønske om å delprivatisere Troms Kraft skaper dyp splid i Troms Ap. Det kan få store konsekvenser for Arild Hausberg.

Det var et spørsmål som journalist Reinholdtsen foreløpig ikke satte på trykk i avisen, men som han selv undret seg på: Hvordan kunne det offentlig eide kraftselskapet i det stille gjennomføre en handel på 2,2 milliarder kroner – uten forutgående behandling i generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen, og uten å ha avklart med eierne Troms fylkeskommune og Tromsø kommune? Reinholdtsen mente at de måtte ha snakket sammen før den store aksjehandelen ble gjort. Her var det mange arbeiderpartifolk. Hvis de hadde avtalt på forhånd, ville Troms Kraft føle seg trygge. Det var denne teorien som var drivkraften i Reinholdtsens journalistiske arbeid. Hans hypotese var at ledelsen i Troms Kraft AS hadde fylkes- og kommunepolitikerne fra Arbeiderpartiet i lomma – og at de kunne gjøre som de ville. Reinholdtsen hadde satt seg som mål å finne ut av det.

First House, ved Jan Erik Larsen, skriver at han selv vil være prosjektleder og ansvarlig, at han vil drive med research inn mot Tromsø Ap samt ledelsen i DnA. Han skriver at han har flere dyktige folk i staben: Bjarne Håkon Hanssen – meget diskret og tilbaketrukket sparringpartner, ikke synlig for noen. I tillegg til dette nevner Larsen at Tor Mikkel Wara er en ringrev og at Erlend Fuglum, fjerde vara til Stortinget for Sp, skal være prosjekt- koordinator og den som skal holde trådene samlet. En del av strategien var å holde kontakt med pressen og få leserinnlegg på trykk som kunne påvirke resultatet. Larsen skriver at han vurderer om vi skal bruke Hans Christian Vadseth hvis det blir noe skriving – tidligere nyhetsredaktør i VG, sjefredaktør i E24 og Fædrelandsvennen.

Dagen etter, 8. september 2010, hadde Hanne Karde tatt turen til Oslo. Nå var det møte hos First House. Kommunikasjonssjef i Troms Kraft, Lena Glosemeyer Fangel, deltok per telefon. Fra First House stilte Jan-Erik Larsen, Tor Mikkel Wara, Erlend Fuglum og Hans Christian Vadseth. Samme dag ble det skrevet møtereferat hvor det fremkom- mer at målet var å vinne flertall på Tromsø Aps representantskaps- møte. Dette skulle skje ved at man skulle få avsluttet medias fokus på ordfører Arild Hausberg og hans rolle, samt at de måtte få ham til å skrinlegge en planlagt utenlandstur. På slutten av referatet står det:

Viktige dager for kronikker på trykk er tirsdag og torsdag. First House bidrar med utforming av budskap og eventuelt skriving av tekster.

Etter møtet i Oslo 8. september 2010 laget Jan-Erik Larsen en strategi for hvordan Troms Kraft skulle få medhold i sine planer. Han kalte prosjektet Operasjon Troms. Analyserer man dokumentet Operasjon Troms, forstår man hvor vanskelig det var å gjennomføre denne strategien, på lovlig vis. Hvordan skulle Jan-Erik Larsen sørge for å få avsluttet medias fokus på ordfører Arild Hausberg? Hvordan skulle de overtale ham til å skrinlegge utenlandsreisen fremfor representantskapsmøtet? Hvordan skulle de få inn leserinnlegg/ kronikker i byens lokalaviser når de hadde så kort tid på seg? Og – var det riktig at Larsen, slik som han foreslo, kunne skrive tekstene? Hvis denne strategien hadde vært gjort innad – og dermed gratis – i Arbeiderpartiet, ville saken stilt seg annerledes. Nå var det derimot Troms Kraft som betalte en ekstern aktør, First House, for å påvirke en tredjepart: Arbeiderpartiet. Kunne dette være lovlig? Om det var lovlig, var det en demokratisk prosess? Var det slik Jan-Erik Larsen hadde lært demokratiets spilleregler i sin ungdomstid som lokal AUF- leder i Kristiansund og som rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg?

Det var mindre enn en uke til det store slaget. Hvis First House skulle lykkes, var det viktig at så få som mulig kjente til strategien og at alle spilte på lag. Dokumentet Operasjon Troms ble sendt i e-post 9. september 2010 til kommunikasjonsdirektør Hanne Karde. Det er også registrert mottatt hos konserndirektør Oddbjørn Schei. Her etterspør Jan-Erik Larsen:

Tor Zachariassen: Kan du sette opp en navneliste over de viktigste personene i Tromsø Ap, som må og kan påvirkes?

I dokumentet Operasjon Troms dukker det opp flere nye navn. Et av dem er Tor Zachariassen. Han er en av gruppelederne for Arbeiderpartiet på fylkestinget, samtidig med at han sitter som leder for utvalget som skal lede eierskapsmeldingen i Troms Kraft. Zachariassen er også selskapets mann, som har ledet bedriftsforsamlingen i nesten ti år. Og, han er en god venn av Jan-Erik Larsen. Det var allerede kjent at kommunalråd Geir Waage, som holdt til i Trondheim, var invitert av Arbeiderpartiet for å snakke nei-sidens sak. Da ordfører Arild Hausberg fikk greie på dette, sendte han en krass e-post til styret i Arbeiderpartiet. Ordføreren mente innledere for begge sider skulle være representert.

Etter mailen fra Jan-Erik Larsen 9. september kan det se ut som kommunikasjonsdirektør Hanne Karde fikk kalde føtter. Det frem- kommer riktignok i ettertid, et halvt år etter at alt var avslørt. Tromsø kommune fremmet krav om rettslig granskning etter aksjeloven § 5-25 på Troms Krafts generalforsamling 14.6.2012. Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til kravet. Deretter gikk saken til Nord-Troms tingrett som gjennom kjennelse av 4. juli 2012 besluttet at rettslig granskning skulle gjennomføres. I henhold til aksjeloven ble de samlede kostnadene ved granskningen betalt av Troms Kraft.Da kom det meste på bordet.

Folk har løyet så det renner av dem

Mens det ble jobbet febrilsk i First House og hos Troms Kraft, pågikk det en intern konflikt i Tromsø Arbeiderparti. På den tradisjonelle strategisamlingen som de hvert år hadde på Sommarøy, viste det seg at to av partiets sentrale medlemmer ikke deltok. Begge to var motstandere av den foreslåtte eierskapsmeldingen. Mens det var full mobilisering og delvis uroligheter rundt Operasjon Troms, følte iTromsø-journalist Peter Reinholdtsen at tampen brenner. Han hadde funnet ut at First House, ved Jan-Erik Larsen, var til stede under Arbeiderpartiets sommerleir 30. august. Hva gjorde han der? Det verserte også rykter om at First House var engasjert av Troms Kraft og at First House hadde vært i møte med kommunens ledelse i Rådhuset.

Hanne Karde fortalte senere i en samtale med gransker Leiv L. Nergaard at hun den gangen reagerte på innholdet i Operasjon Troms: [...] Hanne Karde så at dette ble feil og var uenig i oppsummeringen fra First House. Hun ga tilbakemelding til Jan-Erik Larsen om at dette var langt utenfor rammen av hva TK kunne stå inne for og sa til Jan-Erik Larsen at et slikt oppdrag måtte gis av leder av eierskapsutvalget, og dette var administrasjonen uvedkommende [...]

Det er ikke tvil om at Hanne Karde følte seg både presset og urolig. 9. september 2010 skrev hun til Jan-Erik Larsen og kommenterte hvem som var oppdragsgiver:

Det er eierskapsutvalget, ved dets leder som er oppdragsgiver. Som en av to sekretærer i utvalget er det fint om du holder meg orientert.

Leiv L. Nergaards rapport kan man blant annet lese:

[...] Jan-Erik Larsen sier at det da var opplagt at regningen skulle til Troms Kraft, da det var Troms Kraft First House jobbet for. Jan-Erik Larsen sier at det imidlertid var vanskelig for ledelsen i TK å påvirke represen tantskapet i Tromsø Arbeiderparti. Derfor rapporterte First House til Tor Zachariassen for den delen av oppdraget. Larsen sier han likevel var av den klare oppfatning at det var TK som skulle betale. JEL sier at da det gikk opp for han at det var Tor Zachariassen som skulle ende opp med regningen fra First House, så var det en stor overraskelse og noe Larsen anså som svært urimelig.

Tor Zachariassen fortalte til gransker Nergaard at han på eget initiativ tok kontakt med Jan-Erik Larsen; som en venn og partikollega over mange år, for bistand til å få igjennom Eierskapsmeldingen i Tromsø Ap og kommunestyret i Tromsø. Zachariassen fortalte videre at han ikke hadde hørt noe om at Troms Kraft benyttet seg av First House i noen sammenheng. Snakket Zachariassen sant? Kanskje var han bare lojal overfor Troms Kraft?

First House fortsatte arbeidet og rapporterte i mailer til både kommunikasjonsdirektør Karde og konsernsjef Schei. Det var nå seks dager igjen til den avgjørende dagen. Under granskningen kom det frem at Arild Hausberg hadde fått forespørsel fra Tor Zachariassen om han ville møte Jan-Erik Larsen mandag 13. september. Det sa Haus- berg ja til. Da hadde ordføreren allerede mottatt e-posten som inne- holdt dokumentet Operasjon Troms.

Arild Hausberg forteller 20.8. 2020: Jan-Erik Larsen spurte om jeg hadde en privat mailadresse. Det hadde jeg ikke og hva skulle jeg med det? Det burde gått opp et lys for meg den gangen. Jeg var for naiv.

Konsernsjef Oddbjørn Schei kontaktet eierne samme dag som han fikk Operasjon Troms- mailen, mens Pia Svensgaard, fylkesleder i Troms fylke, ifølge granskningen var veldig kritisk til å bruke First House i denne sammenhengen, hvilket hun fortalte konsernsjefen da han ringte. Operasjon Troms var i ferd med å komme i tidsnød, men fredag 10. september kunne First House ta helg med god samvittighet. Da sendte Jan-Erik Larsen en mail til både Schei og Karde:

Hei; Da har jeg fått bekreftet at det siste døgnets vedvarende press mot Arild Hausberg har virket. Han har meddelt avbud til Arkhangelsk, og stiller i representantskapet.

Hanne Karde svarte samme dag: Meget bra!!
Før kvelden var over, sendte Larsen enda en mail:
Hei Hanne Karde! Det har vært mye Troms Kraft i dag også hos oss!

Men det var verd strevet da vi endelig fikk bekreftet at Arild Hausberg stiller på møtet. Den satt langt inne ... Har ellers hatt mange gode samtaler med Hans Kristian Amundsen (Min kommentar: Redaktør i Nordlys) i ettermiddag og kveld, har store forventninger til hans kommentar i lør dagsavisen! ... Roger Ingebrigtsen skriver kronikk. Hermann Kristoffersen er koblet på og tenker på formuleringer som kan bringe saken gjennom rep. skapet.

Dette var ikke småtteri. First House var i ferd med å levere varene. Ikke bare bidro de til at det ble skrevet kronikker, men redaktør Hans Kristian Amundsen, som var en venn av Jan-Erik Larsen, skulle prioritere saken i Nordlys. Nå gjenstod bare oppløpssiden.

Kommunikasjonsdirektør Hanne Karde videresendte e-posten fra Larsen til konsernsjef Oddbjørn Schei 11. september 2010. Schei svarer i mail til Karde: Veldig bra. Man kan si mye om First House, men effektive det er de.

Selv om Hanne Karde hadde orientert Jan-Erik Larsen om at det var eierskapsutvalget som var oppdragsgiver, fortsatte kontakten mellom Larsen, Karde og Schei. Hun ville jo være orientert. Noen dager før Arbeiderpartiets representantskapsmøte 16. september, jobbet First House på spreng. I en SMS, fra 13. september 2010, var det Oddbjørn Schei som sendte en melding til både Jan-Erik Larsen og Hanne Karde. Arbeiderpartiet hadde hatt et forberedende møte til det som skulle skje tre dager senere, og han hadde fått en SMS fra ordfører Arild Hausberg:

Det gikk helt fantastisk, gruppeleders forslag vedtatt med ca 20 mot 1 stemme (den ene var partileder!!! som denne gang kom m et utsett forslag fra Kroken.) Tror d går veien torsdag! :)

Tirsdag 14. september fikk journalist Peter Reinholdtsen alle journalisters drøm oppfylt. Den siste brikken falt endelig på plass. En av kildene han jobbet med hadde gode nyheter. Han kunne fortelle at han satt med e-poster som bekreftet at det foregikk et skittent spill i Tromsø kommune. Reinholdtsen hadde sine spanere ute i marka, men han hadde ikke regnet med en slik gavepakke. Reinholdtsen avtalte å møte kilden et godt stykke utenfor sentrum. Politiet hadde tilgang til overvåkningskamera i sentrum av Tromsø, og dermed kunne de risikert å bli avslørt. Skulle Reinholdtsen endelig få respons på det han hadde jobbet med i hundrevis av timer? Han trodde nesten ikke det han fikk se. Plutselig satt han med en bunke med mailer som avslørte Operasjon Troms. En mail som hadde blitt sendt ordfører Arild Hausberg var blant bevisene. Hausberg forteller i telefon med forfatteren 2. februar 2020:

Jeg printet ut en mail fra First House. Den var så lang og jeg hadde ikke tid å lese den. Jeg fikk ikke lest den før våre møter i denne saken, men når jeg først fikk lest den, ble jeg rystet. Da sa jeg straks ifra til Jan-Erik Larsen at det var utenkelig at Tromsø Arbeiderparti ville bidra i et spill som First House la opp til.

Man kan velge om man vil tro på ordførerens fremstilling, men plutselig stod i hvert fall Reinholdtsen der med alt under armen. Det han reagerte mest på, var at First House også hadde satt opp punkter hvor de skulle påvirke lokale medier, deriblant iTromsø, Nordlys og NRK. Etter noen timers gjennomgang og samtale med sin anonyme kilde, kjørte Reinholdtsen tilbake til redaksjonen. Det var to dager før representantskapet i Arbeiderpartiet skulle avgjøre Troms Krafts videre skjebne. Redaktørene i iTromsø fant ut at det var for sent å lage en sak som kom på trykk neste dag. Peter Reinholdtsen fikk derfor litt ekstra tid på seg og kunne forberede en artikkelserie samme dag som avgjørelsen om eierskapsmeldingen i Troms Kraft skulle avgjøres. Onsdag, dagen før dagen, laget iTromsø ferdig alle artiklene. Parallelt med dette var det viktig at alle aktører fikk tilsvarsrett. Klokka 23.00, like før avisen skulle sendes i trykken, manglet det bare en tilbakemelding. Det var fra Jan-Erik Larsen. På kvelden hadde Reinholdtsen forsøkt å ringe ham flere ganger, lagt igjen beskjed på telefonsvareren og sendt mail.

Larsens Operasjon Troms hadde gått som smurt. På formiddagen, lenge før han tok kveldsflyet fra Tromsø mot Oslo onsdag 15. sep- tember, måtte han ha sittet med en veldig god følelse. Kanskje var det for godt til å være sant? På vei til flyplassen eller noen timer før han skulle reise fra Tromsø, fikk Larsen seg et lite sjokk. Artiklene som iTromsø hadde sendt ham og som skulle komme på trykk dagen etter, var sørgelig lesning. Han ventet mange timer med å respondere til Reinholdtsen. Til slutt tikket det inn en tekstmelding fra Larsen:

Hei. Har mottatt din SMS. Har sittet på flyet. Takker for tilbudet om å utøve tilsvarsrett, men velger å ikke benytte meg av den i kveld.

Reinholdtsen forteller under arbeidet med denne boka at Larsen muligens håpet på at artiklene ikke kom på trykk og at han dermed lot være å komme med tilsvar. Torsdag 16. september 2010 var Operasjon Troms filleristet og avslørt. Endelig kunne iTromsø slippe bomben:

TK betaler for kraftråd til Ap

Dette var overskriften på førstesiden. Inne i avisen fant man bak- grunnen for det hemmelige spillet. På Arbeiderpartiets interne møte noen timer før den viktige avgjørelsen, var det enkelte som var alvorlig forbannet. En av dem var Bjørn Willumsen. Han ble referert i iTromsø 17. september:

Folk har løyet så det renner av dem. De ble til slutt stående med buksa på knærne. Det er nå avslørt et sykdomstegn og det er lobbyvirksomheten i politikken. Avsløringen var nødvendig for byens demokrati.

Man skulle tro at avsløringene førte til at Arbeiderpartiet enten utsatte saken, eller at de stemte nei til eierskapsmeldingen. De gjorde ingen av delene. Med 33 mot 28 stemmer vedtok representantskaps- møtet i Arbeiderpartiet å støtte forslaget. Dog var det satt en forutset- ning: Flertallet hadde blitt enige om at en emisjon av selskapet ikke skulle skje ved privat kapital, men kun ved penger fra det offentlige. 17. september 2010 velger Tor Zachariassen å gå av, mens ordfører Arild Hausberg blir sykemeldt. Zachariassen påtok seg ansvaret for engasjementet av First House. Dagen etter avsløringene trakk han seg som leder av bedriftsforsamlingen i Troms Kraft. I den påfølgende granskningen til Leiv L. Nergaard finner man: ... Zachariassen sier at han ikke kunne si at han nærmest hadde handlet på oppdrag fra Arild Hausberg, ettersom det ville bety at Arild Hausberg måtte gå av som ord fører. Da var det bedre at han selv gikk av. 390

Dagen etter at ordføreren blir sykemeldt, 18. september 2010, lyver Troms Kraft i en pressemelding. Troms Kraft forstod at de hadde en utfordring allerede 9. september da Jan-Erik Larsen i First House sendte sitt dokument, Operasjon Troms. Avtalen som var inngått måtte endres. Når de etter avsløringene fra iTromsø skulle redegjøre for hvordan forbindelsen med First House hadde vært, konkluderte gransker Leiv L. Nergaard på denne måten:

Dokumentasjonen viser at det som fremkom i informasjonsskrivet fra Troms Kraft til formannskapet og i Troms Krafts pressemelding om engasjementet av First House, var feilaktig og misledende. Teksten i det endelige avtaledokumentet mellom First House og Troms Kraft ble i etter tid endret til å bli i overensstemmelse med beskrivelsen som Troms Kraft hadde gitt i sitt informasjonsskriv og i pressemeldingen.

Et par uker etter at ordfører Arild Hausberg sykemeldte seg, offentliggjør han at han trekker seg som ordfører når perioden er over. Han kommenterer i avisen iTromsø at han hadde tatt en utskrift av flere e-poster i forkant av et møte, men at de forsvant og han antok at de var stjålet. Granskningen viser dokumentasjon på at First House hele tiden arbeidet med Troms Kraft som kunde og oppdragsgiver.

First House fakturerte Troms Kraft for arbeidet med eierskapsmeldingen. Den 30. september 2010 sendte First House en faktura til Troms Kraft, ved daværende konsernsjef Oddbjørn Schei, pålydende 461 999 kroner inkl. mva., for bistand i september. Fakturaen hadde referansen Jan-Erik Larsen. Fakturaen ble imidlertid kreditert kort tid etterpå. Det passet ikke inn i historikken at Troms Kraft skulle betale regningen. De hevdet i en pressemelding at det var bedriftsfor- samlingen som hadde hyret First House og at det var de som hadde ansvaret for å betale regningen. I avisen iTromsø 16. september 2010 forteller Tor Zachariassen at det er HK som får regningen. Det betyr Hanne Karde i Troms Kraft. Dagen etter ombestemmer han seg og forteller at han selv personlig vil betale regningen fra First House. Per Høiby, managing partner i First House, har i brev til gransker Leiv L. Nergaard, datert 12.11.2012, avkreftet at Zachariassen betalte noe som helst:

Da det ble klart at Tor Zachariassen ikke hadde de fullmakter vi hadde lagt til grunn, fant vi at det ville være urimelig å kreve ham personlig for et så stort beløp. Vi foreslo derfor at han sto for en delbetaling på 60 000 kroner. Da han ikke ønsket å akseptere dette, valgte vi til slutt å ikke sende noen regning i det hele tatt. Det er korrekt at det ikke er blitt betalt noe beløp fra Tor Zachariassen til First House.

Hvem som til slutt måtte betale regningen fra First House, var ikke lett å finne ut av. Troms Kraft kunne ikke betale av formelle hensyn, fordi da ville det også blitt avslørt at de var oppdragsgiver. Men etter at det hadde gått noen uker, var det likevel Troms Kraft som måtte gjøre opp. Slik står det å lese i dokumentene til gransker Leiv L. Nergaard: Dokumentasjonen viser at First House ble engasjert av administrasjonen i Troms Kraft til å påvirke Eieren Tromsø Kommune. Dokumentasjonen vi ser at Troms Kraft, underveis i prosessen og etter at First House igangsatte sitt arbeid, forsøkte å plassere et formelt oppdragsansvar hos Eierutvalgets leder, Tor Zachariassen, uten at dette medførte noen operativ eller avtalemessig realitetsendring. Tor Zachariassen var ukjent med at administrasjonen hadde engasjert First House på det tidspunkt han selv kontaktet Jan-Erik Larsen. Dokumentasjonen viser at First Houses bistand skulle betales av TK.

14. juni 2012 krever Tromsø kommune på generalforsamlingen i Troms Kraft at selskapet skal granskes. Det ble også resultatet. På bakgrunn av granskningen som ble foretatt av Leiv L. Nergaard, valgte Økokrim å etterforske blant annet saken som omhandlet First House sitt engasjement i Tromsø. De henla saken på grunn av manglende bevis, mens Troms Krafts samarbeid med First House fortsatte etter at saken var vunnet.

Jan-Erik Larsen sluttet i First House like etter at granskningen fra kommunen ble lagt på bordet i 2014, og startet et nytt lobbyselskap, Kruse-Larsen A/S. First House ble for øvrig kåret til årets konsulentselskap i 2014 av Konsulentguiden.

Tidligere ordfører Arild Hausberg mener Arbeiderpartiet ikke lot seg kjøpe i denne saken. Han tok aldri noe oppgjør med First House eller Jan-Erik Larsen, men skriver i mail 20. august 2020:

Jan-Erik Larsen var jeg svært bitter på, men jeg har ikke vært i kontakt med ham siden den dagen det kom overskrifter og sensasjonsstory i avisen om mailen han sendte meg. Dermed skjønte jeg hva slags vås og tull som var kokt i hop og skrevet der.

Ordføreren i Tromsø, Arild Hausberg, var en brikke i et spill. Avsløringene i granskningsrapporten viser hvor intrikat og utfordrende lobbyvirksomhet kan være.

Våren 2011 spurte journalist Peter Reinholdtsen om å få innsyn i korrespondansen som hadde foregått mellom ordføreren og fylkesordføreren i First House-saken. Ingen ville gi fra seg den. Heller ikke Fylkesmannen ville tillate innsyn. Etter Fylkesmannens avslag på innsyn, konkluderte kommunens advokat med at ordførerens mail er privat. Reinholdtsen sendte saken videre til Sivilombudsmannen, men fikk avslag om innsyn også der. 13. oktober 2011 sa Peter Reinholdtsen opp sin stilling som journalist og begynte like etter som politisk rådgiver for finansbyråden i Tromsø kommune.