HOVSETER: Akersposten var på nytt til stede under beboermøte på Hovstua, for å høre om Boligbygg ville komme beboerne i møte. Det er særlig i Hovseterveien 88 at beboerne er opprørte over behandlingen fra det kommunale foretaket Boligbygg, som forvalter de kommunale boligene i Oslo.

– Jeg er glad for at representanter fra Boligbygg og Brann- og redningsetaten vil møte oss i dag, åpnet talsmann for beboerne, Trygve Bauge, som hadde satt opp en prioritert liste med 14 punkter som de ville ha drøftet.

Les også: Beboeropprør på Hovseter

Sprinkleranlegg

Beboerne har vært svært kritiske til at Boligbygg vil installere sprinkleranlegg i alle leilighetene i blokken i Hovseterveien 88. Bauge mente dette var kostbart og unødvendig, og viste til at det var andre ting i blokken som det var langt viktigere å få gjort noe med. Han brukte blant annet det skrotede målersystemet for varmtvann som eksempel på anlegg Boligbygg installerer og som de ikke får til å fungere.

Bauge viste også til det nye seriekoblede branvarslersystemet som er blitt utløst et trettitalls ganger på grunn av matos, hvor alarmen har gått i blokken til alle døgnets tider. Dette hadde ført til at flere hadde tapet igjen røykvarslerne som står i nærheten av kjøkkenet.

Fadderbyggordning

Von der Fehr viste til at høyblokken er med i Brann- og redningsetatens fadderbyggordning, pekt ut som bygg som trenger ekstra brannsikring.

– Sprinkleranlegget vil utløses ved kraftig brann og begrenset til det området hvor brannen oppstår, forsikret von der Fehr, samtidig som han påpekte at tilsvarende anlegg var installert i 20 andre bygg som Boligbygg forvalter.

Bauge mente at plastkoppene på nødutgangene var så vanskelige å fjerne at barn og eldre ikke ville klare å komme ut om det ble brann. Han ba om andre type kopper. Her viste driftssjefen til at disse er godkjent av Brann- og redningsetaten.

Ventilasjon, vannlekkasjer og boder

Dårlig luft, kloakklukt og dårlig ventilasjon var også tema.

Von der Fehr opplyste at det nå ville bli installert nye ventiler i stuen i samtlige leiligheter. Boligbygg skal samtidig sjekke kjøkkenventilatorer og den lokale tilgangen fra kjøkken til hovedløpet i ventilasjonsanlegget.

– Vi vil også bytte hette på de kjøkken hvor det er behov for det, sa han.

I forbindelse med renovering av bygget, som var stekt forsinket, hadde beboerne problemer med å åpne vinduer og det var store vannlekkasjer på verandaene. Dette ville driftssjefen ta opp med entreprenøren.

Beboerne i 88-blokken har i mange år vært fortvilet over at de er utestengt fra bodene i kjelleren, uten mulighet for lagringsplass.

– Vi vil nå sørge for at alle beboere skal få bodplass. Vi vil finne en ordning med begrenset åpningstid i diskusjon med dere, sa Von der Fehr.

Stenger fellesvaskeri

På punktet om gjenåpning av fellesvaskeriene var ikke Boligbyggs representant like imøtekommende. Bauge mente at flere beboere som selv måtte bekoste vaskemaskin og tørketrommel ble tvunget til å bli sosialklienter.

Von der Fehr sa det var flere problemer knyttet til fellesvaskeriene, blant annet med hensyn til fremmedbruk og hærverk.

– Vi oppgraderer leiligheter over hele byen for installering av vaskemaskin. Det vil bli helt slutt på fellesvaskerier, sa von der Fehr, samtidig som han beklaget at vaskeriene ble stengt tre måneder før bygget var ferdig renovert. Det førte blant annet til at det ikke var mulig å bruke veranda til tørking.

Husleiereduksjon

Flere av beboerne tok til orde for at fjerning av fellesvaskeriet som tidligere var en fordel inkludert i husleien, måtte føre til husleiereduksjon. Bauge mente at en løsning kunne være å redusere husleien tilsvarende innkjøp av ny vaskemaskin.

Det ble også stilt krav om reduksjon av husleien knyttet til de påkjenninger som er påført beboerne i forbindelse med renoveringsprosjektet utvendig. Støyproblemer, kommunikasjonsproblemer med Boligbygg på grunn av språk, forbud mot bruk av heis for rullestolbrukere med elektrisk rullestol, kartlegging av standarden på de enkelte leilighetene var temaer som ble tatt opp med von der Fehr, som etter møtet tok seg tid til å møte enkeltpersoner som hadde spørsmål knyttet til sin leilighet.