Rett før helga ble hele styret i et kommunalt eiet borettslag i Oslo byttet ut.

Dette skjer etter at Nettavisen har ettergått boligsalg gjennomført av Boligbygg Oslo KF. Det har avdekket at en snekker i Asker har fungert som frontmann for en tidligere eiendomskonge.

I borettslagets styre satt den nevnte snekkeren Carl Thomas Andersson og advokat Frode Hagel Vilster Sørli. Sistnevnte har ifølge Oslo kommune fungert som advokat for Andersson i «noen kjøp» - inkludert i Lilleakerveien.

Trenger finansiell hjelp

Som styrets leder i Grønnegata 21 Borettslag satt Remi André Lurud. Ifølge Oslo kommune er det normalt at de som stifter et borettslag, sitter i styret.

Grønnegata 21 var Luruds første samarbeid med Andersson. Han er etter eget utsagt trukket inn i salget av bygården fordi han som boligutbygger har gode bankforbindelser og sitter på eiendommer som er lavt belånt. Dette er noe advokat Sørli kjenner til, som jobber for begge parter.

Andersson trengte nemlig finansiell hjelp grunnet en konkurs. Lurud sier at han ikke hadde noen aktiv rolle i salget til kommunen utover finansiering - men at han på et møte om bygget treffer på den tidligere eiendomskongen Øyvind Hornæss.

Lurud blir også invitert med på det store prosjektet i Lilleakerveien 43 - der Andersson har solgt 43b for 105 millioner direkte til Oslo kommune. Her fikk han betalt som finansieringshjelp. Nabobygget 43c er også planlagt solgt til Oslo kommune senere denne høsten.

Nettavisen har gjentatte ganger over noe tid forsøkt å få en kommentar om salget av Lilleakerveien 43c fra Boligbygg, men har ikke lykkes.

Involvert i byggebråk

Etter en artikkelserie i Dagbladet på midten av 2000-tallet, ble Lurud anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet for dokumentforfalsking og underbetaling av arbeidere som jobbet med oppussing av en bygård i Uelandsgata i Oslo.

Ifølge Lurud var det ikke hold i beskyldningene, men han forteller til Nettavisen at det ble benyttet en litt spesiell kontraktsordning der arbeiderne ble betalt både i penger og naturalytelser som til sammen var mer enn minstelønn - og at ordningen var akseptert av revisor.

Arbeidstilsynet har i dag ingen dokumenter som sier noe om hvordan denne saken endte, men saken ble henlagt.

- Du kan godt si at vi tok oss godt betalt, men alt var i orden. I nye prosjekter er nå disse ordningene slått sammen, og arbeiderne registrerer seg når de går inn og ut av bygget, sier Lurud til Nettavisen.

Solgte bygård til 123 millioner til kommunen

Samtidig som Lurud sitter som styreleder i et borettslag der Oslo kommune er eneier, jobber han med oppussing av en bygård i Kirkeveien i Oslo, rett ved Majorstua.

Han har over noe tid fått kontroll på bygget gjennom oppkjøp av leilighetene gjennom en rekke småselskaper. Etter at han fikk kontroll på bygget, ble antallet leiligheter i bygården utvidet fra 9 til 14.

Det ble også forsøkt å bygge en tomannsbolig i bakgården på bygården, men dette ble stoppet av naboer.

Oslo kommune kjøper disse leilighetene for totalt 123 millioner kroner - en kvadratmeterpris på ganske nøyaktig 100.000 kroner. Det er advokat Sørli som har kontakten med Oslo kommune rundt salget - men ifølge Lurud har Andersson og Hornæss ingenting med dette prosjektet å gjøre.

Lurud forteller til Nettavisen at han kun har vært involvert med et par av Anderssons større prosjekter, etter forespørsel fra advokaten, og kun for å hjelpe til med finansieringen som Andersson ikke fikk til på egenhånd.

Ifølge kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Boligbygg var det uproblematisk at kommunen kjøpte bolig av Lurud samtidig som han satt som styreleder for dem et annet sted. Hun sier at de ikke gjorde noen undersøkelser rundt arbeidsforholdene forut for kjøpet.