Boligskatten som kan koste deg skjorta

Foto: Poppe, Cornelius (SCANPIX)

Den foreslåtte boligskatten vil berøre alle som har bodd i boligen i mindre enn 20 år. Spørsmålet er om forslaget går gjennom i Stortinget.

Oslo (NTB): De nye reglene for skattlegging av gevinst ved boligsalg vil berøre alle som selger en bolig der de ikke har bodd samtlige av de siste 20 årene de har eid boligen.

Det er sterk tvil om forslaget overlever regjeringsskiftet. Komplisert opplegg for å løse et lite problem, er kommentarene.

- Det er ikke tvil om at dette vil føre med seg et enormt byråkrati innen skatteetaten for å hente inn skatteinntekter som departementet selv anslår til 5 millioner kroner første året. Det skjer 150.000 omsetninger i Norge hvert år. Skal skatteetaten inn og behandle botiden ved hvert salg snakker vi om et ganske omfattende system, sier Christian Vammervold Dreyer, som er administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening.

Gjelder 20 år tilbake
I dag holder det å ha bodd i boligen det siste året før salg for å slippe skatt på fortjenesten. Etter de nye reglene vil den som selger bolig få fullt fradrag hvis han har bodd i boligen alle år han har eid den de siste 20 årene. Hvis boligen har vært utleid, for eksempel tre av seks år, får han bare fradrag for halvparten av fortjenesten.

Hvis boligeieren har bodd borte på grunn av arbeid, studier eller helsemessige årsaker regnes denne tiden likevel som botid. Påkostninger på boligen går til fradrag i gevinsten, men ikke vedlikehold.

Både bestemmelsene om hva som regnes som botid og vurderingen påkostninger/vedlikehold kan føre til mange interessante diskusjoner mellom boligselgere og ligningsmyndigheter. Personlige årsaker til at en ikke har bodd i huset en del av tiden de siste 20 årene kan også bli tema.

3695487

- Enklere måter
Regjeringens hensikt med de nye reglene er å hindre at eiere av utleieboliger slipper skatt på fortjenesten ved boligsalg ved å bo i utleieboligen det siste året før salg.

- Det er usikkert hvor mange dette omfatter, og vårt inntrykk er at det sitter forholdsvis langt inne å flytte ut av hjemmet sitt i ett år for å oppnå skattefritak i en annen bolig. Hvis en vil problemet til livs, er det uansett enklere måter å gjøre det på, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

- Reglene kunne for eksempel suppleres med at en også slipper skatt dersom en har bodd i boligen de siste tre årene før salget. En ville da gjort terskelen for skattefritak høyere enn i dag, men reglene ville likevel vært enkle å forholde seg til for de aller fleste. Vi mener nok at en her legger opp til et unødvendig komplisert system for å løse et lite problem. For oss virker også det merkelig at en person som for eksempel har bodd i boligen sin i de siste 15 årene før salget, likevel skal skattlegges for en del av gevinsten dersom boligen tidligere har vært leid ut.

- Burde vært på høring
Lothe synes forslaget tar altfor lett på de administrative følgene av de nye reglene. Både beregning av botid og vurdering av hva som er påkostninger på huset de siste 20 årene vil være krevende for skattyter og skattekontor.

- Det er flere forhold som kanskje ikke er helt gjennomtenkt i forslaget, sier Lothe som understreker at slike omfattende endringsforslag bør ut på høring før de legges fram. Han ser det ikke som noen selvfølge at forslaget vedtas.

Christian Vammervold Dreyer stiller spørsmål om hvordan regjeringen kan legge opp til en så stor endring uten å rådføre seg med bransjeaktører og andre. Han tror den nye regjeringen ganske raskt ser at dette forslaget må reverseres.

- Hovedmålsettingen til den nye regjeringen er avbyråkratisering. Jeg vil tro den ganske raskt ser at dette er det motsatte, sier Dreyer.

Ikke praktisk politikk
- Intensjonen er god. Forslaget ser nok fint ut på skrivebordet, men ikke i praktisk politikk, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

- På prinsipielt grunnlag mener økonomer at boliger skattlegges for lite og at vi får en overinvestering i bolig i Norge. Men et system som det som nå foreslås må innføres gradvis over ganske lang tid. Boligen er folks viktigste formuesobjekt, og folk bør få mulighet til å tilpasse seg endringer over tid.

Dørum tror endringen kan ramme enkelte spekulanter, men samtidig vil den ramme mange enkeltpersoner med store konsekvenser.

- Den som kjøpte en bolig for 20 år siden vil ha opplevd en tilnærmet femdobling av verdien. Hvis han for 20 år siden flyttet til en kjæreste og bodde der i fem år må han ved salg neste år betale skatt av en firedel av fortjenesten, sier Dørum som ikke kan tenke seg at de borgerlige partiene vil gjennomføre forslaget som det foreligger. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag