I begynnelsen av februar besluttet Oslo tingrett at en bombedømt russisk statsborger skulle løslates etter at han var blitt plassert i internering på Trandum utenfor Oslo.

Retten besluttet at 22-åringen kunne løslates mot meldeplikt og bestemt oppholdssted.

Politiet anket avgjørelsen om løslatelse og Borgarting lagmannsrett besluttet at 23-åringen fortsatt skulle holdes internert. Høyesterett har torsdag besluttet å nekte anke fremmet. Dermed blir den russiske statsborgeren fortsatt holdt internert.

BAKGRUNN: Bombedømt russer vil bli i Norge: Hevder han ble kvalt og utsatt for elektrisk tortur

Pågrepet i fengsel

– Tingretten fikk presentert bevisene og anførslene mine direkte og hadde et mye bedre grunnlag for å treffe riktig avgjørelse. Lagmannsretten hadde bare en skriftlig behandling av saken og jeg mener deres avgjørelse er feil, sier den profilerte advokaten Javeed Shah til Nettavisen.

Han har i flere år vært involvert i store og profilerte straffesaker.

Les også: PST: Terrorsiktet 17-åring skal ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett

Det var i desember i fjor at mannen ble pågrepet på grensen til Norge fra Sverige. han meldte selv fra til norske myndigheter om sin ankomst gjennom advokat Javeed Shah. Han har siden pågripelsen sittet i fengsel i Halden og Oslo fengsel.

Den russiske statsborgeren fikk avslag på asylsøknaden sin i Norge 7. februar i år. Etter det Nettavisen får opplyst ble 22-åringen pågrepet av Politiets utlendingsenhet (PU) mens han satt i Oslo fengsel og fraktet til utlendingsinternatet på Trandum.

Lagmannsretten anfører i sin avgjørelse at det er unndragelsesfare og at 23-åringen derfor må holdes internert.

«Også NNs reisemønster underbygger unndragelsesfaren. Forut for sin ulovlige innreise i Norge, har han søkt asyl i Kroatia 28. november 2022 og i Sverige 12. november 2022, men har unndratt seg behandlingen av disse søknadene. Han har uttrykkelig motsatt seg å forlate Norge (...)», står det i kjennelsen.

Les også: PST fant bilde av tiltalt 17-åring der han poserer med våpen

PST i rapport: – Støtter bruk av vold

Det var i april 2017 mannen ble tatt med en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo. Året etter ble han endelig dømt til ti måneders betinget fengsel i Høyesterett for befatning med eksplosiver. I dommene går det fram at bomben hadde et begrenset skadepotensial.

I en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra 2018 skriver de at 22-åringen utgjør en fare for Norge og at han er radikalisert islamist som har hatt kontakt med flere sentrale ekstreme islamister i Oslo.

«PST mener utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. PST mener han er radikalisert, at han sympatiserer med (terrorgruppen, red.anm.) ISIL og at han har et tankesett som tilsier at han støtter bruk av vold for å oppnå politiske mål.»

I 2019 meldte Nettavisen nyheten om at han var besluttet utvist fra Norge til hjemlandet Russland.

Selv om 22-åringen har fått utvisningsvedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Norge vil sende ham ut slår Shah fast at siste ord ikke er sagt. Russeren nekter å reise ut med det første.

– Nå har han fått avslag om beskyttelse i Norge og myndighetene mener det er riktig å sende ham tilbake til Kroatia, som regnes som det første trygge landet han kom til etter å ha flyktet fra Russland. Vi mener han ikke kommer til å få rettferdig behandling der og at de kommer til å sende ham til Russland, et land som utsatte ham for tortur og umenneskelig behandling, sier Shah.

Les også: Tidligere NRK-profil vitner i rettssak med bombedømt russisk islamist

Kan bli søksmål mot Norge

Det er Dublin-avtalen som regulerer hvem som skal realitetsbehandle asylsøknaden når en person har søkt asyl i flere land.

I tingrettsbehandlingen dokumenterte advokat Shah uttalelser fra Helsingforskomiteen på at Kroatia ikke vil gi 22-åringen en rettferdig behandling på søknaden om asyl.

Neste steg er å be norske myndigheter om utsatt iverksettelse. Det er Utlendingsnemnda (UNE) som behandler klagen.

– Hvis vi ikke får medhold vil det være aktuelt å saksøke staten, sier Shah.

Allerede i 2018 uttrykte Shah en stor bekymring for at hans klient kunne bli utsatt for tortur dersom han ble sendt tilbake til Russland. Han fikk også støtte fra eksperter på menneskerettigheter i tillegg til Helsingforskomiteen.