Før helgen ble regjeringspartiene enige om en skisse for å redusere bompengetrykket.

Et av de mest sentrale delene i avtalen er at staten skal øke sitt bidrag til de store kollektivprosjektene fra 50 til 66 prosent.

Utfordringen med skissen er at ingen ser ut til å vite hva det faktisk vil bety. Samferdselsbyråd Lan Marie Berg sa i helgen blankt nei til tilbudet, mens byrådsleder Raymond Johansen tirsdag formiddag gjentar at han ikke kan ta stilling, fordi han ikke vet hva avtalen betyr:

- Regjeringspartiene har blitt enig seg i mellom om en bompakke. Nå vil de tre den ned over hodet på landets lokalpolitikere og krever svar på om vi vil ha pakken. Det gjør de før det er klart hva pakken inneholder, når den skal tre i kraft og hvor lenge den skal vare. Ikke kan de svare på hvor mange penger som kommer eller hvilke prosjekter den dekker, skriver Johansen i en Facebook-melding.

- Fram til regjeringen har avklart alle de løse trådene og staten har kommet med et tilbud vi kan vurdere, så vil jeg vente med å si ja eller nei til noe som helst.

Trolig snakk om under 5 milliarder kroner

Det er to prosjekter i Oslo som går under ordningen som nå kan få økt statlig bidrag fra 50 til 66 prosent: Fornebubanen og ny t-banetunnel.

Utfordringen er at ingen av prosjektene har noen endelige kostnadsramme. Mye tyder derimot på at begge prosjektene vil ligge an til å koste rundt 14 milliarder kroner - totalt 28 milliarder kroner.

Hvis kostnadsanslagene stemmer, betyr det at staten skal betale 16 prosentpoeng mer av totalprisen på 28 milliarder, noe som utgjør 4,48 milliarder kroner.

Halvparten av disse pengene skal gå til bedre kollektivtilbud i byene, mens den andre halvparten skal redusere bilistenes bidrag i Oslopakke 3. Det betyr i så fall at avtalen betyr ca 2,25 milliarder kroner i friske midler.

Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 de neste fire årene er 27 milliarder kroner. Det betyr at summen utgjør mindre enn 10 prosent av kostnadsrammen fireårsperioden - mens de nye T-baneprosjektene ikke vil være ferdig før rundt 2030.

- Kostnadene er ikke fastsatt

Samferdselsdepartementet opplyser til Nettavisen at de ikke kan gå god for tallene.

- Tankegangen er for så vidt riktig, men Samferdselsdepartementet kan ikke gå god for kostnadsanslagene som legges til grunn. Kostnadene er ikke fastsatt for ny Metrotunnel, og vi er kjent med at det pågår en prosess med kostnadsreduserende tiltak for Fornebubanen etter gjennomført KS2. Det er ennå ikke fastsatt et statlig bidrag for disse prosjektene, opplyser departementet i en e-post.

Jo billigere t-baneprosjektene blir, jo mindre ekstra penger vil staten bidra med.

- Det estimeres grovt sett ut ifra de opplysningene vi har pr. nå at økt statlig bidrag til Oslo som følge av økning fra 50 til 66 prosent vil kunne være rett i underkant av 5 mrd kr. Altså en reduksjon i bompengene på nær 2,5 mrd kr.

Det er derimot ikke klart hvor lang periode disse penge skal fordeles. En ny byavtale må trolig på plass.

Vet ikke om bompengeavtalen vil føre til lavere bompengebelastning

Det er også uklart om den nye bompengeavtalen vil redusere bompengebelastningen for bilistene, eller om avtalen bare vil redusere veksten i bompengegjelden.

Kjell Werner Johansen, assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt, har tidligere uttalt at bompengegjelden vil fortsette å øke, selv om det ble brukt 100 milliarder på nedbetaling av bompengegjeld.

- De 100 milliardene som Carl I. Hagen ønsker å bruke for å slette all bompengegjeld, vil bare dekke under halvparten av det regjeringen og Stortinget har forpliktet bilistene til bare siden 2013, sa Johansen tidligere i sommer til NAF-magasinet Motor.

Ifølge Johansen har regjeringen foreslått bompengeprosjekter som forutsetter 235 milliarder kroner finansiert med bompenger.

– Vi skal huske på at mange kostnadsanslag sprekker. Vedtakene i Stortinget er basert på anslag. De kan sprekke, påpekte Johansen.

Nettavisen har vært i kontakt med Johansen for å høre om hans vurdering av om bompengeskissen vil føre til en reduksjon i bompengebelastningen, eller om det vil redusere veksten.

- Dette betyr mindre bompenger enn det ellers ville blitt – men om økningen på grunn av andre og nye prosjekter som er under bygging eller planlegging er større enn disse reduksjonene, har jeg ikke grunnlag for å si, sier Werner Johansen til Nettavisen.

- For byenes del må det nok forhandles om nye pakker av virkemidler.