Ferske tall fra Samferdselsdepartementet viser at det ble krevd inn bompenger for totalt 67,5 milliarder kroner i de seks årene Frp hadde samferdselsministeren.

Det er langt mer enn det som ble krevd inn fra bilistene de seks første årene de rødgrønne partiene satt i regjering, da bompengeinntektene var på 40,4 milliarder kroner.

Tallene får Senterpartiet til å gå til kraftig angrep på Frp, som har bompenger som en av sine største kampsaker.

- Det er påfallende langt mellom liv og lære i Fremskrittspartiet. Nå når de er ute av regjeringskontorene hevder de å være bilistenes fremste forkjempere, men regnskapet fra regjeringsinnsatsen deres viser noe helt annet, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet, til Nettavisen.

Les Frps svar på kritikken lenger ned.

Les også: Frp til frontalangrep på Høyre etter MDG-frieri

- Norgesmester?

Mossleth etterspurte bomtallene fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), for å få svar på hvilken samferdselsminister som har «norgesrekord i bompenger».

I svaret kommer det fram at bompengeinntektene under den borgerlige regjeringen de siste åtte årene, totalt har vært på 89 milliarder kroner. Tilsvarende tall for den rødgrønne regjeringen (2005-2013), er 55 milliarder kroner, ifølge tall Nettavisen har fått fra Statens vegvesen.

Se oversikt over bompengeinntektene i tabellene.

Frp har hatt samferdselsministeren i over seks av årene de borgerlige har styrt, og under partiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (2013-2017), var statens bompengeinntekter på 53,3 milliarder kroner. Under Frps neste samferdselsminister, Jon Georg Dale (2018-2019), ble det krevd inn 24 milliarder kroner fra bilistene.

- Bompengene er et resultat av nesten sju år med Frp i regjering, med både samferdselsminister og finansminister. Det er det som er så uredelig, du må jo stå for det du har gjort. De prøver å vaske av seg kaviaren og later som om at Frp ikke har noe med disse bompengene å gjøre, raser Mossleth.

Les også: Nå blir det slutt på bompenger på seks veistrekninger

- Står til knærne i kaviar

I tillegg er antall bomstasjoner doblet, fra 170 til 342 under statsminister Erna Solbergs (H) og tidligere finansminister Siv Jensens (Frp) regjeringstid.

Da de rødgrønne partiene kom til makten i 2005, var det 143 bomstasjoner i Norge.

- Antallet bompengestasjoner viser at Frp i regjering har en enorm vilje til å pålegge bilister bompenger, hevder Mossleth, som mener partiet har et forklaringsproblem:

- De står jo til knærne i kaviar, og prøver å få kaviaren inn på tuben igjen som deres egne samferdselsministre har smurt utover. Det har jo vært en enighet på Stortinget om å bruke penger på samferdsel, men nå oppfører Frp seg som om at de er bilistenes beste venn, og tar avstand fra det Solvik-Olsen og Dale har gjort i regjering.

- Men de har jo fått fjernet noen bomstasjoner?

- Ja, det har de, og det er dem de peker på. Men hvor mange har de fjernet i forhold til dem som de har opprettet. Det blir en dråpe i havet, mener Mossleth.

Les også: Slik vil MDG endre bilpolitikken i Norge: - Det haster

- Beskytter ministre

Bakgrunnen for spørsmålet om hvem som har «norgesrekord i bompenger», er at Frp i Stortinget i vår har kommet med flere forslag om å nedlegge bomstasjonene.

Men i svaret skriver Hareide at er umulig å svare på hvilken av samferdselsministrene som har hatt «såkalt bompengerekord på en fornuftig måte».

«Det kan være slik at det er en samferdselsminister som legger fram en bompengeproposisjon for Stortinget, men lånegjelden som blir tatt opp under utbygging av dette bompengefinaniserte prosjektet kan bli tatt opp under en ny samferdselsminister. Videre vil start av innkreving i det samme prosjektet kunne skje under en annen samferdselsminister», påpeker Hareide i svaret.

Mossleth mener imidlertid at Hareide vrir seg unna spørsmålet:

- Hareide unngikk jo å svare på det jeg egentlig spurte om. Jeg tror nok det hadde vært mulig å pekt ut en spesiell på en bedre måte enn det ble gjort, men det er vel en form for å beskytte ministrene som har vært veldig ivrige på å kreve inn bompenger, hevder hun.

Les også: Vil fjerne alle bompenger i Norge: Har pengene stående på konto for å betale regningen

- Veiinvesteringen har økt

Hareide gjør også oppmerksom på at de statlige veiinvesteringene under den borgerlige regjeringen også har økt.

«Fra 2013 til 2021 har statlig bevilgning til veiformål økt fra om lag 25 mrd. kr til om lag 37 mrd. kroner. I 2021 anslås andelen bompenger stilt til disposisjon på riksvei som andel av statlig bevilgning veiformål til 19,2 prosent. I tillegg har de statlige midlene til de største byområdene gjennom byvekstavtalene (som de bompengefinansierte bypakkene er en del av) også økt», skriver han.

Les også: Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: - Bakvendt miljøpolitikk

- Det betyr jo at Frp har fått til mer på samferdsel enn dere klarte da dere satt i regjering?

- Det er ingen tvil om at det er et ganske samlet storting som står bak økningen i samferdselsbudsjettet. Vi har jo også gått inn for økningen, selv om vi noen ganger har hatt noen andre prioriteringer, sier Mossleth.

- Men vil dere fjerne bompengene om dere får regjeringsmakt til høsten?

- Det må man jo ta fra prosjekt til prosjekt. Min hensikt med dette var å få avklart hvem som hadde bompengerekorden. Når vi kommer til fremtidige prosjekt er det klart at vi ønsker flere veiprosjekter, og vi ønsker minst mulig bompenger til bilistene - men vi har jo ikke gått ut og lovet å avskaffe alle bompengene, sier hun.

Frp: - Sp er uredelige

Men Frps transportpolitiske talsperson, Bård Hoksrud, bare fnyser av kritikken.

- Sp later som de er imot bompenger, men stemmer for alle prosjektene som kommer til Stortinget. Sp er faktisk det mest uredelige partiet jeg vet om. De har stemt for alle bomprosjekter siden 2010, totalt over 80 stykker, sier Hoksrud til Nettavisen.

Han påpeker at Frp har fått ned bompengetrykket.

- Selv om vi gjerne skulle fått til enda mer så har det gått i riktig retning under oss. Under Sp var bompengeandelen cirka 40 prosent, under Frp gikk den ned til til 28 prosent. Altså andelen bompenger utgjør i finansiering av veiprosjekter, sier han.

Hoksrud viser også til at de har fått fjernet mange bomstasjoner.

- Frp har sørget for å fjerne en rekke bomprosjekter. Allerede i dag, 1 juli, sørger vi å fjerne ytterligere seks bommer. Noe sånt skjedde aldri under 8 år med Sp i regjering, med samferdselsminister fra Senterpartiet, sier han.

Les også: Legger ned sykehjem - og tvangsflytter 83 eldre i Oslo: - Som lyn fra klar himmel

- Under falske flagg

Frp-politikeren, som uttalte til Nettavisen i 2013 at Frp skulle fjerne bompengene i regjering, sier de i år har fått gjennomslag for cirka 2,8 milliarder kroner i bompengekutt.

- Men dere hadde jo samferdselsministeren i over 6 år, og bompengeinntektene økte for hvert år, hvorfor klarte dere ikke å kutte i bompengene?

- Nei, det gjorde vi ikke fordi en rekke kommuner deriblant Oslo med rødgrønt styre fremmet forslag om å utvide bompengeringen med over 50 nye bomstasjoner, noe også mange andre byområder gjorde og disse ønsket mye mer bompenger som vi kjempet for å begrense, svarer han.

Hoksrud understreker samtidig at Frp i regjering økte samferdselsbudsjettene med cirka 80 prosent ut over de rødgrønne partienes Nasjonale transportplan fra 2013.

- Det gjorde at flere prosjekter gjorde at det ble mer bompenger. Men det er første gang en samferdselsminister har gjort det han kunne for å redusere belastningen for bilistene, både ved å gjøre ting smartere Nye Veier men også bevilge mange milliarder kroner for å redusere bompengene, sier han.

Les også: Ber Høyre overkjøre Oslo-byrådet: - Veien må tvinges gjennom

- Seiler under falske flagg

Hoksrud mener Senterpartiet heller bør feie for egen dør.

- Dette er bompenger Sp har vært for å påføre bilistene, men som vi nå sørger for å fjerne. Jeg oppfordrer Sp til i resten av valgkampen å være ærlig på hva de faktisk vil og slutte å seile rundt med falske flagg, sier han, og legger til:

- Enten man bor i bygd eller by så er en ting helt sikkert, og det er at det kommer til å bli mer skatter og avgifter med Sp når de har valgt Ap og venstresiden som samarbeidspartnere. Da blir det verken lavere bompenger eller bilavgifter.