Det blir dyrere å reise kollektivt, og elbiler må betale 30 kroner i bomringen rundt Oslo fra 2020, er partene i Oslopakke 3 blitt enige om.

Avtalen om Oslopakke 3 ble undertegnet sent søndag.

Bortsett fra syklister må alle bidra når kollektivtrafikken i og rundt hovedstaden skal rustes opp samtidig som også kapasiteten på E18 vest for Oslo skal økes.

Les også: – Mange vil reagere negativt på Oslopakke 3

Gjennom avtalen øker pengebruken på kollektiv og sykkel med 50 milliarder kroner de neste 20 årene. NTB får opplyst at 93 prosent av Oslos andel av denne rammen skal gå til sykkel og kollektivtrafikk. Denne andelen er 72 prosent for Akershus.

Økt kapasitet

Kapasiteten på E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer i form av et vekslingsfelt i tillegg til to vanlige bilfelt, et bussfelt og en egen sykkelvei.

På E18 tas Høviktunnelen ut av første utbyggingsetappe, noe som etter det NTB forstår betyr at prosjekter vest for Strand skyves ut i tid.

Nettavisen mener: Ikke bare MDG som har svelget kameler

Bompenger

  • Passering med dieselbil i bomringen vil koste 53 kroner i tidsrommene 06.30-09.00 og 15.00-17.00.
  • Bensinbiler må betale 48 kroner.
  • Det blir 10 kroner billigere utenom rushtiden.
  • Fra 2018 vil det koste 20 kroner å passere bomringen med elbil i rushtiden.
  • Fra 2020 vil det koste 30 kroner for elbiler i rushtiden.

Dyrere kollektivt

De store kollektivtiltakene i pakken er:

  • Ny sentrumstunnel for T-banen mellom Majorstua og Bryn
  • Fornebubane
  • Nytt signalanlegg for dagens T-banetunnel under Oslo
  • Oppgradering av trikkenettet
  • Ny baneløsning for Nedre Romerike

Forhandlingene mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket skulle vært ferdige for en måned siden.

Presenteres mandag

Avtalen ble signert under et møte som begynte i Galleri Oslo søndag ettermiddag.

Det legges ifølge Aftenposten opp til å presentere avtalen på en pressekonferanse mandag klokken 11.

Les også: Nytt bomveiprosjekt i Oslopakke 3: Vil at dieselbilene skal betale ekstra

Og denne: Oslopakken kan gi rushtidsavgift og ny T-bane