Gå til sidens hovedinnhold

Bonde skjøt ulv på sauebeite

En bonde i Sør-Odal i Hedmark skjøt tirsdag morgen en ulv som var inne på beitet til sauene hans. Saken blir etterforsket av politiet.

Bonden som skjøt ulven eide både det innhegnede beitet og sauene, opplyser Innlandet politidistrikt tirsdag morgen. Ulven ble erklært død på stedet.

Politiet opplyser ikke om hvor beitet ligger eller hvilket gårdsbruk det tilhørte, annet enn at det ligger i Sør-Odal kommune sør i Hedmark – i et område som «kan betegnes som landlig med spredt bebyggelse», ifølge en pressemelding.

Det var bonden selv som meldte fra til politiet rett før klokka 6 tirsdag. Det var kort tid etter hendelsen uklart om sau er skadd eller drept av ulven, siden sauene går på et relativt stort område.

– Rutinemessig har politiet startet etterforskning av forholdet. Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens naturoppsyn er rutinemessig også varslet om forholdet, skriver politidistriktet i meldingen.

Tirsdag formiddag skriver politiet i en pressemelding at saken etterforskes for å bringe på det rene om vilkårene for felling etter naturmangfoldloven paragraf 17 andre ledd var oppfylt eller ikke:

«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

Det var klokken 05.52 tirsdag at politiet fikk melding om at en ulv var skutt på Sander i Sør-Odal kommune.

Les også

Minst 16 sauer drept av ulv på Østlandet

Les også

Ulv skutt i Hedmark

Les også

Ulv drepte rådyr i hage i Sverige

Kommentarer til denne saken