– Det kan ikke være sant. Det er helt utrolig når det fins så mange bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv, sier leder Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB, etter at kjennelsen kom tirsdag.

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond fikk tingrettens medhold i en midlertidig stans i jakta, i påvente av at domstolen skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

– Nå må alle gode krefter som vil ivareta sikkerhet for folk og fe, virkelig si fra, sier Furuberg, og ber Stortinget ta grep.

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener kjennelsen er alvorlig.

– Det betyr i praksis at en suspenderer forvaltningen av ulv på norsk territorium, sier han til NTB.

– Når vi vet hvilket vekstpotensial det er i en ulvestamme, er dette veldig bekymringsfullt for landbruks- og utmarksnæringen i Norge, fortsetter han.

– Kamp mot Stortinget

Senterpartiets Ole André Myhrvold deler bøndenes bekymring og anklager WWF for å ta en «rettslig omkamp mot Stortinget» i saken.

– Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikke en time å miste i denne saken, sier Myhrvold, som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Domstolen mener staten har brukt feil rettsanvendelse og dessuten begått saksbehandlingsfeil knyttet til Naturmangfoldlovens krav om at uttak ikke skal true bestandens overlevelse. Domstolen har vurdert om følgene for beitenæringen vil bli uforholdsmessig store ved en midlertidig stans i jakta, men påpeker at ulv kan felles senere.

– Full seier

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF mener de ikke har noen annen utvei enn å ta saken til retten, for å sikre en bærekraftig ulveforvaltning.

– Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier hun.

Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, mener kjennelsen er gledelig og nødvendig.

– Den gir naturvernsiden full seier på mange av de mest sentrale punktene som vi har argumentert for i mange år. Det er fantastisk og vil også få stor betydning for Vidar Helgesen, som snart skal avgjøre klagesaken om ulvejakt i ulvesonen. Denne kjennelsen må bety at all jakt i ulvesonen må avlyses, sier han.

NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.

Umiddelbar virkning

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang og fem dyr er skutt. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto i kvoten.

Avgjørelsen får umiddelbar virkning, opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold).

– Jeg er i ferd med å sende ut SMS, og så blir det lagt ut et varsel på nettsidene, sier han til NTB.

Fylkesmannen i Hedmark hadde også lagt ut melding på sin nettside om stans i jakta tirsdag formiddag.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saken. Disse er sammen dømt til å betale sakskostnader til WWF på drøyt 65.000 kroner.