– Det kan ikke være sant. Det er helt utrolig når det fins så mange bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv, sa leder Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB, etter at kjennelsen kom tirsdag.

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond fikk tingrettens medhold i en midlertidig stans i jakta, i påvente av at domstolen skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

– Nå må alle gode krefter som vil ivareta sikkerhet for folk og fe, virkelig si fra, sier Furuberg, og ber Stortinget ta grep.

– Trenger ikke anke

Tingretten mener myndighetene har begått saksbehandlingsfeil og feil i rettsanvendelsen med hensyn til lovens krav om at jakta ikke skal true bestandens overlevelse.

Istedenfor å gå via retten i en ankesak mener Norges Bondelag at miljøminister Vidar Helgesen (H) heller umiddelbart må begynne arbeidet med å lage et nytt og bedre begrunnet ulvevedtak.

– Departementet trenger ikke å anke saken. Det må fatte et lovlig vedtak. Det vil løse problemet, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.

– Kamp mot Stortinget

Senterpartiets Ole André Myhrvold deler bøndenes bekymring og anklager WWF for å ta en «rettslig omkamp mot Stortinget» i saken.

– Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikke en time å miste i denne saken, sier Myhrvold, som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Miljøministeren er orientert om både kjennelsen fra Oslo tingrett og bøndenes bekymringer. Han ber imidlertid om tålmodighet.

–Vi respekterer rettens avgjørelse og har umiddelbart stoppet lisensfellingen i de aktuelle områdene. Vi har nylig mottatt kjennelsen og har ennå ikke rukket å gjøre en vurdering av den. Vi trenger tid til å gjennomgå kjennelsen, og til å rådføre oss med vår prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, sier han.

– Full seier

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF mener de ikke har noen annen utvei enn å gå rettens vei for å sikre en bærekraftig ulveforvaltning.

– Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier hun.

Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, mener kjennelsen er gledelig og nødvendig.

– Den gir naturvernsiden full seier på mange av de mest sentrale punktene som vi har argumentert for i mange år. Det er fantastisk og vil også få stor betydning for Vidar Helgesen, som snart skal avgjøre klagesaken om ulvejakt i ulvesonen. Denne kjennelsen må bety at all jakt i ulvesonen må avlyses, sier han.

Umiddelbar virkning

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang, og fem dyr er skutt. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto av kvoten.

Avgjørelsen får umiddelbar virkning, opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold).

– Jeg er i ferd med å sende ut SMS, og så blir det lagt ut et varsel på nettsidene, sier han til NTB.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saken. Disse er sammen dømt til å betale sakskostnader til WWF på drøyt 65.000 kroner.