Gå til sidens hovedinnhold

Bøndene skeptiske til Listhaugs melkepolitikk

Bondeorganisasjonene mener landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) bommer på målet når hun vil få fart i norsk melkeproduksjon ved å fjerne produksjonstaket.

Også støttepartiene Venstre og KrF er skeptiske.

- Dette er feil medisin, fastslår leder i Norsk Bondelag Nils T. Bjørke overfor NTB.

- Dette er en oppskrift på mindre matproduksjon og lavere selvforsyning, mener Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Listhaug varslet torsdag at hun ønsker å fjerne produksjonstaket hos melkebøndene, slik at storbønder kan drive enda større. Dette vil gi bedre lønnsomhet for bøndene, noe som igjen kan føre til både økt melkeproduksjon og større nyrekruttering til bondeyrket, mener hun, men presiserer samtidig at regjeringen ikke har konkludert i saken.

Ikke gehør

Regjeringens støttepartier vil imidlertid ikke stille seg bak en fjerning av produksjonstaket. Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad sier til NTB at de for lengst har gjort dette klart for Listhaug.

- Men vi kan være med på å heve taket slik at vi kan utnytte kapasiteten i melkeproduksjonen, sier han og antyder at en økning på rundt 20 prosent vil være akseptabel.

For KrF er det viktigste å sikre at landbruket opprettholdes i hele landet. I dag kan melkekvoter kjøpes og selges innenfor samme fylke, mens Listhaug foreslår å opprette større regioner.

- Vi må bruke ressursene der de finnes, og produsere melk der det finnes mye gress. Dersom de fylkesvise kvotene forsvinner, vil det gjøre noe med hele organiseringen av landbruket, påpeker landbrukspolitisk talskvinne Lise Henriette Hjemdal.

Mer import og færre bønder

Bondeorganisasjonene mener at en slik omlegging vil føre til enda mer sentralisering av melkeproduksjonen, noe som kan få store ringvirkninger.

- En sentralisering vil bety at vi ikke vil klare å produsere melk med norske beite- og gressressurser, men bli avhengig av mer import av kraftfôr, sier Bjørke. Det vil igjen føre til at store jordbruksarealer ute i distriktene vil gro igjen, framholder han.

- Den utviklingen som Listhaug selv har kritisert, med nedgang i jordbruksareal og antall bønder, vil forsterkes betydelig, påpeker Furuberg.

Kan forsvinne

Påtroppende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter at Listhaugs utspill kan rive grunnen under melkebrukene i distriktene.

- Dette kan utløse en voldsom endring av melkeproduksjonen. Mindre bruk langs vestlandsfjordene og i dalene på Østlandet kan forsvinne, sier Vedum til VG.

Bjørke påpeker at det bare er 200 av 9.500 melkebønder, drøyt 2 prosent, som har stanget i kvotetaket.

- Listhaug burde være minst like opptatt av rammevilkårene for de øvrige 98 prosent av melkebøndene, sier han.

- Bestemme selv

Hos storbonden Tor Stangeland i Klepp på Jæren blir imidlertid Listhaugs forslag møtt med begeistring. Han har nærmere 700 kyr og produserer én million liter melk i året.

- Vi er positive til at vi som selvstendig næringsdrivende kan få bestemme selv hvor mye vi vil produsere, og hvordan vi vil legge opp produksjonen. Det får andre næringsdrivende i Norge. De som driver sin egen bedrift bør få ta egne valg og konsekvensene av dem, sier Stangeland til NRK Rogaland. (©NTB)

Kommentarer til denne saken