- For Kjell Magne Bondevik og Kristelig Folkeparti har kampen for utdanningsbistand vært en merkesak i en årrekke. Dette brenner han for, sier KrF-leder Knut Arild Hareide i en kommentar til at Bondevik blir med i det internasjonale panelet som skal kjempe for barns rett til utdanning i fattige land.

Skal kjempe for barns rett til utdanning
Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik blir med i et internasjonalt panel som skal kjempe for barns rett til utdanning i fattige land. Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown leder panelet, hvor Bondevik, Kofi Annan og andre ledere vil jobbe for å nå FNs tusenårsmål om at alle barn skal få sin rett til utdanning innen 2015, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

- Topp prioritering
- Et godt skoletilbud er noe vi tar som selvsagt. Men millioner av barn i fattige og konfliktrammede land står fortsatt uten skoletilbud. I Afrika alene gjelder det rundt 70 millioner barn. Det er flott at det sivile samfunn og lærerforeninger fra 180 land har samlet seg om en global kampanje for utdanning og opprettelsen av dette panelet, sier Knut Arild Hareide som viser til at kampen for utdanning har topp prioritet i KrFs utviklingspolitikk.

- Vi har i årevis foreslått påplusninger for at utdanningsbistanden ikke skal synke som andel av norsk bistand. Rett til utdanning er en menneskerett, understreker Knut Arild Hareide i pressemeldingen.