Gå til sidens hovedinnhold

Bør du få lov til å digge rokk?

Rokk ble ikke den nye skrivemåten for rock. Men Språkrådet har vedtatt at en skal kunne skrive korny og corny. Tror du de nye forslagene gir færre røde streker i stilboka? Si din mening her.

Bare ålreit
Vi tilpasser hele tiden utenlandske ord som kommer inn i det norske språket. Det som føles helt naturlig – og veldig norsk, kan være hentet fra andre språk – og fornorsket. Først i 1917 ble det lov å skrive basseng, brosjyre og butikk, og i 1938 kom aksje, eksos og flørt. Teip kom i 1966, skuter i 1976 og ålreit i 1979. Og seinere har vi fått blant annet finisj, kløtsj, sjanger og sørvis.

Fornorskning av ord
Det handler om fornorskning av ord som kommer inn i norsk tale. Norsk språk ville ha sett svært annerledes ut hvis vi ikke hadde gitt de fremmede ordene norsk form. Da ville vi fremdeles ha skrevet bureau, chocolade, jaloux og neutral. Og vi ville hatt milieu i stedet for miljø, plateau i stedet for platå og sergeant i stedet for sersjant. Sesong ville ha hett saison, og terreng ville ha vært terrain.

Noen eksempler der vi har gode norske ord for engelske.
@ – hos, krøllalfa (i e-postadresser)
access – tilgang
access code – tilgangskode
aircondition(ing) – klimaanlegg, luftkondisjonering
allrounder – allsidig person
art director (AD) – kunstnerisk leder (teater m.m.);
attach – legge ved, sende med
audition – prøvespill, rolleprøve, opptaksprøve
babyboom – babybølge, fødselsbølge
backing – støtte, hjelp, oppfølging (allment)
backpacker – ryggsekkturist
backstage – bak scenen, bak senen,
backup – sikkerhetskopi (IKT); støtte, oppfølging
booking – bestilling
brainstorming – idédugnad
branding – merkevarebygging
button – (jakke)merke (allment); knapp (IKT)
calling – dørtelefon
call center (call centre) – kundesenter
catering – matlevering
coach – trener, leder, rådgiver, kusk
content management – innholdsstyring
cover charge – inngangspenger, é
oppbacking – oppbakking
slash (/) – skråstrek

Se flere eksempler på Norsk språkråd sine sider

Hva er regelen?
Det skal være godt og naturlig samsvar mellom norsk skrift og tale. Det bør også være like enkelt å skrive teip (av eng. 'tape') som det er å skrive det gamle importordet kjeks (av eng. 'cakes') eller som et norsk arveord som hest. Norsk og f.eks. engelsk har en del nokså like ord, f.eks. arm, frilans, land, sjokk, tøff.

Har et ord blitt som en naturlig del av vårt talespråk, skal språkrådet vurdere om man kan finne et alternativt ord som allerede fines i det norske skriftspråket – eller om kan skal fornorske skrivemåten slik vi ser ovenfor. Man skal prioritere å finne norske ord som kan dekke betydningen av ordet.

Skrivetips for skoleelever

Ta noen språktester og sjekk hva DU kan
Fra bokmål til nynorsk
Fra bokmål til nynorsk
Fra engelsk til norsk
Oversikt over flere tester

Norsk språkråd har vedtatt nye skrivemåter for ca. 25 ord:
accessoirer/accessoirar el. aksessoarer/aksessoarar (før: accessoirer/-ar)
bacalao el. bakalao (før: bacalao)
cannabis el. kannabis (før: cannabis)
caravan el. karavan (før: caravan)
carting el. karting (før: bm. carting, nyno. ikke normert)
carving el. karving (før: bm. carving, nyno. ikke normert)
coil el. koil (før: coil)
corny el. korny (før: bm. corny, nyno. ikke normert)
dachs el. daks (før: dachs)
gimmick el. gimmik (før: gimmick)
hickory el. hikkory (før: hickory)
maracas el. marakas (før: maracas)
masochisme el. masokisme (før: masochisme)
masochist el. masokist (før: masochist)
masochistisk el. masokistisk (før: masochistisk)
nonchalanse el. nonsjalanse (før: nonchalanse)
nonchalant el. nonsjalant (før: nonchalant)
nonchalere el. nonsjalere (før: bm. nonchalere, nyno. ikke normert)
racket el. rekkert (før: racket)
sadomasochisme el. sadomasokisme (før: sadomasochsime)
sadomasochist el. sadomasokist (før: sadomasochist)
sadomasochistisk el. sadomasokistisk (før: sadomasochistisk)
serve el. sørv (før: serve)
serve el. sørve (før: serve)
server el. sørver/sørvar (før: ikke normert)
snacks el. snaks (før: snacks)

Kilde: Norsk språkråd

Hva mener du om språkrådets forslag? Si din mening i diskusjonsforumet under.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut