Bør takke innvandrerne

Foto: Roald, Berit (SCANPIX)

Få land vokser økonomisk raskere enn Norge. Arbeidsinnvandrerne har en stor del av æren.

06.04.10 10:46

Statsminister Jens Stoltenberg er med rette stolt av at Fastlands-Norge har en vekst på over 4,0 prosent i gjennomsnitt de siste femten årene.

Men når han forklarer det med andelen kvinner i arbeidslivet, så tar han feil. Kvinnene kom nemlig for alvor inn i yrkeslivet på 80-tallet. Forklaringen på de siste femten årene kommer fra økt globalisering.

To hovedgrunner til den sterke veksten er billig import fra Kina og sterk økning i arbeidsinnvandringen, opplyser forskningsleder Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå til Dagens Næringsliv.

Klikk på bildet for å forstørre.

Dessverre er ikke bildet av norsk vekstkraft så entydig positivt som statsministeren vil ha det til.

En viktig grunn til den sterke veksten er at oljepengene gir Norge råd til å holde seg med en stor offentlig sektor. Og når staten ansetter en ny byråkrat, øker brutto nasjonalprodukt.

Uten oljen går Norge med enorme underskudd. Fra 2003 til i fjor er underskuddet på handelsbalansen økt fra 75,8 til 114,8 milliarder kroner i året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hovedgrunnen til at Norge vokser er altså at vi selger råolje, og har råd til å importere billig arbeidskraft - enten i form av varer fra Kina, eller håndverkere fra Polen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Norske private bedrifters evne til å skape nye varer og vinne på verdensmarkedet er elendig. Dessverre. Dette hører også med til bildet, og det er vanskelig å finne dekning i statistikken for Jens Stoltenbergs påstand om at «den norske modellen er god for verdiskaping».

Men på ett punkt er statsministeren inne på noe viktig, og det er oppskriften for hvordan Norge skal vokse fremover: Det må handle om å få flere av de 600.000-700.000 som er utenfor arbeidsmarkedet inn i yrkeslivet.

Dessverre lot regjeringen sjansen gå fra seg til å reformere sykelønnsordningen. Sykefraværet øker og øker, og antall på uføretrygd er også en «vekstnæring» i BNP-regnskapet.

Så fortsatt er det nok oljefyren som må gå for fullt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.