Gå til sidens hovedinnhold

Bør være mulig å få barnehagetomter

Jørgen Foss (Ap) mener at admin- istrasjonens planer om full barnehagedekning i 2010 ikke holder. Et år tidligere er ikke et urealistisk håp, mener han.

sagene: I Bydel Sagenes strategiske plan for 2008- 2011 er det lagt opp til full barnehagedekning i 2010. Arbeiderpartiet mener at administrasjon burde sette i gang arbeidet for å oppnå full barnehagedekning allerede i 2009.

Det bør ikke være umulig å oppnå full barnehagedekning et år før planen, om administrasjon brukte litt mer kreativitet, sier BU-medlem, Jørgen Foss (Ap).

Totmer

Egnede tomter til utbygging av barnehager har hele tiden vært problem nummer én i Bydel Sagene.

Ja, tomter er et problem i denne bydelen, og det er det ingen tvil om. Det er vanskelig å skaffe tomter, men det er på ingen måte umulig, sier Foss.

Derfor etterlyser han mer kreative løsninger enn det bydelsadministrasjonen har hatt så langt.

Det er fullt mulig å ta i bruk noen tomter som per i dag står ubrukt i bydelen, sier Foss.

Friluftsbarnehager

En grei løsning på dette kan være tilretteleggelse for flere friluftsbarnehager.

Slike barnehager trenger langt mindre fasiliteter enn tradisjonelle barnehager. Samtidig kan dette gi barna kjernetid i barnehagen, og foreldrene en etterlengtet avlastning, sier Foss.

En viktig forutsetning for å åpne flere barnehager er å ha nok kvalifisert personale.

Ja, det er en utfordring, uten tvil. Alle bydeler i Oslo sliter med å få tak i kvalifiserte personer. Men heller ikke dette skal være umulig å løse, sier Foss.

Fortgang

Den planlagte gigantbarnehagen på Margarinfabrikken kan løse mye av problemet. Men ikke riktig enda.

Nå har vi hørt så mye om Margarinfabrikken uten at det ble noen barnehager der. Jeg mener at administrasjonen må prøve å få fortgangen på denne saken, sier Foss.

Han sier at han savner planer om barnehager på to store utbyggingsprosjekter i bydelen.

Jeg kan ikke sa at det er nok plasser som er planlagt i forbindelse med Stasjonsbyen og Sinsen torg. Det er for dårlig, sier han.

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre