Fakta om Syria-avtalen:

* Partiene på Stortinget, unntatt SV og Frp, er enige om å ta imot 8.000 kvoteflyktninger fra Syria de neste tre årene.

* 500 ekstra flyktninger tas imot allerede i år, slik at det samlede antall kvoteflyktninger fra Syria i år blir 2.000.

* 3.000 kvoteflyktninger fra Syria skal tas imot i 2016 og ytterligere 3.000 i 2017.

* Bevilgningene til hjelp i nærområdene økes med 250 millioner kroner i år, til totalt 1,25 milliarder. Økningen skal dekkes gjennom en omprioritering på årets budsjett.

* Norge skal gi 1,5 milliarder kroner til hjelp i nærområdene neste år.

* Det gis 50 millioner i ekstra tilskudd til kommunene, i tillegg stilles ytterligere 30 millioner kroner til disposisjon for kommunene gjennom Husbanken.

* Frp vil holde en nasjonal folkeavstemning om å ta imot Syria-flyktninger.

Avstemningen i denne saken er uhøytidelig, og er ment for å ta tempen på leserne våre. Det er en svakhet i avstemningen, noe flere har gjort oss oppmerksomme på, men vi håper folk ikke vil misbruke denne svakheten.