Gå til sidens hovedinnhold

Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

Narko- og korrupsjonsdommen mot Eirik Jensen er så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå, mener lagmannsretten.

Den tidligere høyt respekterte og betrodde eks-polititoppen skal derfor holdes i varetekt i første omgang i fire uker, har Borgarting lagmannsrett bestemt. Domstolen legger ikke avgjørende vekt på at dommen er anket til Høyesterett.

Les også: Eirik Jensens samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

– Som påtalemyndigheten framholder, har Jensens handlinger undergravd politiets samfunnsoppdrag, og handlingene han er dømt for innebærer et grovt tillitsbrudd. Det er etter det opplyste ikke ført tilsvarende eller lignende sak tidligere for norske domstoler, skriver lagdommer Øystein Hermansen i kjennelsen tirsdag.

– Det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen nå ikke fengsles mens han venter på Høyesteretts avgjørelse av anken over dommen, påpeker Hermansen.

Vurderer anke

Lagmannsretten har hatt fengslingsspørsmålet på sitt bord etter at Spesialenheten anket Oslo tingretts kjennelse før helga. Tingretten mente det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å holde Eirik Jensen i varetekt i påvente av at Høyesterett får vurdert straffesaken hans.

– Jeg må først få lest kjennelsens begrunnelse, men vi vil anke dersom det er en rettslig mulighet for det, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB.

Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Retten fant det bevist at 62-åringen fikk betydelige beløp som belønning for gjennom en årrekke å holde en beskyttende hånd over Gjermund Cappelen meget betydelig hasjvirksomhet og dømte ham til inndragning av drøyt 1,4 millioner kroner.

Skyldspørsmålet avgjort

Jensen har nektet straffskyld hele veien og varslet umiddelbart etter domsavsigelsen fredag at saken vil bli anket til Høyesterett. Anken er ikke tilstrekkelig til å la Jensen gå fri, selv om han så langt i rettsprosessen ikke har vært varetektsfengslet, mener Hermansen.

I kjennelsen påpeker han at forholdene Jensen er dømt for er begått under særdeles skjerpende omstendigheter og at Eirik Jensen i perioden hadde lederstillinger i Oslo politidistrikt.

– Lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten i at lagmannsrettens dom i saken endrer situasjonen, selv om dommen ikke er rettskraftig. Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet er endelig avgjort ved lagmannsrettens dom, skriver han.

Hvis Høyesteretts ankeutvalg tillater at Jensens anke over lovanvendelsen i dommen blir behandlet, kan det påvirke en eventuell fremtidig vurdering av om han skal holdes i varetekt, men domstolen tar ikke stilling til det i denne omgang.

Kommentarer til denne saken