Gå til sidens hovedinnhold

Borgarting lagmannsrett forkaster Krekar-anke

Mener det er skjellig grunn til å mistenke Krekar for terrorvirksomhet, og at han vil unndra seg strafforfølgning.

Mandag 15. juli ble Krekar dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia for terrorplanlegging. Italiensk politi mener Najmuddin Faraj Ahmad, som Krekar egentlig heter, har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og har anket dommen.

Les også: Folkets brev til Anundsen: - Får du ut Krekar, blir det flaggdag

Pågripelsen skjedde i påvente av at italienske myndigheter skulle begjære ham utlevert fra Norge. Onsdag 17. juli ble Krekar varetektsfengslet i fire uker med begrunnelse i unndragelsesfare, fordi PST fryktet at han skulle gå under jorden.

BAKGRUNN: Her kan du lese alt om tiltalen mot Krekar

Avisartikler ikke tilstrekkelig

Tirsdag 1. august meldte Nettavisen nyheten om at Italia hadde begjært Krekar utlevert fra Norge.

Avgjørelsen fra Oslo tingrett om varetektsfengsling ble anket. Onsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken fra Krekar. I kjennelsen heter det blant annet:

«Nytt er at Ahmad (Krekar, red. anm.) nå er dømt i Italia til fengsel i 12 år for terrorforbund. Dommen ble avsagt i hans fravær. Dommen er ikke rettskraftig, og premissene foreligger etter det som er opplyst ennå ikke.

Det er denne dommen som er bakgrunnen for den nye utleveringsbegjæringen fra Italia. Ahmad har reist innvendinger mot rettsbehandlingen i Italia. Det er ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på disse innvendingene nå. At Ahmad er dømt i Italia svekker i alle fall ikke mistankegrunnlaget mot ham. Det er anført at kontakt mellom norske og italienske myndigheter svekker mistankegrunnlaget, og det er vist til avisartikler om dette. Lagmannsretten kan ikke se at anførslene eller artiklene er egnet til å svekke mistankegrunnlaget.»

Krekars advokat i en årrekke, Brynjar Meling, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Les også

Her er Krekar med nå terrordømt mann utenfor Stortinget i Oslo sentrum

- Grunn til å frykte unndragelse

I kjennelsen heter det videre:

«Lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Ahmad for det forholdet utleveringsbegjæringen bygger på. (...).

Slik saken ligger an – med de innsigelser Ahmad har reist mot rettsbehandlingen i Italia – har lagmannsretten likevel foretatt en selvstendig vurdering av mistankegrunnlaget.»

Her kan du lese alle Nettavisens artikler om Krekars terrorsak i Italia.

I tingretten anførte også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de fryktet at Krekar skulle gå under jorden, og dermed unndra seg strafforfølgning.

- Vi mener å ha konkrete holdepunkter for den unndragelsesfaren. Vi anser det som grunnlag for fengsling. Vi har vist til at Krekar ikke har reist til Italia for å forsvare seg i sin egen sak. Han motsatte seg også utlevering sist Italia begjærte ham utlevert. Nå ligger det også en dom på 12 års fengsel i Italia, som synliggjør at han risikerer en lang fengselsstraff hvis han skulle bli rettskraftig dømt for de forholdene han er tiltalt for, sa politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard til Nettavisen etter fengslingsmøtet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Les også

Krekar frykter for kidnapping av amerikanske agenter

Lagmannsretten er enig med både PST og Oslo tingrett også på dette punktet.

«Når det gjelder unndragelsesfaren, er lagmannsretten enig med tingretten i at det er grunn til å frykte for at Ahmad vil unndra seg forfølgning hvis han ikke fengsles. Omstendighetene i saken tilsier at det er konkret og nærliggende fare for at han vil unndra seg utlevering til Italia.

Lagmannsrettens viser til tingrettens begrunnelse som er dekkende også for lagmannsrettens syn. At han har møtt frivillig for norske myndigheter i saken, har etter lagmannsrettens syn liten betydning ved denne vurderingen. Lagmannsretten er enig med tingretten i at det heller ikke svekker unndragelsesfaren at Ahmad ikke har pass/reisedokumenter og at han har et lett gjenkjennelig utseende.»

- Jeg har ikke noe med terrorsaken å gjøre. Saken er en fabrikkering. En av grunnene til at jeg ikke ville reise til Italia var at jeg fikk beskjed av norske myndigheter om at jeg ikke selv fikk bære og beholde de midlertidige reisedokumentene jeg fikk. Det var det politieskorten som skulle ha. Jeg var redd for min skjebne der nede. En annen grunn var at jeg fryktet for at jeg kunne bli kidnappet av amerikanske agenter etter rettssaken, sa Krekar i retten.

- Det var mange andre grunner til at jeg ikke kunne godta de vilkårene som ble satt av norske myndigheter for at jeg skulle få reisedokumenter.

Les også

Krekar-venn fikk norsk statsborgerskap etter at italienske myndigheter tiltalte ham for terrorplanlegging

Les også

Jan Tore Sanner ber om redegjørelse fra UDI etter at terrortiltalt fikk norsk statsborgeskap

Les også

Svarte «nei» på skjema på spørsmål om han var under etterforskning

Utleveringssak kan ta seks måneder

Han forklarte også i retten at Rawti Shax ikke er en terrororganisasjon.

- Det er en ideologisk organisasjon, og jeg er som en ideologisk politiker. Jeg ønsker en forandring i Irak, og at Kurdistan skal være et eget land. For å kunne forandre samfunnet trenger jeg tre pilarer:

  • En fremtidsplan, og fremtidsrettede utsikter.
  • En gruppe som tar seg av planen.
  • En bevegelse som gruppen kan få til å gjennomføre planen.

- Tanken med Rawti Shax har vært å opprette en kurdisk gruppe. Det har ikke med noe terror å gjøre.

Det kommer også frem at lagmannsretten beregner at en ferdig domstolsbehandling av utleveringssaken av Krekar vil ta rundt seks måneder. Etter dette er det Justisdepartementet som skal ta stilling til om vilkårene for utlevering til Italia er oppfylt.

«Utleveringsbegjæringen og den norske siktelsen gjelder et svært alvorlig straffbart forhold, og Ahmad må påregne å sone i lang tid hvis den italienske dommen blir rettskraftig. Lagmannsretten legger også vekt på at hensynet til effektiviteten i det internasjonale straffesakssamarbeidet tilsier at Ahmad holdes fengslet.»

To norske samboere terrordømt

Samme dag som Krekar ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging, ble han oppsøkt av politibetjenter på sin bolig i Oslo, og pågrepet.

Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Les også: - Krekar ikke den eneste som har sagt at han ønsker å sprenge døren i Kongsvinger fengsel

I rettssaken fra Italia ble fem andre menn også dømt til lange fengselsstraffer.

  • En norsk statsborger, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel.
  • En irakisk kurder, med norsk statsborgerskap, bosatt i Drammen, fikk 7,5 års fengsel.
  • Krekars svigersønn, som har norsk oppholdstillatelse, og er registrert boende i England, fikk 7,5 års fengsel.
  • Krekar-sympatisør, domfelt som IS-medlem i England, fikk 9 års fengsel, ifølge TV 2.
  • Tidligere Ansar al-Islam-medlem, bosatt i England, fikk 7,5 års fengsel, ifølge TV 2.

De to norske statsborgerne er ikke begjært utlevert fra italienske myndigheter i denne omgangen. Norge leverer uansett ikke ut egne borgere.

Kommentarer til denne saken