*Nettavisen* Nyheter.

Børsen straffer Opticom

Oslo Børs ilegger Opticom et større gebyr, og liker ikke emisjonen mot Keith-venn Eric Simpson (bilde)

19.05.08 00:17

Styret i Oslo Børs har vedtatt å ilegge Opticom et overtredelsesgebyr for angivelige brudd på børsforskriften gjennom uberettiget forskjellsbehandling av aksjonærer og for sen offentliggjøring av informasjon.Det opplyser Oslo Børs i en melding.Overtredelsesgebyret tilsvarer åtte ganger årlig kursnoteringsavgift og utgjør totalt 880.000 kroner.Børsen liker ikke emisjon

Bakgrunnen for overtredelsesgebyret er at det den 8. november 2005 ble det gjennomført et tvangssalg av aksjene tilhørende Thomas Fussell og Robert Keith samt Charles Street International Ltd, et selskap kontrollert av Keith og Fussell, på til sammen ca. 15 prosent av utestående aksjer i Opticom. Fussell er styreformann i Opticom, mens Keith er styremedlem og daglig leder. Samme dag vedtok styret å gjennomføre en rettet emisjon på ca. 9,1 prosent av utestående aksjer mot selskapet Simpson Financial Limited og dets 'client managed funds'.- Tvangssalget ble offentliggjort om morgenen 9. november gjennom flagge- og primærinnsidermeldinger, mens melding om emisjonen ble offentliggjort først kl 10:09 samme dag. På oppfordring fra børsen, offentliggjorde Opticom en utvidet børsmelding om emisjonen kl 13:20 dagen etter, 10. november 2005.Børsen mener også at emisjonen mot Simpson er ulovlig.- Oslo Børs er av den oppfatning at gjennomføringen av den rettede emisjonen var i strid med børsforskriftens forbud mot usaklig forskjellsbehandling, og den etterfølgende offentliggjøringen er ikke er skjedd i samsvar med børsforskriftens regler om informasjonsplikt, heter det i meldingen fra Opticom.Til iMarkedet.no sier talsmann ved Oslo Børs, Tor Arne Olsen, at styret ved Børsen reagerer på at Opticom-toppene Robert Keith og Thomas Fussell gjennomførte en emisjon for å opprettholde sin kontroll over Opticom. Emisjonen mot den Hong Kong-baserte investoren Eric Simpson anser Oslo Børs om å tilhøre sfæren til Robert Keith og Thomas Fussell, sier Olsen til iMarkedet.no.Oslo Børs mener at Opticom har brutt børsforskriften 23.8, som omhandler likebehandling av aksjonærer.Ser på flere forhold

I meldingen skriver Børsen videre at en rekke forhold knyttet situasjonen rundt 9. november kan bli undersøkt senere. iMarkedet.no skrev tirsdag at Oslo Børs har sendt en større pakke fra en undersøkelse til Kredittilsynet.- For børsen er det viktigst med en rask reaksjon på forhold som vurderes som viktig for tilliten til markedet, fremfor en full gjennomgang av børsrettslige problemstillinger knyttet til selskapet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det er andre forhold som kan være/bli gjenstand for vurdering av Oslo Børs, heter det i meldingen.Opticom-ledelsen klager på vedtaket til Oslo Børs.- Opticom ASA anser at Oslo Børs har basert vedtaket på uriktig og til dels irrelevant faktum samt feil rettsanvendelse. Under enhver omstendighet er størrelsen på overtredelsesgebyret urimelig. Opticom ASA vil påklage vedtaket til børsklagenemnden, heter det i en melding fra selskapet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.