*Nettavisen* Nyheter.

Børsen tjener penger som gress

Oslo Børs Holding økte overskuddet solid i andre kvartal, og børsdirektør Sven Arild Andersen sitter nå igjen med 40 prosent av omsetningen i resultat før skatt

19.05.08 01:07

Oslo Børs Holding fikk et resultat før skatt på 22,0 millioner kroner i andre kvartal, mot 16,7 millioner samme kvartal i fjor.Omsetningen falt fra 56,9 til 55,3 millioner kroner.Nedgangen i omsetning skyldes i hovedsak lavere inntekter fra salg av finansielle markedsdata, opplyses det.- Etter at verdens aksjemarkeder nådde en bunn i månedsskiftet februar/mars 2003 har markedene suksessivt tatt seg opp. Indeksen har steget betydelig og handelen målt i så vel antall transaksjoner som daglig volum har også økt. Aktivitetsøkningen har vært spesiell sterk i siste halvdel av kvartalet, heter det i kvartalsrapporten.Det ble i andre kvartal omsatt aksjer og grunnfondsbevis for


134 milliarder kroner, mot 111 milliarder samme kvartal i fjor. Antall transaksjoner har økt fra 417.000 til 536.000.Markedet for nye børsintroduksjoner er imidlertid fortsatt knusktørt, fremgår det av rapporten.Aktivitetsnivået på renteområdet har fortsatt vært høyt i dette kvartalet. Omsetningen i derivatmarkedet viser en positiv utvikling sammenlignet med fjoråret, opplyses det.Antall terminaler med markedsdata fra Oslo Børs er redusert


med ca prosent i andre kvartal.- Den økte markedsaktivitet forventes å gi noe høyere inntekter enn hva man antok ved utgangen av første kvartal. Markedsutviklingen må imidlertid fortsatt anses som usikker.Med fortsatt fokus på kostnadseffektivitet forventer børsen driftskostnader på i overkant av 155 millioner kroner og i sum et resultat etter skatt på nivå med eller noe bedre enn 2002, ifølge kvartalsrapporten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.