LØRENSKOG/OSLO (Nettavisen): Anne-Elisabeth Hagen har vært bortført i nærmere 170 dager. Siden 31. oktober har det heller ikke vært noen livstegn fra henne.

Politiet har jobbet på spreng med saken, og fortsatt er hovedteorien at hun er blitt bortført mot sin vilje fra sitt eget hjem i Lørenskog, ca 15 km øst for Oslo. Anne-Elisabeth er ektefelle til milliardæren Tom Hagen.

BAKGRUNN: Politiet mener konen til en av Norges rikeste er kidnappet

Etterforskningen har vært svært ressurskrevende, og Øst politidistrikt har måttet prioritere bort flere andre politioppgaver. Nå har de bedt om mer penger fra Politidirektoratet (POD), som er politidistriktenes nærmeste overordnede organ.

- Jeg kan bekrefte at vi har sendt av gårde en redegjørelse rundt denne saken, og forklart hvilke utfordringer vi har stått overfor. Dette er oversendt til Politidirektoratet. Innholdet i brevet synes jeg mottaker skal få lese og vurdere før vi uttaler oss i media, sier politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske til Nettavisen.

- Bortføringssaken har vært omfangsrik og etterforskningen har vært stor. Øst politidistrikt er riktig nok det nest største distriktet i Norge, men jeg skal være ærlig på at denne saken selvfølgelig har vært utfordrende. Denne saken har gått utover andre oppgaver.

Les også: Flere kidnappinger med krav om løsepenger i kryptovaluta

- Har gått ut over andre politioppgaver

Brøske sier ressurssituasjonen ikke i nevneverdig grad har påvirket prioriteringen av de mest alvorlige sakene.

- Vi har etter beste evne forsøkt ikke å la det gå unødvendig utover andre svært høyt prioriterte oppgaver. Men sannheten er at det har gått utover oppgaver i det lavere sjiktet av alvorlighetspyramiden. Jeg skal ikke legge skjul på det. Men vi har prøvd å balansere dette så godt det lar seg gjøre.

Siden Anne-Elisabeth ble meldt savnet 31. oktober i fjor er det kommet inn cirka 1600 tips. Politiet gjort en rekke etterforskningsskritt. Noen av dem er:

  • Det er utført over 250 avhør.
  • Det er utført en rekke søk i huset.
  • Det er gjort flere søk utenfor huset og rundt eiendommen.
  • Personer som er fanget på overvåkingskamera ved Tom Hagens arbeidsplass er etterlyst.
  • Politiet har undersøkt hvem som har hatt tilgang til, og lest, en avisartikkel hvor formuen til Tom Hagen ble omtalt. Artikkelen sto på trykk i juli 2018.

  • Det er utført søk i Langvannet, som ligger i tilknytning til eiendommen.
  • Det er satt opp et eget tipsmottak for saken, som er døgnkontinuerlig bemannet på Gardermoen.
  • Eksperter på gisseltaker- og kidnappingssituasjoner er koblet inn.
  • FBI har vært koblet inn.
  • Kripos bistår med tekniske undersøkelser.

- Ambisjonen er fortsatt å klare å tilbakeføre Anne-Elisabeth til sin familie. Men vi erkjenner at når vi ikke har fått livsbevis siden 31. oktober i fjor, med bakgrunn i den tiden som er gått, at det er mindre sannsynlig at hun er i live enn da vi startet opp med denne saken, sier Brøske.

- Det pågår en bred etterforskning, og vi står overfor et faktum hvor en kvinne er fratatt fra sitt hjem. Vi jobber ut ifra alle hypoteser. Hovedhypotesen er fortsatt at hun er utsatt for en straffbar handling, men vi kan ikke utelukke at det er noe annet som er skjedd. Det kan være snakk om en annen handling enn bortføring, og det kan være snakk om drap. Eller det kan være en bortføring som har gått galt, og har endt med døden.

Les også: Slik jobber politiet med tipsene i kidnappingssaken

- Ektemannen sentralt vitne

Brøske har tidligere uttalt seg til Nettavisen om politiets alternative teorier, og utdypet dem.

- Det er de samme etterforskningsskrittene som gjøres uansett hva hun er blitt utsatt for, enten det er bortføring eller et eventuelt drap. De samme oppgavene som utføres kan gi svar på enten det ene eller andre straffbare forholdet, sier Brøske nå.

- Hva tenker du om at det har gått såpass lang tid uten at dere har fått noen livstegn?

- Det bekymrer oss at vi ikke har fått noen livsbevis. Det pågår en bred etterforskning som på ingen måter er ferdig. Samtidig er vi bevisst på at dette kan være en bevisst strategi, og at mulige kidnappere bruker taushet og tid som virkemiddel.

- Hvordan har Tom Hagen bidratt i etterforskningen?

- Han er ektemann til den savnede, og har vært en meget sentral informasjonskilde, det gjelder også ytterligere familie og bekjentskapskrets. Tom Hagen har bidratt på en god måte i etterforskningen overfor politiet.

Les også: Kidnapperne foreslår hvordan de kan gi livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen

Politiet har tidligere kommet med klare råd til familien om ikke å innlede forhandlinger med de antatte kidnapperne før det er mottatt sikre livstegn.

– Vår anbefaling til familien er å ikke gå med på forhandlinger før det er fremlagt livsbevis. Det viktigste er at livsbeviset kan datofestes, uttalte Brøske 11. februar.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden har også tidligere uttalt at familien er klar til å forhandle når de mottar et livsbevis.

– Dersom familien mottar et slikt livsbevis som motparten har skissert i sin nylige henvendelse, så vil familien arbeide for å få Anne-Elisabeth trygt og raskt hjem, sa Holden på en pressekonferanse samme kveld.

Bedrageriforsøk fra falske kidnappere

Blant tipsene politiet har fått er mistenkelige biler, mulige skjulesteder av Anne-Elisabeth Hagen, mulige gjerningspersoner og ulike observasjoner. Blant funnene i Langvannet er en mobiltelefon og et bilskilt. Ingen av disse knyttes til saken.

Politiet har tidligere bekreftet til Nettavisen at de har oppsøkt personer i det kriminelle miljøet på Østlandet, i håp om å få nye spor i saken.

En uventet utfordring for politiet er flere forsøk på å svindle Anne-Elisabeth Hagens familie for penger etter at hun forsvant. Politiet har avslørt flere slike svindelforsøk fra falske kidnappere som har villet utnytte den sårbare situasjonen familien er i. Det var Dagbladet som omtalte denne nyheten først.

Politiet tror ikke at disse svindlerne er de samme personene som de som eventuelt har kidnappet den 69 år gamle kvinnen.

- Jeg kan bekrefte at vi mener å ha identiteten til noen falske bedragere eller falske kidnappere. Noen skal befinne seg i Norge, og noen i utlandet.

- Har politiet pågrepet noen av de falske bedragerne dere vet hvem er?

- Nå spør du så konkret at hvis jeg svarer så kan det skade etterforskningen som pågår, men vi vurderer hvert fall om vi kan straffeforfølge.

Dagbladet har tidligere skrevet at politiet har forsøkt å kontakte flere av dem som har prøvd å lure familien Hagen. Brøske vil ikke gå inn på detaljene i hva politiet har gjort eller hvor de mistenkte bedragerne kommer fra.

Det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 om morgenen.

Den siste kjente kontakten mellom antatte kidnappere og familien Hagen var 16. januar. Dette ble offentliggjort på en pressekonferanse 24. januar, der familien ba kidnapperne om å gi livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen.

Det har også vært kontakt etter dette, men det er ikke kjent for offentligheten nøyaktig når dette var. Den siste kommunikasjonen mellom antatte kidnappere og familien ble offentliggjort 11. februar.

Brøske ønsker ikke å si noe om politiet har noen mistenkte i saken.

- Vi har over lang tid kommunisert at vi ikke fortløpende vil kommentere et så sentralt spørsmål i etterforskningen. I så fall får det bli noe vi går ut med når vi finner det riktig. I så fall får det bli noe vi går ut med når vi finner det riktig.

Torsdag 11. og fredag 12. april utførte politiet nye søk rundt huset, og på eiendommen til ekteparet Hagen. Årsaken er at snøen nå er smeltet, og de ville se etter mulige spor som kunne ha blitt oversett ved tidligere søk.

Politi lette med hunder etter gjenstander og spor rundt huset til Anne-Elisabeth Hagen, som altså forsvant fra Lørenskog i oktober i fjor. Politiet startet med visuelle observasjoner og begynte deretter søk med hund.

Status uforandret

Det ble gjort søk ved inngangspartiet på baksiden av huset, og det ble også gjort en del undersøkelser ved hovedinngangen. På baksiden av huset, der politiets kriminalteknikere hadde utsikt mot gangveien og hovedveien, stoppet de opp en stund og pekte i retning av gangveien og mot hovedveien. For Nettavisen så det ut til at samtalen dreide seg om mulige fluktveier bort fra huset.

- Bakgrunnen for at nye undersøkelser ble gjort, er blant annet at vi har ventet til snøen har forsvunnet. Det er således planlagte undersøkelser som nå gjennomføres. Politiet vil blant annet bruke hund, og også mannskaper, til å søke etter gjenstander og eventuelt andre spor som måtte befinne seg på stedet, uttalte Brøske i en pressemelding.

- Det er slik at omfattende politietterforskninger ikke kun gir svar, de avdekker også nye spørsmål som må undersøkes. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre både nye undersøkelser - og etterundersøkelser på det sentrale åstedet. Det er også tilfellet i denne saken. I forlengelsen av de utvendige undersøkelsene i Sloraveien (der ekteparet Hagen bor, red. anm.), ber vi folk som ferdes i nærområdet om å være observante med tanke på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte.

Da politiet 11. februar offentliggjorde at det hadde vært ny kontakt mellom de antatte kidnapperne og familien Hagen, opplyste de også om at det var tatt i bruk en ny måte å kommunisere på.

Tidligere har Nettavisen fått opplyst at det bare ble kommunisert med kryptovalutaen Monero. For hver kommunikasjon på denne plattformen må det betales et mindre beløp. Politiet har ikke villet gå ut med hvilken ny plattform det ble kommunisert med ved den siste kontakten.

Les også: Politiet ber folk se etter mistenkelige kjøp av kvinneklær

Ifølge VG krevde de antatte kidnapperne at all videre dialog med Hagens familie skulle gå gjennom en annen type kryptovaluta. Det framgår ikke hva slags kryptovaluta det er snakk om.

NRK har tidligere meldt at politiet har avdekket flere forberedelsesspor og planleggingsskritt i den antatte bortføringssaken. Så langt har ikke noe av det politiet har funnet ut, eller foretatt seg, ført til noe gjennombrudd.

- Status i saken er uforandret. Det har ikke vært ny kontakt med antatt motpart etter at vi sist kommenterte dette, og det har heller ikke kommet noe livsbevis. Politiets etterforsking fortsetter med full styrke, sier Brøske.

I jakten på svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, undersøker politiet også mulige konflikter i forretningene og privatlivet til ekteparet.

Tom Hagen har slått seg opp som milliardær på strøm og eiendom. Ifølge Kapital hadde han en nettoformue på 1,7 milliarder kroner i september 2018.

Les også: Politiet varslet ikke grenseoverganger

Ektemann Hagen fant et brev i huset da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 den 31. oktober. I brevet skal det ha vært fremsatt trusler om at hans kone kunne bli tatt av dage dersom han kontaktet politiet om saken. Klokken 14.00 varslet han likevel politiet.

FBI ble koblet inn

Det ble også fremsatt pengekrav på ni millioner euro, tilsvarende cirka 86 millioner kroner, med kursen per 31. oktober i fjor. Kravet ble fremsatt i kryptovalutaen Monero.

Politiet har tidligere bekreftet at eventuelle kommunikasjonshendelser i forsvinningssaken skjedde utelukkende mellom de antatte gjerningspersonene og Anne-Elisabeth Hagens familie.

Les også: Politiet stoppet alle turgåere i kidnappingssak

Bortførte Hagen er også etterlyst av Interpol. I tillegg er amerikanske FBI koblet inn i saken, men politiet har avdramatisert deres involvering.

Da politiet fikk kjennskap til saken valgte de å gjøre alle etterforskningsskritt i all hemmelighet, i frykt for at de antatte kidnapperne skulle ta livet av Anne-Elisabeth Hagen. Naboer og andre som ble avhørt av politiet ble bedt om å holde lokk på saken.

9. januar var første gang politiet gikk åpent ut med kidnappingsdramaet, og det kom raskt inn over 100 tips.

Tidligere har også naboer av ekteparet Hagen ytret skepsis til at politiet ventet så lenge med å gå ut offentlig med saken. De mente blant annet at verdifulle tips kan ha gått tapt.

Sporsikring og viktige søk på eiendommen til ekteparet Hagen kunne heller ikke gjennomføres da saken ble holdt hemmelig, i frykt av at de antatte kidnapperne drev med kontraspaning for å se om politiet foretok seg noe.

Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å gi kommentarer til saken.