Gå til sidens hovedinnhold

Bortkastet tid

Byråd for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre (Frp), tror vegvesenets alternative forslag aldri blir realitet. De kan like godt sende dokumentene til resirkulering, sier han.

OSLO RÅDHUS: Byråden kaller utredningen for en unødvendig omkjøring og bortkastet tid.

Politikerne reagerer med hoderystende himling med øynene. Her kaster man bort tid med ting som er helt uaktuelt. Min anbefaling er at vi nå konsentrerer oss om å komme igang med det lokale forslaget som er fremforhandlet om Oslopakke 3, sier han.

Slakter vegvesenet

Peter N. Myhre var leder for den tverrpolitiske styringsgruppen som ble enige om Oslopakke 3 våren 2006. Han mener å ha regjeringens støtte på at kraftige endringer i pakken ikke kan bli vedtatt.

Samferdselsministeren har tindrende klart sagt at det ikke skal legges frem noe som ikke er lokalt forankret. Dette alternativet er det ingen som vil ha. Derfor er det bortkastet tid. Nå må vi få lagt dette til side og konsentrere oss om den pakken som alt ligger der, sier byråden.

Han ser ingen grunn til å gå inn i enkelthetene i utredningen, men hevder at dette var noe staten bare måtte gjøre av hensyn til lovverket.

Regjeringen hadde ikke noe valg. De måtte be transportetatene sine om å lage en utredning. Som de selv sier, er dette et rent pliktløp som må gjøres. Jeg ser det som en unødvendig omkjøring. Det blir det samme som å utrede et alternativ som går ut på å kjøre båt kysten rundt, sier Myhre.

Han mener vegvesenet har misforstått hva lokket handler om.

De sier at det ikke får noen trafikal betydning. Det var da aldri meningen heller. Poenget er å se på de miljømessige sider ved slik E6 fremstår i dag, sier han.
Byråden påpeker at mange av prosjektene som vegvesenet vil fjerne, er viktig for fremkommeligheten.

Det er urealistisk at de kan erstatte dette med noen trikkelinjer.

Han frykter ikke at utredningen vinner støtte hos regjeringen.

Dette er helt umulig å gjennomføre. Den eneste som kan smile bredt er Trygve Hegnar & co. Rushtidsavgift er sikkert bra for alle dem med Porsche, sier Myhre.

Vi har ikke fasiten

Prosjektleder Anders Jordbakke i Statens vegvesen er klar over kritikken, men forsvarer seg med at vegvesenets utredning kun er et utgangspunkt for videre diskusjon.

Vi påstår ikke at vi sitter med alle svarene, men vi tror at prinsippene vil bidra til å gjøre pakken enda bedre. Vårt oppdrag er å se på alternativt konsept. Det skal ikke bare være litt forskjellig, men ha en helt annen tilnærming. Bilistene skal ha et godt alternativ på kollektiv. Det blir dyrere å reise med bil. Men samtidig tar vi store trafikkstrømmer vekk fra boliger og sentrumsnære områder. Slik at bilen blir mindre til ulempe, sier prosjektlederen.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte