Gå til sidens hovedinnhold

Bøtene for smugling øker

Oslo (NTB): Fra 1. oktober svir det mer i pungen enn før dersom man blir tatt for smugling av alkohol, sigaretter, kjøtt eller andre varer.

Tollvesenet kan ilegge såkalt forenklet forelegg som sanksjon for smugling av mindre alvorlig art. Dette dreier seg om alkoholholdige drikkevarer (øl/vin/brennevin), tobakksvarer, kjøttvarer, drivstoff og andre varer som lovlig kan innføres. Andre varer er for eksempel møbler, hvitevarer og klær.

Fra 1. oktober økte satsene i tråd med konsumprisindeksen. For smugling av en liter alkoholholdig drikke med en alkoholprosent på mellom 22,1 og 60 prosent må man ut med 400 kroner, alternativt en dag i fengsel. For fem liter er boten 3.400 kroner eller fire dager bak murene. Smugling av inntil 1.000 sigaretter koster 2.500 kroner, eventuelt tre dagers fengsel.

Dersom man innfører for mye av flere varegrupper blir bøtene lagt sammen. Den øvre grensen for samlet forelegg er nå økt fra 6.000 til 8.000 kroner, opplyser Tollvesenet.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller