Bra fra Skiens Aktiemølle

Investeringsselskapet Skiens Aktiemølle leverte sterke tall i fjerde kvartal.

19.05.08 00:17

Investeringsselskapet Skiens Aktiemølle fikk et resultat etter skatt i fjerde kvartal på sterke 43,7 millioner kroner. Dette var likevel ned fra 210,1 millioner i samme kvartal 2004.- Nedgangen i resultatet skyldes at fjerde kvartal 2004 var preget av den usedvanlige vellykkede Amersham/General Electric transaksjonen, heter det i en melding.Skiens Aktiemølle deltar ikke lenger i møllevirksomhet. Selskapet eier fortsatt møllebygninger og silo i Skien med tilhørende tomtearealer på ca. 38 mål. Bygningene, som er forsikret for 190 millioner kroner, og det meste av tomtearealet er stilt vederlagsfritt til disposisjon for Norgesmøllene AS frem til år 2015. Norgesmøllene AS har deretter fortsatt rett til å leie i ytterligere 20 år til markedspris.I 2005 har Skiens Aktiemølle er det kjøpt aksjer i Statoil, Norske Skog, Orkla,Yara, Telenor, Wilhelmsen A, Schibsted og diverse andre selskaper til samlet kostpris 99,6 millioner kroner. Det er også solgt aksjer i Norsk Hydro, General Electric, DNO, Yara, Smedvig A, RCCl, PGS og diverse andre selskaper til samlet salgspris 221,4 millioner kroner. Regnskapsmessig gevinst er 109,5 millioner kroner.Det heter videre i meldingen at det hittil i 2006 er kjøpt aksjer i Orkla, Yara, Bergesen Gas, DNO, Statoil og Awilco H.Transport til kostpris 10,0 millioner kroner. Det er også solgt aksjer i Smedvig A og B til salgspris 2,4 millioner kroner.Av Skiens Aktiemølles aksjeportefølje utgjør i dag Norsk Hydro 22 prosent, General Electric 20 prosent, Norske Skog 15 prosent, Orkla 9 prosent, Statoil 8 prosent, Yara 6 prosent og Henneseid 3 prosent. Disse selskaper utgjør til sammen 83 prosent av den totale kursverdien.Skiens Aktiemøllea aksjeporteføljes kostpris er pr. 31.01.06 360,8 millioner kroner. Urealisert kursgevinst utgjør således 354,9 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.