Gå til sidens hovedinnhold

- Bra, men vi kan bli bedre

Ullern bydel kommer godt ut av publikumsundersøkelsen. Men bydelsdirektør Thor Even Strømme vil gjerne bli bedre.

ULLERN: Strømme har lest igjennom undersøkelsen og kan være rimelig fornøyd. Ullern-folket har talt. Hans bydel kommer godt ut i undersøkelsen. Han ser at innbyggerne i stor grad synes det er godt å bo i Ullern. Oppvekstmiljø, helse -og legetilbud er blant punktene bydelen scorer bra på. I tillegg kommer også SFO-tilbudet godt ut.

- Veldig positivt. Det tyder på at innbyggerne trives, sier Strømme.
Men noen grupper uttrykker likevel misnøye.

Småbarnsforeldre er nemlig ikke fornøyd med barnehagedekningen. Dessuten etterlyses det flere sykehjemsplasser.

- Her har vi en utfordring på disse områdene. Vi har dannet et innsatsteam som skal jobbe med dette. Når det gjelder sykehjemsplasser, jobber vi med å få det på plass . Vi har kommet langt med barnehagedekningen. Men er ikke i mål før neste år. Sykehjemsplassene tar det litt lengre tid med.

Bedre på info

Innbyggerne er nokså lunkne med skryt til informasjonen fra bydelen. En del svarer også at de i liten grad føler de kan påvirke den.

- Jeg mener vi kommer brukbart ut på informasjonsbiten, men det er klart vi kan bli bedre. Informasjon fra bydelen er viktig.

Han tror ikke bydelsadministrasjonen trenger å bli mer åpen. Likevel tar han signalene alvorlig.

- At en del innbyggere føler at de ikke når frem og kan være med på å påvirke prosesser, kan jo skyldes den vanlige forvaltningen. Mange saker behandles jo etter lover og regler. Hvis noe har noe på hjertet, er det bare å ringe. Hvem som helst kan ringe til meg.

Scorer på trivsel

Vestre Aker kommer også greit ut av undersøkelsen. Folk føler seg sterkt knyttet til bydelen. Og trives godt. Natur og fritid er noe av det innbyggerne setter pris på. Dessuten føler også folk seg trygge i bydelen. De mener også at barn og unge har gode oppvekstvilkår. Eldreomsorgen får ikke like bra skussmål. Innbyggerne er i mindre grad fornøyd med antall sykehjemsplasser og tilrettelagte boliger.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten