Bilbrannen på Sola flyplass startet i en dieselbil. Siden spredte den seg, og rundt 300 biler gikk med i brannen. Hvor mange elbiler som sto parkert i parkeringshuset er ennå uklart, men det fremkommer nå at branner i elbiler er svært vanskelige å lukke.

Batteriene byr på andre problemer enn biler som går på fossilt drivstoff, opplyser flere branneksperter i en artikkel i Klassekampen.

- Lithium-batteri krever grassalt mye vann for å kjøle ned temperaturen, sier Tormod Mehus, brigadesjef i Rogaland brann og redning, til avisen.

Direktoratet for samfunsberedskap bekrefter at brannene er vanskelige å slukke, selv om det ikke er stor fare for at elbiler tar fyr i utgangspunktet. En av årsakene er at batteriene utvikler oksygen som holder brannen i gang, opplyser seksjonssjef Dag Rune Omland til Klassekampen.

Nedkjøling er derfor det viktigste i slukkeprosessen, men brannvesenet mangler effektive slukningsmidler, opplyser seksjonssjef Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen.

- Elbiler tar sjeldnere fyr enn biler med fossilt brennstoff, men vi har ikke slukkemiddel som kan slukke brannen når det først tar fyr. Man må bare skjerme omgivelsene mens brannen dør ut, sier Kristoffersen.

Dette gjør også at når brann sprer seg fra bil til bil i et parkeringshus, vil det forvanske slukningsarbeidet hvis det er mange elbiler. Problemet gjelder også fartøyer, og når biler står tett i et underjordisk parkeringshus, oppstår i tillegg en livsfarlig røyktutvikling som gjør slukningsarbeidet ekstra vanskelig.

- Det er spredningsfare på biler med fossilt brennstoff også, men der har vi slukkemiddel vi vet at virker, sier Kristoffersen til Klassekampen.