Gå til sidens hovedinnhold

Breivik anmelder Ila fengsel og Faremo

Hevder seg utsatt for tortur.

– Anmeldelsen ble avgitt i fengselet til politibetjenter fra Asker og Bærum politidistrikt 18. januar, opplyser Breiviks advokat Tord Jordet til NTB.

Det er soningsforholdene i Ila fengsel Breivik klager på. Langvarig isolasjon, manglende tilgang til luftegård og fravær av mosjon er blant forholdene han nevner i anmeldelsen. Han mener seg også utsatt for psykisk mishandling, gjennom det han mener er ytringsforbud og at han stadig blir utsatt for fysiske undersøkelser i fengselet.

Breivik mener seg utsatt for hevn fra ansatte i Justisdepartementet som han forsøkte å ramme 22. juli 2011. Han begrunner anmeldelsen med at alt han omtaler er brudd på straffelovens bestemmelser om tortur.

Ferie
Direktør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid, befinner seg på ferie i utlandet og sier han ikke kjenner til anmeldelsen.

– Jeg må se anmeldelsen før jeg kan kommentere saken, sier Bjarkeid til NTB.

Kjernen i anmeldelsen er det samme som Breivik beskrev i et 27 sider langt klagebrev han sendte til Kriminalomsorgen før jul. Også der trakk han fram isolasjonen og at Bjarkeid og toppledere i Kriminalforvaltningen og Justisdepartementet ønsket å drive ham til selvmord i fengselet. I kjølvannet av dette brevet ba fengselsdirektøren om å få sin habilitet vurdert.

Presses til selvmord
– Det påståtte motivet de ansatte i Justisdepartementet er hevn, og et forsøk på å presse ham til selvmord gjennom å gjøre soningsforholdene ulevelige, sier Jordet.

I anmeldelsen, hvor det også hevdes at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene, krever Breivik at politiet umiddelbart griper inn for å stanse regelbruddene.

Det er den isolerte soningen på avdelingen med særlig høy sikkerhet som Breivik mener er den største belastningen. I oktober klaget han på vedtaket om at det strenge regimet i fengselet skulle opprettholdes. Denne klagen er imidlertid ennå ikke blitt behandlet og er derfor klaget inn for Sivilombudsmannen, skriver Jordet i en epost til NTB.

– Kriminalomsorgen har vedtatt svært inngripende sikkerhetstiltak knyttet til Breiviks soningsforhold, uten å gi en god begrunnelse for nødvendigheten av disse, skriver advokaten.

Ingen kommentar
Justisdepartementet har følgende kommentar til anmeldelsen:

– Det hører med til rettsstatens prinsipper at man kan gå til anmeldelse, og den retten omfatter også innsatte i fengsler. Saken er svært grundig dokumentert, og vi vil gi politiet all informasjon de måtte ønske. Utover dette tar vi anmeldelsen til etterretning. Vi ønsker ikke å kommentere anklagene i anmeldelsen ytterligere, opplyser departementets informasjonsavdeling til NTB.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken