- Høyesteretts ankeutvalg har i en enstemmig avgjørelse 8. juni 2017 besluttet ikke å gi samtykke til videre behandling av Anders Behring Breiviks anke i det søksmålet Breivik har anlagt mot staten, opplyser Høyesterett.

Dommen blir stående

Lagmannsrettens dom 1. mars 2017 blir med dette stående som rettskraftig. Den dommen konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

- Det fremgår av Høyesteretts ankeutvalgs begrunnede beslutning at ingen deler av Breiviks anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett, og at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol, opplyser Høyesterett.

LES: NRK lager dramaserie om 22. juli

Klager videre til menneskerettighetsdomstolen

Behring Breiviks forsvarer var forberedt på at Høyesteretts avslag og vil fremme klage til Den europeiske menneserettsdomstolen.

- Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.

Han konstaterer at Høyesterett ikke ønsker å ta Breiviks klage på soningsforholdene opp til behandling, men viser til at også landets høyeste domstol slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.

(©NTB)

- En enorm lettelse

Nå håper vi det er mange år til vi hører fra terroristen igjen, sier leder av Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland

- Det er en enorm lettelse, sier Røyneland i en kommentar til at Høyesteretts ankeutvalg torsdag avviste anken fra Anders Behring Breivik.

Breivik drepte 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.

- Bekymrer meg ikke

Røyneland sier de berørte har gått rundt og bare ventet på en ny runde med saken, og at det nå er en stor lettelse å få slippe. Breivik har imidlertid allerede varslet at han vil forsøke å få saken behandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men Røyneland sier hun ikke vil bruke mye tid på å tenke på det.

- 90 prosent av alle sakene som kommer dit, blir avvist, så det bekymrer meg ikke, sier hun.

– Nå håper jeg det tar mange, mange år før vi i det hele tatt hører fra denne terroristen igjen, sier Røyneland.

Fakta om Anders Behring Breivik:

* Høyesteretts ankeutvalg avgjorde torsdag at drapsdømte Anders Behring Breiviks anke over menneskerettighetsdommen ikke skal behandles av Høyesterett.

* Breivik er født 13. februar 1979 i Oslo.

* Dømt for terrorangrep mot regjeringskvartalet i Oslo og under AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept og et hundretall alvorlig skadd.

* Breivik ble i august 2012 dømt i Oslo tingrett til forvaring i 21 år for massemord, for å ha forårsaket en dødelig bombeeksplosjon og for terrorisme.

* Dommen slo fast at Breivik var strafferettslig tilregnelig. To sakkyndigrapporter konkluderte ulikt, den ene med at han lider av paranoid schizofreni og var utilregnelig på gjerningstidspunktet, den andre konkluderte med at han var tilregnelig.

* Breivik har siden pågripelsen sonet på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

* Oslo tingrett ga Breivik medhold i at han har vært utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengsel, men ga ham ikke medhold i at retten til privatliv og korrespondanse var krenket.

* Staten anket dommen og ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, som slår fast at soningsforholdene ikke bryter med menneskerettighetene. Frifinnelsen blir anket til Høyesterett, som altså avslo å behandle anken torsdag.

Kilde: NTB