– Vi leverte stevningen til Oslo tingrett i dag. Hovedårsaken til stevningen er den ekstreme isolasjonen min klient har vært utsatt for, sier Breiviks advokat, Øystein Storrvik, til VG onsdag.

Formelt sett er det staten ved Justis- og beredskapsdepartementet som blir stevnet av massedrapsmannen. Han mener soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, hvor det heter at ingen må bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Siden han ble pågrepet, har Breivik, som eneste norske fange, sonet på avdeling for særlig høy sikkerhet, uten kontakt med andre fanger.

– Med tiden har dette fått et veldig omfang, som vi mener er i strid med de konvensjonsforpliktelsene Norge har, sier advokaten.

Etter at Breivik ble dømt i august 2012, har han sendt mange brev til tilhengere, presse og andre. Dette ble det slutt på i desember i fjor etter at Kriminalomsorgen i et vedtak slo fast at Breivik har forsøkt å danne «en bevegelse som inkluderer ekstrem vold og terror som virkemiddel».