RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Breivik satt og flirte

Sist oppdatert:
Breivik gliste brett mens psykiaterne han kaller «Asbjørnsen og Moe» tolket deres samtaler om Knights Templar.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Det var mens Synne Sørheim tolket Anders Behring Breiviks snakk om Knights Templar at Breivik gliste. Breivik hadde fortalt om encellestrukturen i Knights Templar og hvordan de kommuniserte med teknologi som ikke kunne spores.

Under dag 37 av 22. juli-rettssaken viser Sørheim til at Breivik lider av vrangforestillinger og tilfredsstiller kriteriene for å være paranoid schizofren. Altså står de på sin konklusjon, og de er også overbevist om at Behring Breivik først og fremst er drevet av tanken på vold og drap.

- Selvsagt har vi hatt tvil, men konklusjonen ble avlagt uten tvil, sa Husby i retten.

Sørheim sa også at Breivik har hatt konkrete planer om selvmord og at dette kan bli aktuelt etter rettssaken, og at han fremstår som suicidal og som en fare for andre. De har drøftet om han tilfredsstiller kriteriene for ulike personlighetsforstyrrelser. For å kunne gjøre dette må han først bli behandlet for paranoid schizofreni mener de to første sakkyndige. De har derfor ikke utelukket eller konstatert at han har personlighetsforstyrrelser.

Behring Breivik har hatt en kontinuerlig forverring av psykotiske symptomer fra 2006, mener psykiaterne. Han kan også ha hatt symptomer på dette allerede i tiden fra 2002 til 2006, slår de fast.

Maskerte ip-adresser

Utover i opplesningen fortsatte Breivik å humre over Sørheim og Husbys rapport. Han har tidligere kalt de to for «Asbjørnsen og Moe» fordi han mener at de har laget eventyr og ikke en rapport om hans psyke.

De sakkyndige spurte Breivik under denne samtalen om tankeoverføring og telepati.

«Observanden lo og sa at det ikke eksisterte. Han sa de kommuniserte ved hjelp av teknologi som maskerte ip-adresser», leste Sørheim fra rapporten.

Sørheim leste også opp samtaler rundt de ulike terrorplanene til Breivik, og at han trengte et visst antall døde for å påkalle seg internasjonal oppmerksomhet.

Sørheim leste fra oppsummeringen at psykiaterne vurdering Breiviks snakk om teknologi som ikke er mulig å spore som mulig selvhenføring. Det vil si at man for eksempel tolker ting som blir sagt på tv som signaler til en selv.

Psykiaterne beskriver i rapporten at Breivik ikke synes å være i stand til å gjenkjenne eller beskrive egne følelser. Han framstår dermed med aleksitymi, ikke å kunne beskrive egne følelser, sa Sørheim.

Hun beskriver også hvordan de observerte det de mente var grandiose vrangforestillinger ved at han tolket bagatellmessige ting inn i en stor sammenheng.

Samtalene med Breivik
Synne Sørheim beskrev løpende vurderinger av Breivik under observasjonen av ham. Blant annet neologismer, ord de oppfattet at han hadde konstruert selv. Hun leste fra obervasjonen av Breivik 12. august 2011 da han snakket om tiden på videregående. Psykiaterne spurte ham blant annet hvorfor han brukte ord som nettverksbygging og sivilisering når han snakker om tiden på videregående. Breivik svarte at han gjorde det fordi han hadde studert psykologisk litteratur.

han ikke hadde vært seksuelt aktiv siden 22-års alderen, og at han betraktet kroppen som et tempel etter å ha blitt ordinert inn i Knights Templar

I samtalene om ungdomsskolen, videregående og jobb omtalte han seg selv i svært positive vendinger. Ord som "eksepsjonelt god", "glup", "en ener" dukket opp.

I samtaler om seksualitet sa Breivik at han ikke hadde vært seksuelt aktiv siden 22-års alderen, og at han betraktet kroppen som et tempel etter å ha blitt ordinert inn i Knights Templar, og ventet derfor på et varig forhold (Husby har tidligere torsdag fortalt at Breivik også fortalte psykiaterne om fest med champagne og horer før terrorhandlingene red.anm).

De to sakkyndige hadde ofte problemer med å følge Breivik i det han fortalte dem. Det gjaldt blant annet da han fortalte om sin tid med jobben i et selskap som drev med reklameboards. Her refererer Sørheim til noe Breivik sa om «gjeld til spåkoner», som hun og kollegaen hadde vanskelig for å se sammenhengen i.

Vurderte å bli statsråd
Sørheim fortsetter med å referere til hva Breivik har sagt om sin politiske karriere. "Hadde plan om å komme på Stortinget eventuelt i regjering. Hvis jeg hadde jobbet hardt, hadde jeg sikkert kommet inn. Men politikk var et sidesprang, jeg ville se hvor raskt jeg kunne klatre", sa Breivik ifølge Sørheim. Dette er hentet fra Breiviks beskrivelse av sin politiske satsing fram til den tok slutt i 2002.

Hadde plan om å komme på Stortinget eventuelt i regjering. Hvis jeg hadde jobbet hardt, hadde jeg sikkert kommet inn. Men politikk var et sidesprang

Sørheim har kommet til Breiviks beskrivelse av møtet i London der han skal ha vært til stede under stiftelsen sv Knights Templar.

«Jeg bestemte meg for å redde Europa 23 år gammel. Det er å gå inn på en vei som ikke så lett kan reverseres», sa Breivik ifølge Sørheim.

Vi var selvsagt de beste. Alt jeg tar i blir best

Han fortalte at «Martyrtanken ble født da jeg flyttet hjem til mor, men den ble utsatt fordi jeg ville gi meg selv en martyrdomsgave», sa Breivik til psykiaterne. Han beskrev tiden med World of Warcraft-spilling for dem. «Vi var selvsagt de beste. Alt jeg tar i blir best», sa han, ifølge Sørheim.

Jeg er en leder som er en lederstjerne

Ideologisk Wikipedia
Om sin nåværende rolle sa Breivik om seg og sitt manifest.

«Jeg er en leder som er en lederstjerne. Med våre franske brødre er det en språkbarriere. Men jeg har jobbet mest med britiske nasjonalister, og derfor er kompendiet på engelsk», sa Breivik til psykiaterne. «Historien vil vise om jeg blir anerkjent», sa han videre ifølge Sørheim.

Aksjonen 22. juli var kun ment for å aktivere manifestet.

Om kompendiet sa han ifølge Sørheim at det var bygget opp slik at «man automatisk radikaliseres» om man leser det fra begynnelse til slutt. Breivik sa også at han manifest vil bli et «ideologisk Wikipedia» og at han ville bli hyllet som en leder.

Breivik sa hans meningsfeller hadde strategien klar for maktovertakelse og at han så seg selv som en mulig framtidig regent

Breivik sa hans meningsfeller hadde strategien klar for maktovertakelse og at han så seg selv som en mulig framtidig regent. På spørsmål om hva som gjør ham kvalifisert til en slik rolle, svarte Breivik ifølge Sørheim «15.000 studietimer».

- Jeg tenkte jo på om han begynner å bli helt gæern, sa moren til psykiaterne.

Allerede natt til 23. juli ble moren til Anders Behring Breivik innlagt på psykatrisk avdeling ved Diakonhjemmet, der Torgeir Husby var avdelingssjef. I Oslo tingrett torsdag fortalte Husby om samtalene med moren. Disse samtalene er en del av rapporten om Breiviks tilregnelighet.

Breiviks mor sa først at det hadde vært en forferdelig påkjenning å være siktedes mor, særlig på bakgrunn av mye som var skrevet i media.

Hun beskrev at sønnen i en periode hadde store omsorgsoppgaver for moren, fordi hun var alvorlig syk. Dette var årsaken til at Breivik søkte og fikk innvilget fritak fra militæret på grunn av dette, fortalte moren til psykiaterne.

Han var helt hinsides og trodde på alt tullet han sa

Hun sa hun fikk helt panikk og beskrev det som «for jævlig» da sønnen ville ta en friår. Fra 2006 til 2007 var sønnen nesten bare var på rommet sitt. Hun måtte dra ham opp om morgenen. Moren beskrev videre det hun fikk høre var sønnens planer om en historiebok på engelsk. Hun opplevde sønnens engasjement med skrivingen som unormal.

«Aller mest forandret han seg i 2010», sa moren til psykiaterne.

Jeg tenkte jo på om han begynner å bli helt gæern

Unnskyldte ham
«Han var helt hinsides og trodde på alt tullet han sa», sa moren blant annet om perioden da hun opplevde at sønnen endret seg radikalt.

«Vi hadde hatt det så hyggelig sammen, og nå var det bare politikk og negative ting», sa hun.

Hun beskrev at han fikk voldsomme reaksjoner for små ting, og at hun etterhver håpet at sønnen ville flytte. Hun sa hun aldri tenkte at han hadde blitt syk.

«Jeg unnskyldte ham og tenkte at han ville bli bedre snart», sa hun.

Han var helt hinsides og trodde på alt tullet han sa

- Nå gir jeg opp
Hun husket han på et tidspunkt kom ut fra rommet sitt i en rød uniformsjakke med masse emblemer på. Hun tenkte da at «nå gir jeg opp». «Jeg tenkte jo på om han begynner å bli helt gæern». sa moren til psykiaterne.

Etter januar 2011 observerte moren at sønnen begynte å trene, men hun opplevde det som «helt rambo». Hun syntes også det var merkelig at han ville bli bonde.

Hun fortalte psykiaterne at hun hadde gledet seg til å besøke ham, men at det aldri passet seg. 2. juni 2011 traff moren sønnen i Oslo. Så var det telefonisk kontakt, før Breivik kom hjem til henne natten før 22. juli. «Han løy og bedro meg», sa moren til psykiaterne og gråt.

Han løy og bedro meg

Moren fortalte at sønnen snakket om knirkelyder og edderkopper på gården. «Han fortalte om biller, edderkopper og andre dyr og virket helt på styr når han snakket om det», fortalte hun ifølge psykiaterne.

Fikk hjelp av sønnen
Da Breivik var rundt tre og et halvt år flyttet familien til en leilighet på Nedre Silkestrå. Moren var da i full jobb, og Anders Behring Breivik gikk i barnehage. Det var i denne tiden hun trengte hjelp med sønnen. Se omtale lenger ned i saken.

Det var i perioden fra første til sjette klasse ikke nevnt noe om at Breivik hadde noen problemer, hverken faglig eller sosialt, fortalte moren i samtalen med Husby og Sørheim.

Hun husket at han ble tatt for tagging en gang, da sønnen var 14 år. «Han laget flotte piecer, men det er jo ikke lov», sa hun. Hun fortalte at flere foreldre samarbeidet for å forsøke å stoppe taggingen. Ifølge moren slo faren døren igjen for sønnen da han ble tatt for tagging.

Trengte hjelp
Tidligere torsdag fortalte psykiaterne om problemene i barneårene.

I en periode fra 1981 til 1984 sosialkontoret om avlastningshjem fordi sønnen «var meget krevende», og at hele familien ble innlagt i tre uker på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Moren sa at hun ikke maktet å sette grenser for sønnen.

Barnepsykiateren beskrev flere bekymringsfulle trekk ved Breivik, blant annet hans «påtatt avvergende smil», og anbefalte et weekend fosterhjem så fort som mulig.

Emosjonelle problemer
Barnepsykiater beskrev gutten den gangen som kontaktavvergende, at han har vanskelig for å uttrykke seg emosjonelt og manglet spontanitet, het det i dennen epikrisen. Det ble uttrykt bekymring på bakgrunn av oppholdet.

I retten ble det også nevnt et bekymringsbrev om Breivik som søsteren til Breivik har skrevet til moren. Innholdet ble ikke nevnt i retten. Det ble også referert til stressproblemer Breivik hadde i 1998.

I litt over tre uker i februar 1983 var tiltalte, den gangen fire år, innlagt på Statens senter for barnepsykiatri. Det leses fra epikrisen. Moren hadde henvendt seg på grunn av problemer med sønnen, som hun blant annet opplevde som hyperaktiv. Hun har i denne perioden beskrevet ham som voldsom og lunefull.

Ville ha foreldreansvaret
Våren 1983 kom Breiviks far inn i saken. Han begjærte foreldreansvar for gutten, noe moren motsatte seg. 3. oktober 1983 bestemte retten at det skulle oppnevnes to sakkyndige. I mellomtiden skulle gutten få være hos moren. Dette førte, ifølge Sørheim, til at faren oppga kravet om foreldreansvar.

I 1984 ble det gjennomført en utredning av barnevernet som vurderte fosterhjem for Breivik, men konkluderte med at dette ikke var nødvendig. Saken ble henlagt. Barnevernet kom på nytt inn i bildet da Breivik som femtenåring ble tatt på toget med masse spraymaling.

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere