HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Like før klokka 15 fredag ble retten hevet i sal 250. Dommen blir avsagt 24. august.

Etter Breiviks sluttinnlegg sa forsvarer Geir Lippestad at han ikke har blandet seg inn i hva Anders Behring Breivik ønsket å si verken i sluttinnlegget eller under forklaringen.

- Det har vært vårt prinsipp. Vi har ikke lagt oss i hva han ville si, og det er opp til retten å bestemme hva den vil legge i dette.

Langet ut mot Eurovision-deltakere
Anders Behring Breivik brukte sluttinnlegget blant annet til å snakket om en «kollektiv kulturell psykose» som han hevder resulterer i kulturell selvforakt. Som eksempel nevnte han Melodi Grand Prix med Alexander Rybak, Stella Mwangi og Tooji som eksempler på denne norske kulturelle selvforakten. Årsaken er altså at de tre ikke har 100 prosent norske gener.

- Godt hjulpet frem av norsk media så lot vi en hviterussisk asylsøker, trolig med tartarbakgrunn, kalt Alexander Igorjevitsj, representere Norge i den internasjonale finalen. Det er i og for seg greit at vi unntaksvis lar en asylsøker representere oss for å vise at vi er tolerante. Men hva er det så som skjer? Et par år etter er det en asylsøker fra Kenya som vinner med en bongolot, sa Breivik og fortsatte så med Tooji, opprinnelig fra Iran.

- Det er et hån og en grov provokasjon mot alle nordmenn som er motstandere av multikulturalisme, sa han om disse Eurovision-deltakerne.

Breivik snakket om det europeiske urfolk og hvordan Europas nasjonalister og urfolksforkjempere - «som meg selv» - bruker en annen definisjon av urfolk enn FN. Han sa det var «de universelle menneskerettighetene, folkeretten og retten til selvforsvar» som ga ham mandatet til å gjennomføre terroraksjonene han betegnet som det «preventive angrepet» for å forsvare den norske kulturen.

I tingretten sa Breivik at man bør gjøre en til to prosent av Norge om til et nasjonalistisk reservat for den norske urbefolkningen. Massemorderen advarte også mot et nytt angrep mot svenske atomkraftverk som kan drepe 40.000 mennesker. Han hevdet at han har en rekke brødre og søstre som vil aksjonere med våpen.

- Jeg føler meg forpliktet til å advare mot dette fordi dette kan forhindres hvis viljen er der, sier han.

Massemorderen hadde skrevet manus før sitt sluttinnlegg, og var innom en rekke tema da han fikk siste ord i Oslo tingrett.

Han snakket om frykten for at muslimer skal overta Europa, og hevdet at muslimer ikke støtter demokratiet men ønsker å samle muslimer i alle land i et kalifat og innføre strenge sharialover.

Jeg føler meg forpliktet til å advare mot dette fordi dette kan forhindres hvis viljen er der

Starten
Breivik startet med å argumentere for sin tilregnelighet.

– Etter utgangspunktet skal alle mennesker kjennes som tilregnelige etter loven. Og de som har vurdert meg, 37 personer, så er det 35 som ikke har funnet noen symptomer overhodet. Og av de 37 er det to personer som har funnet et vell av symptomer. Så det er ganske opplagt hva man bør vektlegge, sa Anders Behring Breivik i sluttreplikken i Oslo tingrett.

Deretter gikk han over til en rekke ulike tema.

Han avviste blant annet at han var en barnemorder og viste til at gjennomsnittsalderen for de som ble drept på Utøya.

På 60-tallet bestemte Arbeiderpartiet at en stor gruppe pakistanere som var nektet opphold i Finland skulle få opphold. Og det var slik det multikulturelle eksperimentet startet

- Ap ansvarlig for barnedrap
Breivik fortsatte med å snakke om hvordan det multikulturelle eksperiment startet i Norge.

– På 60-tallet bestemte Arbeiderpartiet at en stor gruppe pakistanere som var nektet opphold i Finland skulle få opphold. Og det var slik det multikulturelle eksperimentet startet, sa han og fortalte hvordan han mener det i samfunnet de 20–30 siste årene har vært en støtte til venstreekstreme organisasjoner, som Blitz.

– Jeg har skrevet en del i kompendiet om dekonstruksjon, fraværet av moral i Norge. Problemet er at det løftes opp idealer i dag som er svært skadelige for Norge, og som vil ha stor skade for fremtiden vår, sa Breivik.

Bistandsadvokatene har tidligere kalt meg en barnemorder. Men vi vet at gjennomsnittsalderen for de på øya var over 18 år

- Bistandsadvokatene har tidligere kalt meg en barnemorder. Men vi vet at gjennomsnittsalderen for de på øya var over 18 år, selv når vi tar vekk de voksne, sa Breivik og fortsatte:

- Ap er ansvarlig for drap på 500.000 norske barn etter at abortloven ble innført i 1978.

Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjon, så er det noe som er underanalysert

Om kjønnssykdommer
– Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjon, så er det noe som er underanalysert, sa massemorderen og nevnte blant andre idealer fremmet i tv-serier som Sex and the city

– Det er disse idealene som presenteres for våre mødre og søstre i dag. Disse syke idealene bør sensureres og skjermes fra samfunnet vårt, sa Breivik som mener at kvinner bør begynne å få barn i 20-årene.

Breivik har hele tiden ment at pressen er med på å sensurere ham og hans meningsfeller, og hevdet i sluttinnlegget at pressestøtten sikrer at de på høyresiden ikke kommer til orde. Han mener også at mange kulturkonservative ble uskadeliggjort ved hjelp av psykiatrien etter krigen. Han snakket også om hvordan Politiets sikkerhetstjeneste har drevet omfattende trakasering av Vigrid-leder Tore Tvedt.

Breivik fortsatte å snakke om Arbeiderpartiet og Sovjetunionen og fortalte hvordan Arbeiderpartiet før 2. verdenskrig mottok støtte fra Sovjetunionen, og hvordan Thorvald Stoltenberg senere fikk kodenavn i KGBs arkiver.

Problemet med Arbeiderpartiet er ikke deres kommunistiske fortid, men at de ikke ønsker å ta et oppgjør med seg selv

Ap og KGB
- Problemet med Arbeiderpartiet er ikke deres kommunistiske fortid, men at de ikke ønsker å ta et oppgjør med seg selv, sa han.

Breivik nevnte vitneprovet til Aps Raymond Johansen som i Oslo tingrett fortalte hvordan partiet jobber for et mer åpent og multikulturelt samfunn. Breivik sammenligner dette med nasjoner som Sør-Korea og Japan som ikke tar imot like mye invandring.

Etter sluttinnlegget vil dommerne trekke seg tilbake for å avgjøre om Anders Behring Breivik er psykisk frisk, eller om han er en gal mann som ikke kan straffes. Dom faller 24. august, opplyste rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, før hun hevet retten.

Se hele minutt for minutt-referatet fra siste dag av terrorrettssaken under.

HTML EMBED
HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister